44854

4PM Real Estate B.V.

€ 2.000.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 1392
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

68 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-08-2023 in 21 dagen volgeschreven door 1392 investeerders

Samenvatting

D.d. 22-8-2023: Het leenbedrag van de private lening is verhoogd met € 500.000,- van € 500.000,- naar € 1.000.000,-. De crowdfundlening zal daardoor met €500.000,- dalen van € 2.500.000,- naar € 2.000.000,-

Philippe Hes en Mitchel Bovenlander zijn twee ervaren ondernemers die hun ondernemerservaring hebben opgedaan met het organiseren van festivals en evenementen met hun bedrijf 4PM Entertainment. In 2022 heeft 4PM Entertainment meer dan een miljoen bezoekers ontvangen en behoort hiermee tot een van de marktleiders in Nederland in deze sector. Naast het organiseren van festivals en evenementen zijn Philippe en Mitchel in 2021 gestart met het exploiteren van padelcentra onder de naam The Padellers. Naast de exploitatie van padelcentra is er ook een eigen reserveringstool ontwikkeld en een webshop opgestart. 

De padelsport heeft een sterke groei doorgemaakt gedurende de afgelopen jaren. Inmiddels hebben The Padellers 11 operationele locaties. 

Eind 2022 is door Philippe en Mitchel via 4PM Real Estate B.V. een pand aangekocht waar tot die tijd tennis, squash, horeca en een winkel werden geëxploiteerd. Na verschillende verbouwingen aan het gebouw zijn er nu 8 padelbanen gerealiseerd welke verhuurd worden aan The Padellers Exploitatie 2 B.V. De exploitatie van de horeca, tennisbanen en squashbanen vinden plaats in Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. 

De loan-to-Value (LTV) is bij de start 76%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 66%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 3.600.000,- De gevraagde financiering bedraagt € 3.000.000,-, waarvan € 2.500.000,- via deze crowdfundlening en € 500.000,- via een private lening. De ondernemers brengen € 600.000,- aan eigen middelen in. De looptijd is 24 maanden. De eerste 4 maanden betreffen een aflossingsvrije periode, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van in totaal € 2.640.000,-. De slottermijn voor deze crowdfundlening (van € 2.500.000,-) bedraagt derhalve € 2.200.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Alle investeerders (privaat danwel via deze crowdfund lening) hebben een gelijke zekerheidspositie. De totale financiering zal te allen tijde maximaal € 3.000.000,- bedragen, waarbij er met communicerende vaten gewerkt wordt. De uitboeking van de totale financiering vindt in één keer plaats na succesvolle funding. Na uitboeking van de gelden zal de lening rentedragend worden gemaakt.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn 4PM Real Estate B.V., 4PM Invest B.V., Stadjershal Groningen O.G. B.V., Stadjershal Groningen Exploitatie B.V., Hescor Holding B.V. en Mitchel Bovenlander Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op het onroerend goed met als adres: aan de Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1, 9728 JR te Groningen, kadastraal bekend als sectie R nummers 2891, 3163 en 1998 appartementsindexen 1 en 2 te Groningen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 3.970.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11 juli 2022.
 • De heer M.A. Bovenlander geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van ruime overwaarde op het onroerend goed in bezit. 
 • De heer P.L. Hes geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van ruime overwaarde op het onroerend goed in bezit.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: aan de Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1, 9728 JR te Groningen, kadastraal bekend als sectie R nummers 2891, 3163 en 1998 appartementsindexen 1 en 2 te Groningen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van het onroerend goed aan de Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1, 9728 JR te Groningen.

Ondernemer

Mitchel en Philippe hebben als scholier 4PM Entertainment opgezet. Mitchel en Philippe waren respectievelijk 15 en 17 toen zij in 2006 het eerste evenement organiseerde. Zowel Mitchel als Philippe komen beiden uit ondernemende families.

Door het succes, maar ook door de tijd die het in beslag nam, hebben zowel Philippe als Mitchel gekozen om zich volledig in te zetten op 4PM na hun middelbareschooltijd. 

Naast 4PM Entertainment B.V. zijn Mitchel en Philippe altijd bezig geweest met diversificatie. Hierdoor zijn er naast de hoofdactiviteit, het organiseren van evenementen, meerdere bedrijven ontstaan. Al deze bedrijven zijn wel gelieerd aan de entertainment branche.

In 2021 is hier de padelsport bijgekomen. In deze tak is diversificatie wederom een belangrijk aspect. In de afgelopen jaren zijn naast The Padellers ook een webshop en een reserveringstool gestart. 

Onderneming

Vanaf het eerste evenement in 2006 is de onderneming (onder de vlag van 4PM) uitgegroeid tot een leidende partij in de Nederlandse entertainmentindustrie. Er worden door de ondernemers jaarlijks meer dan 150 evenementen georganiseerd. 
In 2022 heeft 4PM meer dan 1 miljoen bezoekers mogen ontvangen en is daarmee een van de marktleiders in Nederland. 4PM creëert ieder jaar nieuwe concepten en groeit jaarlijks. Op het kantoor in Amsterdam werken op het moment 40 FTE aan de evenementen en 12 FTE aan The Padellers.

In 2021 zijn de ondernemers gestart met het exploiteren van padelcentra. De ondernemers zijn ervan overtuigd dat de padelmarkt over een aantal jaar hoofdzakelijk uit ketens bestaat. Door het openen van meerdere vestigingen verwachten de ondernemers ook een substantieel inkoopvoordeel voor de padelbanen en horeca te kunnen realiseren.

