39225

Ün Sal Versmarkt

€ 600.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 496
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 496 investeerders

Samenvatting

De heer Aksin en zijn vrouw hebben in 2016 een mediterrane supermarkt (versmarkt) overgenomen. Als gevolg van het relatief kleine vloeroppervlakte (100 m²) van de winkel, de sterke (organische) groei van de afgelopen jaren en het diverse vaste klantenbestand kunnen zij niet meer aan alle productwensen van klanten voldoen.

De heer Aksin heeft de kans gekregen om 140 meter verderop een pand aan te kopen, voor de prijs van € 500.000,- met een perceeloppervlakte van 1.530 m², inclusief 25 parkeerplaatsen. Deze locatie geeft ondernemers de mogelijkheid hun winkel verder te professionaliseren en de groei van hun supermarkt verder te continueren. Concurrentie met reguliere supermarkten in de nabije omgeving is er niet.

Om alle klanten in hun wensen en behoeften te voorzien worden er op de nieuwe locatie producten aangeboden van bekende(re) merken waar ook meer marge op zit. Het grotere vloeroppervlakte stelt klanten in staat om boodschappen te doen met een winkelwagen in plaats van een mandje. Daarbij kunnen klanten gratis parkeren en hun boodschappen direct na het winkelen inladen in de auto, zonder overlast voor de omgeving. De gemeente heeft dan ook enthousiast gereageerd op de plannen van ondernemers.

De LTV (Loan to Value) aan het begin van de financiering voor verbouwing bedraagt 112%, na verbouwing en inrichting voor een begroot bedrag van € 174.000,- bedraagt de LTV 73% en bij de slottermijn bedraagt de LTV 58%.

Invloed coronavirus
Het aangekochte pand wordt verbouwd en geheel gemoderniseerd, inclusief nieuwe koelcellen en inventaris. Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen thuis blijven en uitgebreid gaan koken. In de aangeleverde cijfers is aantoonbaar gemaakt dat de invloed van Covid-19 een gunstig effect heeft gehad op de omzet.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 709.000,- en bestaat uit het aankopen en verbouwen van een pand inclusief de inventaris. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000. Een groot deel van de verbouwing worden door ondernemer uit de aangetoonde eigen middelen voldaan, dit is exclusief de kosten koper die reeds door ondernemer zijn voldaan. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van €475.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Minimaal risico voor Aksin V.O.F. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw Maho – Aksin en de heer Aksin handelend onder de naam Aksin V.O.F. met als handelsnaam Ün Sal Versmarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers vanwege de overwaarde op hun privéwoning neutraal.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- op het winkelpand aan de Kanonnierstraat 13-15-17 te Oosterhout gevestigd. De huidige marktwaarde bedraagt € 535.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-07-2020. Na verbouwing bedraagt de marktwaarde € 825.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-11-2020. 
 • Mevrouw Maho – Aksin en de heer Aksin geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Averbodestraat 10 te Breda wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Aksin V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop en verbouwing van een winkelpand bestemd voor eigen gebruik met een bovenliggend appartement wat op termijn zal worden verhuurd.

Ondernemer

De familie Aksin bestaat uit mevrouw A. Maho Aksin (1977) en de heer M.N. Aksin (1979), ouders van drie kinderen (16, 13 en 9). In Turkije heeft de heer Aksin een eigen zaak gehad en is in 2004 voor de liefde van mevrouw Maho – Aksin uit Turkije naar Nederland gekomen. De heer Aksin is in 2007 als werknemer begonnen in een supermarkt waar hij een jaar later compagnon werd. Deze supermarkt is daarna uitgegroeid naar drie filialen (Breda, Tilburg en Oss). In 2016 heeft hij afscheid genomen als compagnon. Hierna heeft hij samen met zijn vrouw een versmarkt overgenomen.

De heer Aksin is een vriendelijke, behulpzame en vakbekwame ondernemer die het klantbelang voorop stelt. Hij koopt zelf alle producten zoals groente, fruit en vlees met kennis van zaken in. Personeel wordt als familie beschouwd en ook zo behandeld. Hij probeert altijd een vertrouwensband op te bouwen met zowel collega’s als klanten.

Onderneming

De familie Aksin is in 2016 een kleine mediterrane versmarkt gestart aan de Bosstraat 1 te Oosterhout. Denk bij de versmarkt van ondernemers aan een supermarkt waarbij de nadruk ligt op verse (mediterrane) producten. 

De versmarkten hebben de afgelopen jaren veel aan populariteit gewonnen. Zo ook de versmarkt van de familie Aksin. In vier jaar tijd is de omzet van de winkel dermate hard gegroeid, dat ze als gevolg van het beperkte vloeroppervlakte worden geremd. Ze hebben in de huidige winkel ruimte tekort om alle producten waar klanten om vragen kwijt te kunnen. 

De ondernemers hebben de kans gekregen om 140 meter verderop een pand aan te kopen met een perceeloppervlakte van 1.530 m² en de beschikking over 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. Hiermee kunnen zij de uitbreiding van het winkelassortiment die zij beogen realiseren. Met een groter verkoopoppervlak kunnen ondernemers meer afnemen en nog scherpere inkoopvoorwaarden bedingen. Daarnaast kunnen klanten in de nieuwe winkel met winkelwagentjes boodschappen doen in plaats van met winkelmandjes.

Het basis productaanbod en de kwaliteit van groente en vlees op de versafdeling is niet te vergelijken met reguliere supermarkten. Drie keer per week wordt door de heer Aksin persoonlijk verse groente en fruit gehaald op de veiling en vier keer per week wordt door hem geselecteerd vlees aangeleverd.

Kanonnierstraat 13, 15 en 17 te Oosterhout
Familie Aksin is al maanden met de voorbereiding bezig voor het aankopen van het object aan de Kanonnierstraat 13, 15 en 17 te Oosterhout. 

Het aangekochte object betreft een combinatie van winkel, appartement en buitenterrein. De locatie ligt op korte afstand van het stadscentrum van Oosterhout met alle winkelvoorzieningen. De locatie is met de auto goed bereikbaar. Verder is er in de nabije omgeving geen concurrentie van reguliere supermarkten.

Op waardepeildatum 24 juli 2020 is het pand getaxeerd op € 535.000,-. Op 19 november is er een aanvulling gekomen op het rapport waarbij de waarde na verbouwing wordt getaxeerd op € 825.000,-. Deze laatste taxatie is gebaseerd op de verbouwspecificatie van € 175.000,- opgesteld door ENA architecten uit Bergen op Zoom en toestemming van de gemeente om op locatie een versmarkt te starten. Het object is uiteindelijk met behulp van een Groningerakte eind december aangekocht door de ondernemers voor € 500.000,- ex k.k. De LTV (Loan to Value) aan het begin van de financiering bedraagt 112%, na verbouwing bedraagt de LTV 73% en bij slottermijn bedraagt de LTV 58%.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijf  € 300.000,-
Aankoop woning € 200.000,-
Verbouwing inclusief inventaris € 174.000,-
Kosten koper € 24.000,-
Overige kosten € 11.000,-
Totale investering € 709.000,-
Eigen middelen € 109.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 475.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Aksin V.O.F. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score voor Aksin V.O.F. is gebruik gemaakt van de verbouwspecificatie aangeleverd door architect, toestemming gemeente, jaarrekening 2019, tussentijdsrapport 2020 en conceptrapport 2021. Voor deze aanvragen hanteren we de kwalificatie Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2019 is er een omzet van € 633.000,- gerealiseerd met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 44.000,- na privéonttrekkingen van € 40.000,-. In 2020 is de omzet volgens de conceptcijfers € 705.000,- met een bijbehorend verwacht netto cashflow overschot van € 52.000,- na privéonttrekkingen van € 40.000,-. Op basis van de prognoses van 2021 inclusief verbouwing en onze financiering blijft er na aflossingen en privéonttrekkingen een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 53.000,- over op een verwachte omzet van € 1.477.000,-. Gezien de beoordeling van de afloscapaciteit voornamelijk op basis van prognoses is, maar daarentegen de ondernemers een goed trackrecord hebben, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 was de solvabiliteit 55% op een balanstotaal van € 45.000,-. Eind 2020 wordt een solvabiliteit verwacht van 71% op een balanstotaal van € 52.000,-. De solvabiliteit na inbreng van eigen middelen en financiering en voor verbouwing bedraagt 18% op een balanstotaal van € 753.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw Maho – Aksin en de heer Aksin handelend onder de naam Aksin V.O.F. met als handelsnaam Ün Sal Versmarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers vanwege de overwaarde op hun privéwoning neutraal.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- op het winkelpand aan de Kanonnierstraat 13-15-17 te Oosterhout gevestigd. De huidige marktwaarde bedraagt € 535.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-07-2020. Na verbouwing bedraagt de marktwaarde € 825.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 19-11-2020.
 • Mevrouw Maho – Aksin en de heer Aksin geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Averbodestraat 10 te Breda wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Aksin V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen object, de hoofdelijke aansprakelijkheid, de negatieve hypotheekverklaring als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-220957 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 11:16
investeerder-127773 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 11:16
investeerder-109077 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 11:16
investeerder-62327 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 11:16
investeerder-12832 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-03-2021 om 11:15

Reacties

Investeerder – 12671
08-03-2021 10:48
Geachte Collin medewerker, Kunt u mij zeggen of de gemeente al een vergunning voor de verbouwing heeft afgegeven?

Collin Crowdfund
08-03-2021 11:18
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. De gemeente Oosterhout heeft in hun brief van 23 februari 2021 aangegeven dat het vooroverlegplan inzake de verhuizing van Ün Sal Versmarkt naar de Kanonnierstraat te Oosterhout is beoordeeld en dat uit deze beoordeling is gebleken dat het plan vergunningsvrij is. De versmarkt wordt gerealiseerd binnen de bestemming Gemengd – 1 van het bestemmingsplan Centrum 2017. De heer Aksin heeft voldoende aangetoond dat zijn vorm van detailhandel voldoet aan de kenmerken.

Vertrouwende uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 35384
11-03-2021 12:07
Wat wordt er bedoelt met de zin? “Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemers vanwege de overwaarde op hun privéwoning neutraal.” Kunnen jullie aangeven hoeveel overwaarde er ongeveer is op het woonhuis. Alvast dank voor de helderheid.

Collin Crowdfund
11-03-2021 12:25
Beste investeerder,

Dank u wel voor uw terechte opmerking/vraag. ‘Neutraal’ is normaliter niet een normering die wij toepassen om een waarde te omschrijven. We hebben er in deze casus toch voor neutraal gekozen omdat er overwaarde is in de privéwoning alleen kunnen we aan de hand van de informatie die we hebben onvoldoende inschatten wat die overwaarde precies is. Volgens de IB-aangifte 2019 was de eigenwoningschuld op 31-12-2019, € 188.625,-. De WOZ waarde eind 2019 betrof € 183.000,- en de huidige verwachtte woningwaarde volgens de website van Huispedia is € 229.000,- en € 253.000,-.

Gezien de eerste hypothecaire inschrijving op het te financieren object en de hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemer, hebben wij ervoor gekozen geen tweede hypothecaire inschrijving te vragen aan ondernemer op zijn privéwoning en daarmee ook de keuze gemaakt geen NWWI taxatierapport op te vragen voor zijn privéwoning.

Kortom een zuiver morele dekkingswaarde vonden wij onvoldoende recht doen aan de zekerheidswaarde, echter de dekking materieel noemen vonden wij ook niet passend. Omdat we onvoldoende een waarde konden bepalen die zich verhoudt tot de financiering hebben we voor ‘neutraal’ gekozen.

Vertrouwende uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 8626
12-03-2021 15:36
Het aan te kopen object betreft een woning en een appartement wordt omschreven. Volgens mij wordt het object momenteel gebruikt als kringloopwinkel. Ik begrijp even niet wat nu dan precies na verkoop aan Un-Sal wordt gebruikt als woning/appartement en welke gedeelte als winkel. Het lijkt er op dat alles als winkel zal worden gebruikt? Echter dat is me niet voldoende duidelijk. Verder vraag ik me af om de geplande verbouwing voldoende voorzieningen kent voor tegenvallers. Het object het nu echt een totaal andere bestemming met heel veel doorloopjes wat ik me kan voorstellen dat er behoorlijk wat hak een breekwerk nodig is om dat allemaal als goed toegankelijke winkelruimte beschikbaar te maken. Zoals u merkt ben ik van de lokale situatie op de hoogte. We zijn ook al jaren enthousiast klant bij Un-sal. Echter we hebben wel een beetje twijfels hoe van deze super kleine en mooi winstgevende winkel in een veel groter verband ook de omzet wordt verdubbelt. Un-Sal heeft uiteindelijk een aantal heel mooie producten waar men in Oosterhout speciaal naar hen toe gaat. Echter een ruimer assortiment wil niet altijd zeggen meer omzet. Daarnaast vraagt ook het managen van een dergelijk grotere winkel andere skills. Het is nu echt een kneuterige gezellige familie winkel dan daar zal dan een profesionaliseringsslag in moeten komen. Is men zich hiervan voldoende bewust?

Collin Crowdfund
12-03-2021 15:55
Beste investeerder,

Het aangekochte object, Kanonnierstraat 13,15 en 17 met drie kadastrale duidingen, elk met de omschrijving ‘wonen met bedrijvigheid’. Het pand heeft een bovenwoning (huisnummer 15). In de taxatie is de bovenwoning met een BVO van 266 m2 en eigen voordeur aan de straatkant gewaardeerd als kantoor en personeelsruimten met kantine. De heer Aksin overweegt of hij deze woning op termijn wil gaan verhuren.

Het object werd inderdaad gebruikt als kringloopwinkel, waarvan de huur is opgezegd en huurders inmiddels zijn vertrokken. Iemand van Collin Crowdfund heeft persoonlijk op locatie kennisgemaakt met de heer Aksin en is door het gebouw gelopen. Daarbij heeft een architect een verbouwspecificatie aangeleverd en heeft de heer Aksin voldoende aangetoond dat hij over de financiële middelen beschikt om de verbouwkosten te voldoen.

De heer Aksin was voor zijn huidige winkel medewerker en later compagnon in een grotere mediterrane supermarkt en heeft dermate veel vertrouwen in deze aanvraag dat hij zich met zijn gezin; hoofdelijk aansprakelijk laat te stellen en een aanzienlijk bedrag van zijn reeds opgebouwde privévermogen in stopt. Investeerders genieten van het comfort van een eerste hypothecaire inschrijving op een pand wat flink zal worden gerenoveerd.

Wij zijn het met u eens dat het niet geheel zonder risico is en dat is ook de reden dat wij hebben gekozen voor een rente van 7% op een eerste hypothecaire inschrijving voor eigen gebruik.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

A. Maho Aksin en M.N. Aksin

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur