49009

50plus Mobiel

€ 425.000  |  10,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 399
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 399 investeerders

Samenvatting

50plus Mobiel is een nieuwe mobiele telefonie provider die in het najaar van 2021 haar eerste abonnees heeft verwelkomd. Inmiddels heeft het bedrijf een klantenbestand van ruim 150.000 abonnees waarbij er de laatste maanden circa 12.000 abonnees per maand bij zijn gekomen. Mobiele gebruikers hebben de behoefte om verbonden te zijn met de buitenwereld waarbij de smartphone en internetverbinding de essentiële middelen zijn. De doelgroep betreft 50-plussers, die over het algemeen moeite hebben met het bijhouden van technologische ontwikkelingen. Service, gemak en voordeel is wat de 50-plusser zoekt en daar spelen de ervaren ondernemers achter 50plus Mobiel handig en slim op in.

Aan de orde is nu de financiering van de marketingkosten voor de komende maanden. Er wordt bij de financiering uitgegaan van een gemiddelde kostenpost per nieuwe klant van € 84,-. Hiervan financieren de investeerders van Collin € 850.000,-, te verdelen in twee tranches van ieder € 425.000,-. Afgelopen periode hebben de aandeelhouders nog aanvullend € 3.000.000,- gefinancierd om zo de marketingactiviteiten door te kunnen zetten. De aandeelhouders hebben aangegeven dat zij zullen zorgdragen voor voldoende liquiditeit waardoor er aan de renteverplichtingen kan blijven en worden voldaan.

Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een gezonde klantenbasis waar structureel marge op wordt behaald met een opwaartse potentie. Hiervan is reeds sprake, echter de ondernemers wensen het klantenbestand nog verder uit te breiden. Oorspronkelijk was de gedachte dat er rond 2024 een exit zou gaan plaatsvinden door verkoop van de algehele klantenbase. De ondernemers hebben echter aangegeven dat ze het klantenbestand door willen laten groeien en er een stabiel en winstgevend bedrijf van te maken. De verwachte waarde die momenteel aan een betaalde klant wordt toegekend, bedraagt € 250,- (versus de balanswaarde van € 84,- (dit was voorheen € 70,-, in overleg met de accountant is dit opgehoogd naar € 84,-, zijnde de kostprijs exclusief interne kosten)). Dit is gebaseerd op basis van het feit dat Parcom de totale waarde van een telecomprovider met gelijkwaardige activiteiten als 50plus mobiel in 2016 had gewaardeerd op meer dan € 100.000.000,- met een base van 450.000 actieve klanten. In juni jl. heeft KPN Youfone overgenomen voor € 200.000.000,-. Hier dient ACM nog goedkeuring voor te geven. Youfone had op dat moment een klantenbase van ruim 540.000 actieve klanten, wat neerkomt op € 370,- per klant. Het doel van 50plus Mobiel is om op deze wijze door te groeien en het bedrijf verkoopklaar te maken, danwel een stabiele klantenbase te onderhouden en zo winstgevend te zijn en blijven. 

Uitgaande van de huidige portefeuille van ruim 150.000 betalende klanten komt dit overeen met een portefeuillewaarde van € 37.500.000,-..

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 850.000,- om het klantenbestand verder te laten groeien. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,-, te verdelen in twee tranches van ieder € 425.000,-. Deze tranche betreft de tweede tranche. De looptijd is 24 maanden waarvan de eerste 23 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 425.000,-. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. Gezien het trackrecord van de meerderheidsaandeelhouders is echter relevant dat de Dun & Bradstreet kwalificatie voor Markteffect B.V. (zusteronderneming van 50plus Mobiel B.V.) Laag risico betreft.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is 50plus Mobiel B.V.
 • Christian Beheer B.V. en Karsten Beheer B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 43.563,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. Christian Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van jaarrekening 2022 van € 2.811.359,- en op een balanstotaal van € 3.822.020,- en Karsten Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de jaarrekening 2022 van € 416.532,- op een balanstotaal van € 884.309,-.
 • El verdugo Beheer B.V. en Golriz Beheer B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 98.281,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. El Verdugo Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de concept jaarrekening 2022 van € 9.358.000,- en op een balanstotaal van € 9.516.000,- en Golriz Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de jaarrekening 2022 van € 7.693.892,- op een balanstotaal van € 7.793.633,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van 50plus Mobiel B.V. zijn verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. De waarde wordt door de ondernemers geschat op minimaal € 500.000,- aan de hand van de reeds besteedde bedragen (€ 868.000,-) en de huidige werkende functionaliteit. Hieronder wordt mede het concept “50plus Mobiel” gerekend dat bestaat uit het geheel aan merk- en domeinnaam (intellectuele eigendomsrechten), ontwikkelingskosten, het platform c.q. de website (gebouwd door Home of the Brave B.V.), de IT-infrastructuur (geleverd door CleverIT B.V.), het gebruik van het mobiele netwerk (contracten met VodafoneZiggo en KORE Wireless) en de totale klantenbase van 50plus Mobiel B.V.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van 50plus Mobiel B.V. zijn verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. De vorderingen met betrekking tot het klantenbestand worden gemaximaliseerd tot 125.000 abonnees waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. Het openstaand obligo van de eerdere campagnes bedraagt in totaal € 4.175.000,- per 12 juni 2024.
 • De aandeelhouders hebben leningen ter hoogte van € 3.165.000,- verstrekt welke reeds zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het doel van de lening is de acquisitie van nieuwe klanten. Inmiddels zijn er 150.000 betalende klanten. 

Ondernemer

50plus Mobiel B.V. is een initiatief van 8 ervaren ondernemers met bewezen trackrecords, waarvan Edgar de Beule, Hesam Fahimi en John van der Vleuten de bestuurders zijn. 

Edgar de Beule (1984) is woonachtig in Venlo en was 15 jaar geleden medeoprichter van het top 5 research bureau Markteffect, met een omzet in 2021 van ruim € 10.000.000,- en in 2022 van ruim € 11.000.000,-. Momenteel is hij CEO van de merken DirectResearch, TeamVier en Markteffect. Edgar is specialist op het gebied van consumentengedrag en expert in het verbinden van statistiek naar marketingadvies. In 2017 was hij de bedenker van een voordeelpas waarvan 135.000 abonnementen zijn verkocht á € 29,95 per jaar. Edgar heeft een enorme drive en passie om zaken te doen slagen en beschikt over een aanzienlijk netwerk.

Hesam Fahimi (1984) is woonachtig in Eindhoven en was 15 jaar geleden medeoprichter van het top 5 research bureau Markteffect, met een omzet in 2021 van ruim € 10.000.000,- en in 2022 van ruim € 11.000.000,-. Momenteel is hij COO van de merken DirectResearch, TeamVier en Markteffect. Hesam is specialist op het gebied van procesoptimalisatie, structureren en ICT. Hij kan zich goed verplaatsen in customer journeys en zorgt voor optimale klantbelevingen. Hesam bouwde eigenhandig, naast zijn activiteiten binnen de Markteffect research group, de geavanceerde onderzoekssoftware Collecthor. Collecthor is later actief vermarkt en dient intussen tientallen researchbureaus en eindklanten van ‘research software gemak’. Hesam heeft jarenlang een topsportstatus gehad naast de ondernemingen die hij runde. Hij speelde een aantal jaar bij de Nederlandse rugbyselectie.

John van der Vleuten (1965) is woonachtig in Veldhoven en is managing director van 50plus Mobiel. John heeft ruime ervaring als interim- en projectmanager en met zijn bedrijf JvL Consulting B.V. biedt hij zijn expertise op het gebied van algemeen- en financieel management aan. John haalt energie uit het gezond maken van bedrijven en deze vervolgens op verantwoorde wijze te laten groeien.

Onderneming

50plus Mobiel is een nieuwe mobiele telefonie provider die in het najaar van 2021 haar eerste abonnees heeft verwelkomd. Inmiddels heeft het bedrijf ruim 150.000 abonnees. Mobiele gebruikers hebben de behoefte om verbonden te zijn met de buitenwereld waarbij de smartphone en internetverbinding de essentiële middelen zijn. De doelgroep betreft 50-plussers, die over het algemeen moeite hebben met het bijhouden van technologische ontwikkelingen. Service, gemak en voordeel is wat de 50-plusser zoekt en daar spelen de ervaren ondernemers achter 50plus Mobiel handig en slim op in.

De investeringen in het platform, de website en de gehele IT-infrastructuur, inclusief de set-up van het mobiele netwerk met de samenwerkingspartners VodafoneZiggo en KORE Wireless, hebben reeds plaatsgevonden. De totale ontwikkelingskosten (€ 868.000,-) zijn door de aandeelhouders zelf gefinancierd.

De medio 2021 door de investeerders van Collin Crowdfund verstrekte financiering (van oorspronkelijk groot € 750.000,- met een momenteel openstaand saldo van € 350.000,-) is aangewend ter financiering van de commerciële uitrol van 50plus Mobiel, bestaande uit marketing- en salesactiviteiten inclusief de personele organisatie ten behoeve van het Service Contact Center. Naast deze crowdfundcampagne via Collin Crowdfund, heeft Rabobank medio 2021 het vertrouwen richting de ondernemers uitgesproken middels achtergestelde leningen ter hoogte van € 150.000,- vanuit het Innovatie Fonds Rabobank.
Begin 2022 is door de aandeelhouders een aanvullend bedrag van € 1.125.000,- ingebracht voor de financiering van acquisitiekosten en onderdekking vaste organisatiekosten. Dit heeft geleid tot de eerste 12.000 betalende klanten (begin juni 2022) en een maandelijkse groei van ca. 2.000 nieuwe klanten. In juli 2022 bedroegen de acquisitiekosten per nieuwe klant circa € 105,- per nieuwe klant bedraagt, waar de ondernemers dit oorspronkelijk geschat hadden op € 50,-. 

Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een gezonde klantenbasis waar structureel marge op wordt behaald met een opwaartse potentie. De verwachte waarde die momenteel aan een betaalde klant wordt toegekend, bedraagt € 250,-. Dit is gebaseerd op basis van het feit dat Parcom de totale waarde van een telecomprovider met gelijkwaardige activiteiten als 50plus mobiel in 2016 had gewaardeerd op meer dan € 100.000.000,- met een base van 450.000 actieve klanten. Het doel van 50plus Mobiel is om op deze wijze door te groeien en het bedrijf verkoop klaar te maken, danwel te zorgen voor een stabiele klantenbase wat zorgt voor een stabiele winstgevendheid. 

Uitgaande van de huidige portefeuille van circa 150.000 betalende klanten komt dit overeen met een portefeuillewaarde van € 37.500.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Marketing € 850.000,-
Totaal € 850.000,-
Reeds verstrekte tranche Collin Crowdfund € 425.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 425.000,-

Leenbedrag: € 425.000,-.
Rente: 10%
Looptijd: 24 maanden waarvan de eerste 23 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 425.000,-

Overige financiers:

 • Rabobank heeft een Rabo Innovatielening verstrekt vanuit het Innovatie Fonds Rabobank dat is bedoeld voor innovatieve of duurzame ondernemingen die zich bevinden in de idee/planfase of startfase. De financiering bestaat uit twee, op de lening via Collin Crowdfund uit 2021 achtergestelde geldleningen:
  • Geldlening A betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 84 maanden, een rente van 7,5% en een slottermijn van € 75.000,-. Rentebetalingen vinden plaats vanaf de eerste maand. 
  • Geldlening B betreft een achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij, een rente van 7,5% en een aflossing van € 1.250,- vanaf de 25e maand. Rentebetalingen vinden plaats vanaf de eerste maand.
 • De aandeelhouders hebben leningen ter hoogte van € 3.165.000,- verstrekt welke zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund van de lening uit 2021. De condities van de achtergestelde leningen zijn bij de vorige lening als volgt opgesteld: Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%. De aandeelhouders zijn overeengekomen om rentebetalingen niet uit te keren, maar om deze bij te schrijven bij de leningen.
 • In totaal zijn er tot op heden 17 leningen verstrekt door investeerders van Collin Crowdfund aan 50plus Mobiel. De oorspronkelijke totale hoofdsom bedraagt € 4.975.000,-, met een huidige openstaande schuldpositie van € 4.600.000,-. Tot op heden is er altijd netjes aan alle betalingsverplichtingen voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 50plus Mobiel B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor meerderheidsaandeelhouder Anno 84 B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor zowel El Verdugo Beheer B.V. als Golriz Beheer B.V. (de aandeelhouders van Anno 84 B.V.) is Minimaal risico. Gezien het trackrecord van ondernemers Edgar de Beule en Hesam Fahimi is verder relevant dat de kwalificatie voor Markteffect B.V. (zusteronderneming van 50plus Mobiel B.V.) Laag risico betreft. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit score is gebaseerd op de cijfers over 2021 en 2022, de interne cijfers over 2023 en prognosecijfers over 2024 en 2025. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
Op 6 augustus 2021 is het bedrijf aangevangen met de verkoop van mobiele abonnementen. Na eerst een landelijke (televisiecampagne) zijn de eerste klanten aangesloten. Bewezen is dat de formule werkt, want de klanttevredenheid en merkbeleving is hoog. Gedurende de eerste maanden is gebleken dat de directe acquisitiekosten hoger waren dan vooraf begroot. Dit was te wijten aan het feit dat men in beginsel gebouwd heeft aan de merkbekendheid. Inmiddels zijn de acquisitiekosten verlaagd van € 105,- naar € 84,- omdat er meer merkbekendheid is en gebleken is dat tijdelijke kortingen effectief zijn bij de werving van nieuwe klanten.

De totale omzet over 2023 bedroeg € 5.627.000,-. Dit was toereikend om de inkoopwaarde plus de operationele kosten te dekken. De uitgaven voor nieuwe subscribers, zijn uitgekomen op circa € 6.500.000,- (waarvan circa € 500.000,- middels korting is gegeven) welke grotendeels zijn geactiveerd. De nettowinst bedroeg derhalve € 554.000,-.

De prognose over 2024 laat een totale omzet zien van € 16.989.000,-. De inkoopwaarde bedraagt naar verwachting € 10.484.000,- en de vaste kosten bedragen naar verwachting ca. € 1.744.000,-. De genormaliseerde cashflow over 2024 bedraagt naar verwachting € 1.910.000,-.

In EUR x 1.000 2022 2023 2024
Subscribers 27.003 100.357 198.000
Exploitation margin 204 2.654 6.505
Vaste kosten -1.054 -1.434 -1.744
Contribution margin -850 1.220 4.761
Marketing & Sales cost + activatie* 0 306 -339
Afschrijvingen -210 -267 -264
Rente -336 -764 -1.140
Netto Resultaat voor VPB -1.396 495 3.018

*vanwege de verhoging van de activatie van de subscribers van € 70,- naar € 84 zijn de marketing & sales cost + activatie in 2023 positief ten gunste van het resultaat gebracht.

De aandeelhouders hebben kenbaar gemaakt dat ze toch voor verdere groei willen gaan. Hierdoor zal de contribution margin (minimaal € 3,15 per subscriber) zoals onderstaand opgenomen verder toenemen. De vermogenspositie van de aandeelhouders is toereikend genoeg om hier invulling aan te gaan geven. 

De toename in de exploitation margin komt voort uit het feit dat men in 2023 is gegroeid van 27.000 subscribers naar 100.000 subscribers ofwel een gemiddeld aantal subscribers van 63.500 in 2023.  

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2022 bedroeg 21% op een balanstotaal van € 3.408.000,-. De subscribers zijn, in overleg met de accountant, geactiveerd op de balans tegen de kostprijs van € 84,-. De solvabiliteit per ultimo 2023 bedroeg op 24% op een balanstotaal van € 11.640.000. Onderdeel van het risicokapitaal/solvabiliteit betreft de achtergestelde lening van de aandeelhouders die in 2023 is verhoogd van € 2.915.000,- naar € 3.165.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is 50plus Mobiel B.V.
 • Christian Beheer B.V. en Karsten Beheer B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 43.563,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. Christian Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van jaarrekening 2022 van € 2.811.359,- en op een balanstotaal van € 3.822.020,- en Karsten Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de jaarrekening 2022 van € 416.532,- op een balanstotaal van € 884.309,-.
 • El verdugo Beheer B.V. en Golriz Beheer B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 98.281,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. El Verdugo Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de concept jaarrekening 2022 van € 9.358.000,- en op een balanstotaal van € 9.516.000,- en Golriz Beheer B.V. heeft een eigen vermogen op basis van de jaarrekening 2022 van € 7.693.892,- op een balanstotaal van € 7.793.633,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van 50plus Mobiel B.V. zijn verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. De waarde wordt door de ondernemers geschat op minimaal € 500.000,- aan de hand van de reeds besteedde bedragen (€ 868.000,-) en de huidige werkende functionaliteit. Hieronder wordt mede het concept “50plus Mobiel” gerekend dat bestaat uit het geheel aan merk- en domeinnaam (intellectuele eigendomsrechten), ontwikkelingskosten, het platform c.q. de website (gebouwd door Home of the Brave B.V.), de IT-infrastructuur (geleverd door CleverIT B.V.), het gebruik van het mobiele netwerk (contracten met VodafoneZiggo en KORE Wireless) en de totale klantenbase van 50plus Mobiel B.V.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van 50plus Mobiel B.V. zijn verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. De vorderingen met betrekking tot het klantenbestand worden gemaximaliseerd tot 125.000 abonnees waarbij de investeerders in de eerdere campagnes als eerste in rang zijn. Het openstaand obligo van de eerdere campagnes bedraagt in totaal € 4.175.000,- per 12 juni 2024.
 • De aandeelhouders hebben leningen ter hoogte van € 3.165.000,- verstrekt welke reeds zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Vanwege de zakelijke borgstellingen alsmede de verpanding kwalificeren we de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële bellegersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 11:28
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 11:28
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 11:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 11:27
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2024 om 11:26

Ondernemer

J. van der Vleuten

H. Fahimi

E. de Beule

Crowdfund Coach


Rick van Griensven