25618

24horeca

€ 60.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Samenvatting

24horeca B.V. is sinds 2013 dé online groothandel voor de horeca op het gebied van non-food. 24horeca is een webportal (www.24horeca.nl) met meer dan 50 specialistische webshops. 24Horeca biedt, qua styling en samenstelling, betaalbare en trendy concepten aan waarin men meedenkt in het gehele scala van trend en sfeer tot aan de gedekte tafel. De focus van de onderneming ligt op de kleine horeca apparatuur, keukengerei en koelmeubelen. Het assortiment en de webshops is volop in ontwikkeling. Het onderscheidende vermogen van de onderneming betreft het specifieke assortiment, de snelle persoonlijke service en het bereiken van een hoge klanttevredenheid. Uitbreiding van het concept gaat nu plaatsvinden met in- en outdoor meubelen en aanverwante accessoires voor de horeca, bedrijfskantines en institutionele markt (grootverbruikers als ziekenhuizen en scholen). De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd door eigenaar Jurgen Berkhof.

Financieringsbehoefte
De investeringsbehoefte bedraagt € 100.000,- en zal worden gebruikt voor de verdere uitbouw van het aantal webshops met bijbehorende marketingactiviteiten, opbouw van voorraden en extra werkkapitaal. Met eigen middelen van de DGA zal € 15.000,- worden gefinancierd. Middels de bestaande kredietfaciliteit van de ABN AMRO zal € 25.000,- worden gefinancierd.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor 24horeca B.V. een Verhoogd risico weer. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn 24horeca B.V. en JB Brand B.V. De ondernemer geeft samen met zijn partner een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 60.000,-. Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor een bedrag van € 60.000,- op het leven van de ondernemer. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening zal worden gebruikt voor de verdere uitbouw van het aantal webshops met bijbehorende marketingactiviteiten (e-commerce), opbouw van voorraden en werkkapitaal.

Ondernemer

Jurgen Berkhof (55 jaar) is de eigenaar van 24horeca B.V. Hij heeft in het verleden veel ervaring opgedaan als accountmanager bij een tweetal Duitse ondernemingen binnen de zogenaamde gemengde branche (huishoud- en tuinartikelen). Ook is hij in de jaren ‘90 directeur en mede-eigenaar geweest van een woonwinkel. Tot 2004 is Jurgen verkoopleider en accountmanager geweest bij Reed Business Information. Jurgen heeft een hbo- marketingopleiding gevolgd. Hij is te kenmerken als sociaal, creatief, ondernemend, klantgericht en klantvriendelijk. Jurgen is praktisch ingesteld, resultaatgericht en kan goed luisteren. Het onderhouden van goede relaties in een samenwerking is voor hem belangrijk. 

De afgelopen 10 jaar is Jurgen ook directeur-eigenaar geweest van Dima Support uit Doetinchem, een creatief full-service bureau voor zoekmachinemarketing, e-commerce, website ontwikkeling en tevens actief als uitgever van online doelgroep portals. Als Google Partner is Dima Support een professionele partner op het gebied van zoekmachine marketing, website- en webshop ontwikkeling. Deze onderneming (eenmanszaak) heeft hij per juni 2016 overgedragen aan twee van zijn medewerkers. Hij heeft de onderneming verkocht om, na een eerste opbouwfase en het neerzetten van een stevige basis, nu de volle focus te kunnen leggen op de verdere ontwikkeling van 24horeca. Er zijn geen restschulden ten aanzien van de verkoop van deze onderneming.

Onderneming

24horeca heeft de ambitie om de meest trendy en innovatieve cross-channel retail webshop te worden voor de horeca, gastronomie, evenementen- en hospitalitybranche en de hobbykok.

De tientallen reeds bestaande operationele webshops zullen worden uitgebreid met een complete en trendy interieur- en accessoires webshop voor in- en outdoor. Op termijn zal de uitgebouwde webshop ook worden gecombineerd met de mogelijkheid om klanten (zowel B2B als B2C) te ontvangen in een showroom en afhaalloods. Een creatieve en inspirerende beleving voor de gedekte tafel zal dan centraal staan voor klanten en conceptideeën zullen op maat worden gepresenteerd voor de hospitalitybranche. 

De doelstelling is om binnen 3 jaar een stabiele positie te hebben verworven in de snelgroeiende B2B en B2C e-commercemarkt. De online positionering zal dan naadloos aansluiten op de offline beleving van klanten bij een bezoek aan de showroom. 

De markt
De sector horeca en recreatie profiteert optimaal van de momenteel aantrekkende economie. In vrijwel de gehele sector is er sprake van groei, onder meer door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. Er is een kanttekening: de enorme concurrentie. In de eigen sector blijft het aanbod groeien, maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt (bron: Rabobank Cijfers en Trends). 

Doelgroepen
Koken, keukenapparatuur, kookaccessoires en ook interieur in en om het huis staan als trend volop in de belangstelling. Er is sprake van meerdere doelgroepen waar 24horeca zich op richt en daarmee een zeer breed publiek en snel veranderende trends. 

De volgende doelgroepen worden onderscheiden:

 • Zowel de zakelijke- als de particuliere markt. 
 • De totale hospitality ‘keten’ binnen de fastfood restaurants, sterrenrestaurants, bedrijfskantines, scholen, zorginstellingen, verenigingen en openbare ruimtes. 
 • De professionele keuken en de thuiskeuken (hobby koks). 
 • De catering en evenementen branche. 
 • Inrichting en tuinproducten voor consumenten. 
 • Gastronoom artikelen internationaal (nieuwe webshop in ontwikkeling voor Duitsland en Oostenrijk) 
 • Relatiegeschenken voor bedrijven (de zogenaamde bar artikelen) 

Positionering en concurrentiepositie
De markt van horeca apparatuur is een competitieve markt waar veel ‘traditionele’ ondernemers een standaardassortiment zijn gaan aanbieden. De directe concurrentie voor 24horeca komt van de online aanbieders. De e-commerce benadering in de horecabranche bestaat eigenlijk nog maar 10 jaar en er is nog veel ruimte voor creatieve ondernemers die een goede cross-channel strategie kunnen ontwikkelen. 

Distributiekanalen
Distributie vindt de komende paar jaar plaats vanuit de specialistische webshops van 24horeca. Op termijn, naar verwachting over 2 jaar, zal het cross-channel aspect worden uitgebouwd met een fysieke afhaalloods en showroom. 24horeca werkt actief samen met een aantal ‘marketingkanalen’ zoals Google shopping (advertenties en vergelijkingssite), Bol.com, Beslist.nl, Marktplaats, Amazon.de, Google Adwords, Twenga.nl, Facebook advertenties en berichten optimalisatie.

Kansen en bedreigingen

 • Groei consumentenbestedingen en omzettoename in de horecabranche
 • Uitbreiden assortiment in- en outdoor meubelen en accessoires
 • Enorme concurrentie online
 • Samenvoeging van activiteiten door overname
 • Uitbouwen personele capaciteit (inhuur) voor web ontwikkeling
 • Uitbreiden aantal producten en leveranciers

Sterktes en zwaktes

 • Via vorige onderneming (nu nog de huidige samenwerkingspartner) veel ervaring in online marketing en web ontwikkeling in huis
 • 24horeca heeft al 50 webshops ontwikkeld en actief
 • De naam 24horeca is gelanceerd en geniet steeds meer bekendheid
 • Samenwerking met toonaangevende online partners
 • Snelle persoonlijke service
 • Hoge klanttevredenheid
 • Compleet stylingadvies levert meerwaarde
 • Een toegewijd en enthousiast team van medewerkers
 • Afhankelijkheid van de ondernemer

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraden  € 60.000,-
E-commerce ontwikkeling backoffice € 5.000,-
Uitbesteden webshop data entry  € 5.000,-
Marketingkosten nieuw assortiment  € 5.000,- 
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale investering  € 100.000,-
Eigen middelen € 15.000,-
ABN AMRO € 25.000,-
Financiering via Collin € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn 24horeca B.V. en JB Brand B.V.
 • De heer J. Berkhof (ondernemer) en mevrouw M. Adriaans (samenlevingspartner) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer ter hoogte van € 60.000,- gelijk aan de looptijd van de lening. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert 24horeca B.V. (werkmaatschappij) met een Verhoogd risico. De JB Brand B.V. (holding) wordt gekwalificeerd met een Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op definitieve, geconsolideerde jaarcijfers 2014 en 2015, tussentijdse cijfers tot en met juni 2016, prognoses tot en met 2019 en een businessplan. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet in 2015 bedroeg € 141.000,- met een uiteindelijk netto cashflowoverschot van € 4.000,-. In 2016 zal de verwachte geconsolideerde omzet € 210.000,- bedragen met een verwacht netto cashflowoverschot van € 12.000,-. In 2017 wordt, nadat in 2016 Dima Support is verkocht, de volledige aandacht gericht op de doorontwikkeling van 24horeca B.V. Er wordt in 2017 een geconsolideerde omzet verwacht van € 450.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow voor 2017 bedraagt € 39.000,-. Er resteert in 2017 naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 19.000,- (Goed). Voor 2018 is het verwachte netto cashflowoverschot € 28.000,- op basis van een verwachte omzet van € 540.000,-.
Omdat de score in belangrijke mate is gebaseerd op prognoses beoordelen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2015 bedraagt 58% op een balanstotaal van € 45.000,- (Excellent). De balans na investering kent een verwachte solvabiliteit van 31% op een balanstotaal van € 161.000,- (Ruim voldoende). Door de geprognosticeerde winsttoevoeging zal de solvabiliteit ultimo 2017 naar verwachting uitkomen op 51% bij een balanstotaal van € 172.000,- (Goed). Wij hanteren voor deze aanvraag de score Ruim voldoende, gelijk aan de solvabiliteit na investering.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) in 2015 bedraagt 2,2 (Excellent). De verwachte current ratio ultimo 2016 komt uit op 1,9 en per ultimo 2017 2,9. Hiermee zou de overall score Excellent te rechtvaardigen zijn, echter voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt een tegoedbon met 10% korting voor gratis verzending uit alle webshops van 24horeca gedurende de looptijd van de lening.

De waardebon/voucher/uitnodiging* zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22916 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 11:03
investeerder-19525 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 11:03
investeerder-2690 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 11:03
investeerder-25840 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 11:03
investeerder-19096 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 11:03

Ondernemer
Jurgen Berkhof

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel