46104

Non publieke funding

€ 1.550.000  |  9,0% rente  |  14 maanden  Investeerders: 1011
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-08-2023 in 3 dagen volgeschreven door 1011 investeerders

Samenvatting

D.d. 17-8-2023: Het leenbedrag van de private lening is verhoogd met € 300.000,- van € 500.000,- naar € 800.000,-. De crowdfundlening zal daardoor met €300.000,- dalen van € 1.850.000,- naar € 1.550.000,-

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

De ondernemer van 28 B.V. en ArtSounds B.V. is Johnathan M. Kelly. 
Johnathan is geboren in het begin van de jaren '80. Hij is een ondernemer met een sterke passie voor kunst en investeringen in vastgoed. Onder zijn eigen bedrijf, dat bekendstaat als Artsounds BV, creëert hij geluidsopnames die vervolgens door bekende labels worden verspreid. 
Hij beheert zijn vastgoedportefeuille hoofdzakelijk in privé. De ondernemer heeft plannen om zijn vastgoedportefeuille verder uit te breiden, met een focus op huur, transformatie en verkoop. Hij concentreert zich vooral op de aankoop en transformatie van residentieel vastgoed. 

Deze financiering is bedoeld voor de aankoop en ontwikkeling van het onroerend goed aan de Raamstraat 25H, 25H-1, 25H-2 en 25H-3 te Amsterdam vanuit 28 B.V.
De taxatiewaarde na verbouwing bedraagt € 2.450.000,-. Dit komt overeen met een LTV (Loan-To-Value) van 95%. Daarnaast verkrijgen de investeerders ook een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op twee in privé bezit zijnde panden met een taxatiewaarden van € 250.000,- en € 235.000,-. De totale LTV bedraagt hiermee 80%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.470.000,-. Hiervan wordt € 120.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.350.000,-. Deze zal ingevuld worden door een combinatie van een private lening ter hoogte van € 500.000,- en deze funding van € 1.850.000,-. De looptijd is 14 maanden geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 9.0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Alle investeerders (privaat danwel via deze crowdfund lening) hebben een gelijke zekerheidspositie. De totale financiering zal te allen tijde maximaal € 2.350.000,- bedragen, waarbij er met communicerende vaten gewerkt wordt. De uitboeking van de totale financiering vindt in één keer plaats na succesvolle funding. Na uitboeking van de gelden zal de lening rentedragend worden gemaakt.

Risico
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende en de Dun & Bradstreet score is Laag risico. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn 28 B.V. en Artsounds B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.350.000,- op het woonhuis aan de Raamstraat 25H, 25H-1, 25H-2 en 25H-3, 1016 XL te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 6855 te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 2.450.000,- vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-06-2023 afgegeven door Spring Valuations.
 • J.M. Kelly geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een eerste hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 500.000,- op: 
  • Het woonhuis aan de Nieuwstraat 46, 7605 AE te Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 9637 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,-, vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8-11-2022 afgegeven door Spring Valutions;
  • Het woonhuis aan de Ootmarsumsestraat 336, 7603 AV te Almelo, kadastraal bekend als sectie B nummer 7378 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 235.000,-, vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8-11-2022 afgegeven door Spring Valutions;
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Nieuwstraat 46, 7605 AE te Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 9637 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Ootmarsumsestraat 336, 7603 AV te Almelo, kadastraal bekend als sectie B nummer 7378 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 500.000,- in depot worden gehouden. Hieruit zullen de facturen met betrekking tot de bouw worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 257.000,- in depot worden gehouden. Hieruit zullen de eerste 13 betaaltermijnen worden voldaan bestaande uit rente, kosten en btw. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij verkoop van:
  • De Raamstraat 25H zal er € 640.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-1 zal er € 553.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-2 zal er € 553.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-3 zal er € 604.000,- worden afgelost.
   Hiervoor wordt geen vergoedingsrente berekend indien het na 10 maanden gebeurt; wordt eerder of op een ander moment vervroegd afgelost dan geldt drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste vier maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de aankoop en ontwikkeling van het onroerend goed aan de Raamstraat 25H, 25H-1, 25H-2 en 25H-3 te Amsterdam.

Ondernemer

De ondernemer van 28 B.V. en ArtSounds B.V. is Johnathan M. Kelly. 
Johnathan is geboren in het begin van de jaren '80. Hij is een ondernemer met een sterke passie voor kunst en investeringen in vastgoed. Onder zijn eigen bedrijf, dat bekendstaat als Artsounds BV, creëert hij geluidsopnames die vervolgens door bekende labels worden verspreid. 
Hij beheert zijn vastgoedportefeuille hoofdzakelijk in privé De ondernemer heeft plannen om zijn vastgoedportefeuille verder uit te breiden, met een focus op huur, transformatie en verkoop. Hij concentreert zich vooral op de aankoop en transformatie van residentieel vastgoed. 

Op dit moment heeft Johnathan zes vastgoedobjecten in eigen beheer. Van deze panden zijn er vijf verdeeld in acht appartementen, die bestemd zijn voor verhuur, en een pand dat bestemd is voor verkoop. Het pand dat voor verkoop bestemd is, bevindt zich aan de Middenweg 221 in Amsterdam en ondergaat momenteel een transformatie tot drie appartementen, waarvan de verkoop gepland is voor het derde kwartaal van 2023.

