18029

3D Print Lab

€ 105.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-10-2015 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Samenvatting

3D Printen gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen. Er worden nu al complexe vliegtuigonderdelen, kunstharten, machineonderdelen, weefsel, implantaten en kronen geprint. En dit is maar het topje van de ijsberg. 3D Print Lab gaat ervoor zorgen dat bedrijven en onderwijs deze nieuwe technologie kunnen implementeren.

3D Print Lab is een collectief van bedrijven en onderwijsinstellingen waar gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een industriële 3D Printer (EOS P110). De deelnemende bedrijven krijgen een korting op de inkoop. Scholen mogen de printer inzetten voor hun educatiedoeleinden.

Minder dan 1% van de bedrijven maakt gebruik van industriële 3D printers terwijl deze techniek uitermate geschikt is voor serieproducties en het produceren van unieke productontwerpen. Het probleem is dat deze printers duur zijn en men er veel kennis voor nodig heeft. Aandeelhouders krijgen via 3D Print Lab productiecapaciteit en kennis. Een groot gedeelte van de capaciteit is al gereserveerd door aandeelhouders die 3D print producten verkopen. Andere bedrijven gebruiken de kennis en capaciteit om deze nieuwe productiemethode te implementeren in hun proces. Is de capaciteit structureel voor 100% vol, dan ontstaat er voldoende cashflow voor een tweede machine. 3D Print Lab zal geen losse commerciële productie verkopen. Dat doen de bedrijven zelf. Wilt u uw bedrijf gereed maken voor de toekomst? Naast het verstrekken van een lening kunt u ook een aandeelhouder worden van 3D Print Lab B.V..

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 245.000,-. De aandeelhouders brengen een kapitaal in van € 140.000,-. Via Collin Crowdfund wordt een vierjarige lineaire lening van € 105.000,- met maandelijkse aflossing en een rente van 7% gevraagd om 80% van de industriële 3D Printer te financieren. De industriële 3D printer wordt ingekocht voo € 135.000,-.

Structuur

3D Print Lab B.V. is een besloten vennootschap waar bedrijven aandeelhouder kunnen worden voor € 15.000,- of een betaald lid voor € 5.000,-. Er zijn al 12 aandelen gereserveerd. 3D Print Lab wordt gerund door een ervaren directeur en twee technische adviseurs. Een Raad van Commissarissen (onbezoldigd) houdt toezicht en geeft advies.

Risico

De Dun & Bradstreetscore rapporteert de kwalificatie verhoogd risico, omdat 3D Print Lab B.V. recent is opgericht. De Collin Credit Score is ‘ruim voldoende’.

Zekerheden
De leningaanvraag bij Collin Crowdfund van € 105.000,- wordt volledig afgedekt door een terugkoopregeling van de EOS P110 SLS 3D printer. 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde lening is benodigd voor de aanschaf van een industriële 3D printer select lasering sintering (EOS P110 SLS 3D printer). Een groot gedeelte van de capaciteit is al gereserveerd door aandeelhouders die 3D print producten verkopen.

Ondernemer

De algemeen directeur is Dirk Brands. Hij heeft zijn eigen 3D print consultancy bureau. Dirk Brands is al jaren actief op het gebied van business development en projectmanagement. Naast 3D Print Lab heeft Dirk Brands ook andere projecten onder zijn hoede zoals het Health Care Lab en 3D print educatiepakket. Dirk Brands is een echte ondernemer die graag nieuwe kansen ontdekt in de markt en met innovatieve technologieën nieuwe businessmodellen ontwikkelt. Dirk Brands wordt voor 0,2 – 0,6 FTE ingehuurd. De technische adviseurs zijn academici met 3D print kennis die per project worden ingehuurd. Een ervaren 3D print productie medewerker wordt per productierun betaald. Hiermee worden hoge vaste loonkosten vermeden. De directeur en de adviseurs worden bijgestaan door een sterk bezette Raad van Commissarissen. Bestaande uit G. Naaykens van Naaykens Luchttechniek, Mike de Winter van RP2 en Pierre van Kleef van Midpoint Brabant.

Onderneming

3D Print Lab ondersteunt bedrijven en het onderwijs met de implementatie van industrieel 3D printen van metaal en kunststof. Deze technologieën zijn qua financiering en kennis onbereikbaar voor veel bedrijven en het onderwijs en daarom wordt er gezamenlijk geïnvesteerd en samengewerkt met universiteiten en andere kennis instellingen. Metaal printen gebeurt via het Nederlands Lucht en Ruimte laboratorium en kunststof printen op de eigen EOS P110. Bedrijven en onderwijsinstellingen die aandeelhouder zijn, krijgen een korting op het productieproces en advies uren. Momenteel is de helft van de capaciteit al gereserveerd door bedrijven en het onderwijs. Door de samenwerking met het NLR, Universiteit van Exeter, TNO en Universiteit van Tilburg, is 3D Print Lab in staat om de kennis en kwaliteit te waarborgen voor de aandeelhouders. 3D Print Lab faciliteert alleen de kennis en productie en verzorgt geen losse commerciële productie. Dat doen de bedrijven zelf. Gemeente Tilburg heeft ook een capaciteit ingekocht dat gebruikt wordt voor alle niet-commerciële doeleinden zoals het onderwijs (basisscholen, middelbare scholen, Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool en ROC Tilburg).

Omgeving
3D Print Lab wordt gevestigd op de campus van de Universiteit van Tilburg. De universiteit stelt een ruimte beschikbaar waar 3D Print Lab kan samenwerken met andere innovatieve projecten zoals het Campione project en het DAF Technology Lab.

Missie
3D Print Lab ondersteunt bedrijven en onderwijs om 3D Print technologieën te implementeren binnen hun proces of educatie.

Visie
3D Print Lab wordt in de toekomst een 3D print faciliteit, waar meerdere innovatieve 3D print technieken met een hoog investeringsgraad toegankelijk worden gemaakt voor het MKB en onderwijs.

Marketing
Aangezien er geen losse commerciële productie wordt verzorgd, is er geen groot marketingbudget nodig om het 3D printen in de markt te zetten. Dat doen de aandeelhouders zelf. Wel wordt 3D Print Lab op de juiste manier gepositioneerd in de markt voor aanwas van nieuwe bedrijven en er wordt door acquisitie en relatiebeheer nieuwe aandeelhouders geworven.

Structuur

3D Print Lab B.V. heeft nu nog één aandeelhouder, zijnde Stichting DiCam van een totaal bedrag van € 10,-. Na een statutenwijziging worden extra aandelen uitgegeven van € 15.000,-. Er is nu € 140.000,- aan aandelen gereserveerd door bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze zijn nu nog niet officieel uitgegeven maar enkel gereserveerd. Zodra deze wijziging door de notaris is vastgelegd zullen de aandelen officieel worden uitgegeven.

3D Print Lab B.V. zal na de statutenwijziging meerdere aandeelhouders kennen waaronder Stichting DiCam, stichting Midpoint Brabant, Van Esch group, 3D Bio Lab, Naaykens Luchttechniek en RP2. Midpoint Brabant is een ontwikkelingsmaatschappij en bewaakt de filosofie van 3D Print Lab. Er worden aandelen uitgegeven van € 15.000,- met inspraak en stemrecht. Er kan ook een betaald lidmaatschap van € 5.000,- worden verkregen. Bij aanschaf van een aandelenpakket krijgt men een hogere korting en meer advies uren dan bij een betaald lidmaatschap. Alleen aandeelhouders hebben een stemrecht tijdens de aandeelhouders vergadering. Een ervaren Raad van Commissarissen controleert en adviseert de directie. 

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 245.000,-. De aandeelhouders samen met de betaalde leden, brengen een kapitaal in van € 140.000,-. Via Collin Crowdfund wordt een vierjarige lineaire lening van € 105.000,- met maandelijkse aflossing en een rente van 7% gevraagd om 80% van de industriële 3D Printer te financieren. De industriële 3D printer wordt ingekocht voo € 135.000,-.

Aanschaf printer € 135.000,-
Inrichting, en randapparatuur € 15.000,-
Advies en opstartkosten € 20.000,-
Werkkapitaal € 75.000,-
Totaal € 245.000,-
Aandeelhouders € 135.000,-
Lidmaatschap € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 105.000,-

De lening van € 105.000, – via Collin Crowdfund wordt in vier jaar met een maandelijkse aflossing terugbetaald; de rente is 7%.

Risico

De leningaanvraag bij Collin Crowdfund van € 105.000,- wordt afgedekt door een terugkoopverplichting vande aan Collin verpande 3D printer. De terugkoopverplichting loopt gelijk terug met de aflossing van de lening.

Dun & Bradstreet score
Omdat de besloten vennootschap recent is opgericht, zijn er nog geen cijfers beschikbaar en noteert D&B een verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van een mix van Rentabiliteit, Solvabiliteit, en Liquiditeit. De Collin Credit Score komt overal uit op "ruim voldoende".

Rentabiliteit
De prognose voor 2016 is gebaseerd op de huidige inkoop van een aantal aandeelhouders en de verwachte afzet van het onderwijs en andere participanten. Deze prognose is realistisch met maar 66 productieruns per jaar t.o.v. 255 maximale runs per jaar. Het eerste jaar wordt een omzet op de 3D printer gerealiseerd van € 135.300,-, terwijl de huidige inkoop van een aantal aandeelhouders nu al rond dit bedrag zit. De aandeelhouders die actief zijn met 3D printen, hebben € 15.000,- geïnvesteerd vanwege de realistische prognose. Er is bewust een lage omzet gecalculeerd, de operationele kosten zijn laag gehouden en is er voldoende reserve aangehouden om financiële ruimte te creëren. De aflossingen en rente betalingen kunnen ruimschoots worden opgebracht. De score van de rentabiliteit wordt conservatief op een 'voldoende' gewaardeerd omdat we hier te maken hebben met een start-up en de rentabiliteit gebaseerd is op prognoses.

Solvabiliteit
De besloten vennootschap start met een eigen vermogen van 57% op een balanstotaal van € 245.000,-. Dit kan verder oplopen vanwege toetreding van nog meer aandeelhouders. Door jaarlijkse winsttoevoegingen zal dit percentage oplopen naar 65%. De score is 'excellent'.

Liquiditeit
Met de financiering op de voorgestelde wijze is er meer dan voldoende liquiditeit. De current ratio is 2. De vlottende activa zijn altijd groter dan de vlottende passiva aangezien er amper sprake is van handelscrediteuren i.v.m. de relatief beperkte inkoopkosten. De score is 'excellent'.

Samenvattend
Rentabiliteit: voldoende
Solvabiliteit: excellent
Liquiditeit: excellent
Overall: ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- mag u elk jaar 4 jaar lang gratis een product laten 3D Printen op een industriële machine van maximaal 250 cm3.
Bij een investering vanaf € 2.000,- komen adviseurs van 3D Print Lab langs om een quickscan te doen. Er wordt in kaart gebracht waar 3D printen binnen uw bedrijf toegepast kan worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2015 om 11:13
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-10-2015 om 11:12
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2015 om 11:12
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-10-2015 om 11:12
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-10-2015 om 11:11

Ondernemer
Dirk Brands

Crowdfund Coach


Marc Kogels