33239

2HIP Creations B.V.

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 107
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-09-2019 in 2 uur volgeschreven door 107 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam 2HIP Creations B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-04-2013
Website www.educatief-speelgoed.com

Leendoel

2HIP Creations B.V. exploiteert een aantal webshops, waarvan de belangrijkste www.educatief-speelgoed.com is. Dit is een webshop voor educatief, duurzaam en verantwoord speelgoed in de leeftijdscategorie van 0 tot 12+ jaar. Tot nu toe wordt er in 2019 een groei doorgemaakt in omzet ten opzichte van vorig jaar, daarnaast komen de drukke maanden er nog aan. Om deze aanhoudende groei vast te kunnen houden is ondernemer Coen Holtgrefe op zoek naar werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Dit is het tweede project dat via Collin Crowdfund gefinancierd wordt, middels de volgende link komt u uit bij het eerste project dat op 08-12-2017 volgeschreven is. https://www.collincrowdfund.nl/2hip-creations/ 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financieringen zijn 2HIP Creations B.V., Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. en C.A.J. Holtgrefe Holding B.V. Door de heer C.A.J. Holtgrefe wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Er wordt een tweede hypotheek groot € 50.000,- gevestigd op het bedrijfspand met een overwaarde van bijna € 500.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Bij het eerste project is er een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het op het onroerend goed aan de Afrikalaan 17/17a te Den Bosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde per 31 december 2018 was € 615.000,-. Daarnaast staat het woonhuis van de ondernemer te koop. Er is afgesproken dat deze financiering wordt afgelost op het moment dat de woning verkocht wordt. Om deze reden wordt er een tweede hypotheek groot € 50.000,- gevestigd op het woonhuis van de ondernemer.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor 2HIP Creations B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van de debiteuren. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Extra toelichting jaarcijfers
De eigen vermogenspositie zoals hieronder weergegeven is vertekend. De waardering van de activa zal nog een forse aanpassing ondergaan, wat van invloed is op de eigen vermogenspositie.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 2.183.000 € 2.150.000
Vlottende activa € 582.000 € 668.000
Overige activa € 106.000 € 27.000
Totaal € 2.871.000 € 2.845.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 2.708.000 € 2.698.000
Langlopende schulden € 100.000 € 75.000
Kortlopende schulden € 63.000 € 72.000
Totaal € 2.871.000 € 2.845.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 153.000  
Bruto winst € 102.000  
Kosten € 107.000  
Belasting € -2.000  
Netto winst € -3.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48052 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-09-2019 om 10:21
investeerder-4407 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2019 om 10:18
investeerder-45307 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2019 om 10:17
investeerder-70690 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-09-2019 om 10:17
investeerder-29418 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2019 om 10:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders