500e lening gerealiseerd via Collin Crowdfund

Collin Crowdfund heeft zojuist haar vijfhonderdste lening uitgezet. Een respectabel aantal, zeker als je bedenkt dat het platform relatief veel grote campagnes weet te vullen. Dit jaar wil het platform zelfs de mijlpaal van 150 miljoen euro aan financieringen doorbreken. Investeerders.nl ging met oprichter Jeroen ter Huurne in gesprek.

Collin Crowdfund is een crowdfundingplatform dat zich mede onderscheidt vanwege haar ‘Crowdfund Coaches’. Die werkwijze is relatief uniek te noemen. Het heeft wel als nadeel dat het voortraject soms even duurt en het brengt bepaalde kosten met zich mee. Maar als positief effect zorgt de intensieve screening voor veel vertrouwen van investeerders.

Zelfs campagnes van meer dan één miljoen euro worden regelmatig dezelfde dag nog volgeschreven. Investeerders kiezen vaak voor campagnes van Collin Crowdfund vanwege de manier waarop de screening heeft plaatsgevonden en investeren gemiddeld in bijna twaalf verschillende projecten, wat iets zegt over hun vertrouwen in het platform en de werkwijze van Collin Crowdfund zelf.

‘Dit jaar richting gemiddelde van 300 duizend euro per lening’
Dit zorgt er vervolgens weer voor dat ondernemers die wat meer geld willen ophalen regelmatig specifiek kiezen voor dit platform. Elk jaar stijgt het gemiddelde leenbedrag, en het gemiddelde van alleen de leningen die dit jaar worden uitgezet zou wel eens kunnen uitkomen op 300.000 euro. Als je bedenkt dat het platform pas bestaat sinds 2014, en dus nu al haar vijfhonderdste lening heeft gerealiseerd, mag het duidelijk zijn dat er enorme bedragen door het platform vloeien.

Jeroen geeft aan dat dit effect natuurlijk prachtig is, al is eigenlijk nooit het doel geweest om op de hoge bedragen te focussen. “Het liefst heb ik alleen maar campagnes van 300 duizend euro. Dan is het bedrag hoog genoeg om er voldoende tijd aan te kunnen besteden, maar het risico bij een eventuele misser nog goed te overzien.”

‘Duurzaamheid en vastgoed bieden groeikansen’
Haar groeikansen ziet het platform met name in projecten die gericht zijn op duurzaamheid of vastgoed en daar gaan juist soms nog wel hogere bedragen in om. Aan de andere kant is hier soms ook veel onderpand mogelijk. Denk aan de voorraad, machines of zelfs het vastgoed zelf. Intensieve trajecten dus, waarin een platform als Collin dankzij haar netwerk van specialisten en coaches het verschil denkt te kunnen maken.

Is Collin Crowdfund echt zo goed op het gebied van duurzaamheid, vragen wij ons af? “Onze investeerders zijn wel specifiek op zoek naar die campagnes, dus willen wij daarin voorzien. Of je het eerst aan ons denkt bij je zoektocht aan groene platformen weet ik niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat wij de investeerders hebben om een goede campagne die duurzaamheid sterk uitdraagt het best te kunnen realiseren.”

‘Nog dit jaar uitbreiden naar 20 Crowdfund Coaches’
Om de groeiambities te kunnen bijbenen is het platform dus weer op zoek naar coaches. “We hebben er ooit boven de dertig gehad. Dat klinkt heel leuk, maar sommigen daarvan waren nog geen dag in de week met Collin bezig.” Om de snelheid en expertise er goed in te houden is het volgens Jeroen eigenlijk noodzakelijk dat ze alleen met crowdfunding-campagnes bezig zijn. En dus is er een overgangsperiode ingezet waarin is toegewerkt naar een netwerk van mensen die minimaal drie dagen per week voor Collin aan de slag gaan.

Dit is nu een groep van vijftien mensen, maar daar blijft het volgens Jeroen niet bij: “Als je het vergelijkt met die groep van dertig, is de tijdsinzet richting Collin nu al vele malen hoger en er staan momenteel nog vier vacatures open. Als we die kunnen vullen dan kunnen we dit jaar nog doorgroeien naar twintig coaches. Ik sluit niet uit dat geen enkele coach meer nevenactiviteiten heeft, maar alle twintig zullen zich vooral inzetten voor Collin.”

100 miljoengrens begin dit jaar bereikt
Als het Collin Crowdfund lukt om deze mensen te vinden en om ook het vastgoed en de campagnes rond duurzame projecten naar zich toe te trekken, zou het nog wel eens een mooie groei kunnen laten zien. Al heeft het bedrijf het afgelopen jaar genoegen moeten nemen met een totaal van 90 miljoen euro gefinancierd aan leningen, terwijl de doelstelling toen al op die magische grens van 100 miljoen was gesteld.

Crowdfunding als concept toont veel golfbewegingen, en die zijn ook terug te zien in de cijfers van Collin. Zo waren de eerste twee maanden van dit jaar fantastisch, maar de afgelopen twee maanden helaas alweer wat minder. Toch weerhoudt dit het platform er niet van om stevige ambities uit te spreken.

“Een lat moet je hoog leggen, dan is er ook écht wat te vieren”, denkt Jeroen, die verder aangeeft dat het afgelopen jaar zeker wel succesvol is geweest en het niet aan de inzet heeft gelegen. “We zijn ook afhankelijk van andere factoren. Dat de bank het afgelopen jaar weer actief begon te financieren heeft bijvoorbeeld een grote rol gespeeld in onze groei.”

Desondanks heeft het platform dus weer een ambitieuze doelstelling neergezet. “De lat is dit jaar op 150 miljoen euro gelegd. Vorig jaar groeiden we met 33 miljoen, dus zullen we onze volumes dit jaar bijna moeten verdubbelen om onze ambities te halen.”