29038

2HIP Creations

€ 125.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Samenvatting

2HIP Creations: webshops voor educatief speelgoed en gadgets!

2HIP Creations B.V. is een jong bedrijf, opgericht in 2013 en richt zich op een aantal webshops waarvan de belangrijkste www.educatief-speelgoed.com is. Een webshop voor educatief, duurzaam en verantwoord speelgoed. Coen Holtgrefe heeft in het verleden zijn onderneming succesvol verkocht. 2HIP Creations B.V. exploiteert hij samen met zijn echtgenote vanuit zijn woning. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte van 2HIP Creations B.V. bedraagt € 125.000,- voor extra groei. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt eveneens € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert 2HIP creations B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn 2HIP Creations B.V., Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. en C.A.J. Holtgrefe Holding B.V. Er wordt een eerste hypotheekrecht van € 125.000,- gevestigd op het verhuurde onroerend goed aan de Afrikalaan 17/17a te Den Bosch. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van 2HIP Creations B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De ondernemer wil doorgroeien met de webshop www.educatief-speelgoed.com. Hiervoor is extra werkkapitaal nodig.

Ondernemer

Coen Holtgrefe (1964) heeft in het verleden zijn onderneming succesvol verkocht. Een groothandel in ijzerwaren en gereedschappen. Coen heeft dit bedrijf in 1992 overgenomen van zijn vader en tot 2007 als DGA/commercieel directeur gerund. Sinds midden jaren 90 was de bouwwereld aan veranderingen onderhevig. Grotere afnemers en steeds meer aannemers gingen bovenregionaal bouwen. Coen heeft eerst zelf verdere groei gerealiseerd en een landelijke dekking nagestreefd. In 2006 heeft hij het bedrijf aan een collega/concurrent verkocht en zodoende een goede waarborg gecreëerd voor de toekomst van bedrijf en medewerkers. Eén van de zakelijke panden waarin het bedrijf gevestigd was, is in eigendom gebleven van Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. en wordt deels verhuurd aan de huidige eigenaar en het restant aan een externe huurder. Uit deze B.V.-structuur ontvangt Coen een managementvergoeding. 

Onderneming

Onderneming
2HIP Creations B.V. is een jong bedrijf wat opgericht is in 2013. Deze nieuwe entiteit is een activiteit die hij samen met zijn vrouw vanuit huis opgezet heeft. In 2015 is er een pakket aan webshops gekocht. Het is een verzameling van webshops op het gebied van speelgoed en gadgets waarbij de shop www.educatief-speelgoed.com als belangrijkste wordt gezien. Voor deze shop is een commercieel plan geschreven om deze de komende jaren flink te laten groeien. De afgelopen twee jaar heeft men deze webshop enerzijds een nieuwe template en daarmee een nieuwe, moderne look & feel gegeven en anderzijds is de techniek en inhoud up-to-date gemaakt. Het toekomstplan behelst dan ook met name educatief-speelgoed.com, de overige shops lopen mee zonder extra investeringen en tegen minimale kosten. In de nabije toekomst zal men hier nogmaals vanuit strategisch oogpunt naar kijken. Het hele traject tot nu toe is een leerproces geweest, waarvoor de ondernemer zijn tijd genomen heeft. Nu is hij goed bekend met de markt en de mogelijkheden daarin en wil hij vervolgstappen zetten in de ontwikkeling van het bedrijf. Het doel is nu om een fors aantal meer bezoekers te krijgen en een hogere conversiegraad van 2,5% te realiseren. Om dit te bereiken wordt ingezet op veel nauwkeurigere analyse van alle data, veel uitgebreidere marketing op alle doelgroepen en gericht op alle fases in het aankoopproces en mailcampagnes.
 

Marktpositie
De markt van educatief speelgoed is groeiende. De producten sluiten aan bij het onderwijs of zijn te gebruiken als oefenstof voor thuisgebruik. Voor een deel zijn het ook artikelen als tegenhanger van online/digitale varianten. Deze kennen vaak meerdere facetten voor de ontwikkeling van het kind, denk hierbij aan voelen, motoriek, etc. educatief-speelgoed.com richt zich online en via social media (facebook) op de doelgroepen:

  • Jonge vrouwen van 25 tot 45 jaar, al dan niet moeder 
  • Jonge vaders van 25 tot 45 jaar
  • Mannen en vrouwen van 45 tot 70 (opa’s en oma’s)

In de nabije toekomst wil men ook gericht kinderopvang en scholen actief gaan bewerken. In eerste instantie via emailmarketing en retargeting.

Offline en online zijn er concurrenten. Grote ketens die ook een deelassortiment educatief speelgoed voeren. Specifieke winkels/webshops gericht op bijvoorbeeld een thema als techniek, houten speelgoed of duurzaam speelgoed of alleen gericht op boeken en spellen. Vooralsnog richt men zich uitsluitend op de online klant. Extra investeringen zijn een must voor verbetering van de onlinepositie.

Bij educatief-speelgoed.com zijn begrippen als duurzaam, verantwoord en educatief de speerpunten. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Marketingkosten € 28.000,-
Extra personeel € 44.000,-
Voorraad € 30.000,-
Logistieke diensten € 8.000,-
Overige kosten en onvoorzien € 15.000,-
Totaal en Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn 2HIP Creations B.V. met Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. en C.A.J. Holtgrefe Holding B.V.
  • C.A.J. Holtgrefe geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het op het onroerend goed aan de Afrikalaan 17/17a te Den Bosch verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ-waarde per 31 december 2016 is € 640.000,-. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van 2HIP Creations B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert 2HIP Creations B.V. als een Verhoogd risico. C.A.J. Holtgrefe Holding B.V. en Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. kennen een Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score van de werkmaatschappij Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2016 van 2HIP Creations B.V., Holtgrefe Exploitatie Waalwijk B.V. en C.A.J. Holtgrefe Holding B.V. en de geconsolideerde prognose 2017 en 2018, zoals door de accountant opgemaakt. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet is in 2016 € 140.000,- met een cashflow van € 60.000,-. Er waren in 2016 geen aflossingsverplichtingen. Een aanzienlijk deel van de omzet bestaat uit de huurinkomsten op het beleggingspand. In 2017 is de omzet en cashflow naar verwachting vergelijkbaar met 2016. Voor 2018 wordt een groei van de omzet naar € 206.000,- verwacht als gevolg van de inspanningen voor en de groei van de webshops. De cashflow zal naar verwachting € 41.000,- bedragen, ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen (score Goed). Vanaf 2019 zullen de omzet en de cashflow volgens prognose verder stijgen door de groei van de webshops. Aangezien de aanvraag grotendeels gebaseerd is op prognoses, kwalificeren we de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de geconsolideerde groep is uitstekend. In 2016 was dit een percentage van 97% op een balanstotaal van € 2.250.000. Hierbij is er wel een forse vordering op de aandeelhouder, maar aangezien dat de financiering van het privé woonhuis betreft, is deze niet gecorrigeerd. Het effect van deze financiering op de solvabiliteit is beperkt. Voor 2017 en 2018 blijft de solvabiliteit ook ruim boven de 90% met vergelijkbare balanstotalen. De Solvabiliteit kwalificeren we als Excellent.

Liquiditeit
De current ratio in de groep wordt erg positief beïnvloed door de vordering op de DGA. Indien we dit corrigeren krijgen we een current ratio van rond de 1,2 voor alle jaren, hetgeen net de score Ruim voldoende oplevert. Binnen 2HIP Creations is nu extra liquiditeit nodig, waarvoor de lening via Collin Crowdfund ook bedoeld is. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 500,- ontvangen een korting van 15% op de eerste bestelling boven de € 50,-.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2746 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2017 om 14:08
investeerder-11967 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2017 om 14:08
investeerder-35056 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-12-2017 om 14:08
investeerder-5048 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-12-2017 om 14:08
investeerder-32234 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2017 om 14:07

Reacties

Investeerder – 16550
08-12-2017 14:08
Er zijn geen andere hypotheken gevestigd op het onroerend goed?

C. Holtgrefe
08-12-2017 14:15
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Er zijn inderdaad geen andere hypotheken gevestigd op het onroerend goed.

Met vriendelijke groet,
Coen Holtgrefe

Ondernemer

Coen Holtgrefe

Anita Holtgrefe – Dekkers

Crowdfund Coach


Marc Kogels