De padel doelgroep is heel breed en de sport is geschikt voor iedereen. Op dit moment is het gros van de spelers nog tussen de 25 en 40 jaar oud. De ondernemers verwachten dat dit zich de komende jaren verder gaat verbreden. Bij de locatie in Groningen zijn 8 padelbanen in gebruik en vanaf juli 2023 volledig operationeel.

Het sportcentrum, de Stadjershal, in Groningen is de eerste locatie die niet gehuurd zal worden, maar in eigendom zal zijn van de ondernemers. Het pand is al reeds aangekocht en ondergebracht in Stadjershal Groningen O.G. B.V. De exploitatie van de Padelbanen vindt plaats in The Padellers Exploitatie 2 B.V. en de exploitatie van de horeca, tennisbanen en squashbanen vinden plaats in Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. The Padellers Exploitatie 2 B.V. huurt het onroerend goed van Stadjershal Groningen Exploitatie B.V.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1 € 3.350.000,-
Verbouwingskosten € 250.000,-
Totaal € 3.600.000,-
Eigen inbreng € 600.000,-
Private lening € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.500.000,-

Leenbedrag: € 2.500.000,- waarbij er gewerkt wordt met communiceren vaten met de private lening. De totale lening zal € 3.000.000,- bedragen. De gezamenlijke slottermijn zal € 2.640.000,- bedragen.
Rente: 9,0%
Looptijd: 24 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 2.200.000,- in de 24e maand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 4PM Real Estate B.V., Stadjershal Groningen O.G. B.V. en Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor 4PM Invest B.V., Hescor Holding B.V. en Mitchel Bovenlander Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de exploitatieresultaten van de sporthal en op de meerjarenprognoses van vergelijkbare padelcentra in de groep. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet komt voort uit de verhuur van de padelbanen aan The Padellers exploitatie 2 B.V., en uit de exploitatie van de tennis- en squashbanen, de horeca en de winkel. De geprognotiseerde omzet over 2023 bedraagt € 854.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 43.000,-. De geprognotiseerde omzet over 2024 bedraagt € 912.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 52.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit in Stadjershal Groningen O.G. B.V. na kredietverstrekking bedraagt 24% op een balanstotaal van € 3.970.000. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn 4PM Real Estate B.V., 4PM Invest B.V., Stadjershal Groningen O.G. B.V., Stadjershal Groningen Exploitatie B.V., Hescor Holding B.V. en Mitchel Bovenlander Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op het onroerend goed met als adres: aan de Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1, 9728 JR te Groningen, kadastraal bekend als sectie R nummers 2891, 3163 en 1998 appartementsindexen 1 en 2 te Groningen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 3.970.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11 juli 2022.
 • De heer M.A. Bovenlander geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van ruime overwaarde op het onroerend goed in bezit.
 • De heer P.L. Hes geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van ruime overwaarde op het onroerend goed in bezit.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: aan de Laan Corpus den Hoorn 98 en 98 1, 9728 JR te Groningen, kadastraal bekend als sectie R nummers 2891, 3163 en 1998 appartementsindexen 1 en 2 te Groningen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving en de persoonlijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheid: Goed
Totaalscore: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-322158 heeft € 5.500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:11
investeerder-204310 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:08
investeerder-374845 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:05
investeerder-354309 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 10:59
investeerder-245954 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 10:59

Reacties

Investeerder – 193380
03-08-2023 16:21
Waarom ‘verhoogd risico’ volgens Dun en Bradstreet? Staat nogal tegengesteld met de overige informatie!

Collin Crowdfund
03-08-2023 16:36
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.

De Dun & Bradstreet score is een onafhankelijke kredietwaardigheidsscore die wij als Collin één op één overnemen. Collin heeft het gebruik om de Dun & Bradstreet scores van alle Geldnemers te benoemen in de pitch, maar de Dun & Bradstreet score (bovenaan de pitch) te hanteren van de entiteit waar de exploitatie in beginsel plaatsvindt of eigenaar is van het hypothecaire vastgoed. Dun & Bradstreet kijkt bij het bepalen van de kredietwaardigheidsscore onder andere naar historische financiële- en betaalgegevens, de rechtsvorm, maar ook de oprichtingsdatum. Het feit dat het recent opgerichte entiteiten betreft verklaard de Dun & Bradstreet score bij deze aanvraag. Stadjershal Groningen O.G. B.V. en Stadjershal Groningen Exploitatie B.V. zijn redelijk recent in september 2022 opgericht voor de exploitatie van de locatie in Groningen. Concreet zijn er dan ook nog geen cijfers gedeponeerd bij Dun & Bradstreet aangezien de entiteiten in september 2022 zijn opgericht. Dun & Bradstreet houdt bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat Collin een eerste hypotheekrecht verkrijgt op het onroerend goed en dat er sprake is van materiële borgen. Tevens beschikt Dun & Bradstreet niet over de gegevens die Collin heeft verkregen van de Geldnemers in het kader van de beoordeling van de financieringsaanvraag. Vandaar dat de Collin Credit Score ons inziens een toekomstgerichtere risicokwalificatie geeft met een nette score van Ruim voldoende. De beoordeling van de Collin Credit Score staat uitgebreid toegelicht in de pitch, ook kunt u een toelichting vinden via de volgende webpagina: https://www.collincrowdfund.nl/risicos/.

Vertrouwende erop u hierbij naar behoren te hebben geïnformeerd.

Ondernemer

M.A. Bovenlander en P.L. Hes

Crowdfund Coach


Johan Thissen