Onderneming

Onder zijn eigen bedrijf, dat bekend staat als Artsounds BV, creëert hij geluidsopnames die vervolgens door bekende labels worden verspreid. Deze opnames worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals voor sociale media platforms en digitale entertainment.

Tijdens de transformatie wordt er beslist of het verworven vastgoed geschikt is voor verhuur of verkoop. Gezien de fiscale wetgeving kiest hij nu voor een investering in de nieuw opgerichte 28 B.V..

Adres Raamstraat 25H, 25H-1, 25H-2 en 25H-3, 1016 XM Amsterdam
Kadastraal  Kadastraal bekend als sectie E, nummer 6855 te Amsterdam
Kavel Grootte 75 m2
Bouwjaar 1829
Bestemming / gebruik Het huidige gebruik als woning is toegestaan conform het bestemmingplan Westelijk binnenstad
Stand en ligging Goed, gelegen tussen de grachtengordel en de Singelgracht nabij het Leidseplein.
Bereikbaarheid Goed, bus- en tramroutes beide op loopafstand vanwaar het Centraal Station en het centrum zijn te bereiken
Verhuurbaarheid Goed
Verkoopbaarheid Goed
Courantheid algemeen Goed
Marktwaarde € 2.450.000,- na verbouwing vrij van verhuur.

Juridische structuur
 

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 1.460.000,-
Verbouwing € 600.000,- (waarvan € 500.000,- in depot)
Overdrachtsbelasting € 153.000,-
Rentedepot € 257.000,-
Totaal € 2.470.000,-
Eigen inbreng € 120.000,-
Lening via private investeerders € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.850.000,-

Leenbedrag: € 1.850.000,-, waarbij er gewerkt wordt met communicerende vaten met de private lening van € 500.000,- en waarvan € 757.000,- in depot wordt gehouden.
Rente: 9,0%
Looptijd: 14 maanden, geheel aflossingsvrij

De taxatiewaarde na verbouwing bedraagt € 2.450.000,-. Dit komt overeen met een LTV (Loan-To-Value) van 95%. Daarnaast verkrijgen de investeerders ook een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op twee in privé bezit zijnde panden met een taxatiewaarden van € 250.000,- en € 235.000,-. De totale LTV bedraagt hiermee 80%. 

Depot
Er wordt een bouwdepot van € 500.000,- van aangehouden. Hieruit zullen de facturen met betrekking tot de bouw worden voldaan.
Er wordt een rentedepot van € 257.000,- van het opgehaalde bedrag aangehouden. Hieruit zullen de eerste 13 betaaltermijnen worden voldaan bestaande uit rente, kosten en btw. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel 28 B.V. als Artsounds B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van ArtSounds B.V. en de projectinformatie. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De aflossing zal geschieden vanuit de verkoop van het onroerend goed na ontwikkeling. Momenteel is er een bestaande kasstroom vanuit ArtSounds B.V.. In 2022 bedroeg het netto cashflowoverschot € 64.000,-. Daarnaast zijn er aanvullende huurinkomsten in prive van € 178.800,- per jaar. De rente van deze financiering zal in depot worden gehouden. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde balans na kredietverstrekking van 28 B.V. en ArtSounds B.V. laat een solvabiliteit zien van 16% op een balanstotaal van € 3.703.000,-. Wij kwalificeren de solvabilteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn 28 B.V. en Artsounds B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.450.000,- op het woonhuis aan de Raamstraat 25H, 25H-1, 25H-2 en 25H-3, 1016 XL te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 6855 te Amsterdam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 2.450.000,- vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-06-2023 afgegeven door Spring Valuations.
 • J.M. Kelly geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een eerste hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 500.000,- op: 
  • Het woonhuis aan de Nieuwstraat 46, 7605 AE te Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 9637 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,-, vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8-11-2022 afgegeven door Spring Valutions;
  • Het woonhuis aan de Ootmarsumsestraat 336, 7603 AV te Almelo, kadastraal bekend als sectie B nummer 7378 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 235.000,-, vrij van huur, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8-11-2022 afgegeven door Spring Valutions.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Nieuwstraat 46, 7605 AE te Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 9637 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Ootmarsumsestraat 336, 7603 AV te Almelo, kadastraal bekend als sectie B nummer 7378 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 500.000,- in depot worden gehouden. Hieruit zullen de facturen met betrekking tot de bouw worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 257.000,- in depot worden gehouden. Hieruit zullen de eerste 13 betaaltermijnen worden voldaan bestaande uit rente, kosten en btw. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Bij verkoop van:
  • De Raamstraat 25H zal er € 640.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-1 zal er € 553.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-2 zal er € 553.000,- worden afgelost.
  • De Raamstraat 25H-3 zal er € 604.000,- worden afgelost.
   Hiervoor wordt geen vergoedingsrente berekend indien het na 10 maanden gebeurt; wordt eerder of op een ander moment vervroegd afgelost dan geldt drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste vier maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel eerste hypotheek op het aan te kopen onroerend goed en de borgstelling van de ondernemer, welke gesecureerd wordt met twee eerste hypotheken kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-151616 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 10:00
investeerder-243402 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 9:57
investeerder-99697 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 9:46
investeerder-77199 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 9:15
investeerder-234508 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 8:43

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven