39155

50plus Mobiel B.V.

€ 750.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 664
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

49 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-06-2021 in 15 dagen volgeschreven door 664 investeerders

Samenvatting

50Plus Mobiel is een nieuwe mobiele telefonie provider die in de zomer van 2021 haar eerste abonnees zal verwelkomen. Mobiele gebruikers hebben de behoefte om verbonden te zijn met de buitenwereld waarbij de smartphone en internetverbinding de essentiële middelen zijn. De grootste doelgroep in Nederland betreft 50plussers, die over het algemeen moeite heeft met het bijhouden van technologische ontwikkelingen. Service, gemak en voordeel is wat de 50plusser zoekt en daar spelen de ervaren ondernemers achter de start-up 50plus Mobiel handig en slim op in. 

De investeringen in het platform, de website en de gehele IT-infrastructuur, inclusief de set-up van het mobiele netwerk met de samenwerkingspartners VodafoneZiggo en KORE Wireless, hebben reeds plaatsgevonden. Relevant is dat de totale ontwikkelingskosten door de aandeelhouders zelf zijn gefinancierd en dat het platform gereed is om live te kunnen gaan. De eerste abonnees zullen dan ook op korte termijn worden aangesloten. De investeerders van Collin Crowdfund krijgen als “early adopters” de kans om met voordeel als eerste gebruik te maken van 50plus Mobiel, alvorens de landelijke marketingcampagnes van start gaan.

De Collin lening wordt aangewend ter financiering van de commerciële uitrol van 50plus Mobiel dat bestaat uit marketing- en salesactiviteiten, inclusief de personele organisatie ten behoeve van het Service Contact Center. Behalve deze crowdfundcampagne via Collin heeft Rabobank het vertrouwen richting de ondernemers uitgesproken middels achtergestelde leningen ter hoogte van € 150.000,- vanuit het Innovatie Fonds Rabobank. De ondernemers hebben gekozen voor een fors marketingbudget om de campagnes via diverse kanalen zoals social media, televisie en offline media maximaal uit te nutten. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de bekende Nederlander Harry Piekema.

Invloed coronavirus
Uit recente berichtgeving vanuit de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en diverse media blijkt dat er tijdens het eerste coronajaar (2020) sprake was van een forse toename van het aantal belminuten en dat deze naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven zijn aan de effecten van de coronamaatregelen. Met 43 miljard belminuten in 2020 betekent dit een stijging van 42% ten opzichte van 2019. Daarnaast verbruikte Nederland in 2020 voor het eerst circa een biljoen MB aan mobiele data, wat een stijging van 25% ten opzichte van 2019 betreft. Met een toename van 133.000 aansluitingen in 2020 is het totaal aan mobiele aansluitingen uitgekomen op 22,3 miljoen. Gezien deze cijfers is het voor 50plus Mobiel B.V. een uitgelezen moment om de markt voor mobiele telefonie toe te treden. De ondernemers zien dan ook vooral kansen als gevolg van het coronavirus in plaats van bedreigingen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering ten behoeve van de start-up 50plus Mobiel B.V. bedraagt € 1.830.000,-. Hiervan is voor € 200.000,- aan eigen middelen ingebracht en voor € 730.000,- aan achtergestelde leningen verstrekt door de aandeelhouders. Rabobank heeft reeds € 150.000,- verstrekt middels achtergestelde leningen (Rabo Innovatie Leningen) vanuit het Innovatie Fonds Rabobank waarmee zij startups helpen in hun opstartfase. In deze fase kunnen startups doorgaans nog geen lening krijgen omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar € 20 miljoen voor dit fonds om innoverend en duurzaam Nederland te stimuleren. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 750.000,- met een bodembedrag van € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13 maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico, passend bij het start-up karakter van 50plus Mobiel B.V. Gezien het trackrecord van de meerderheidsaandeelhouders is echter relevant dat de Dun & Bradstreet kwalificatie voor Markteffect B.V. (zusteronderneming van 50plus Mobiel B.V.) Laag risico betreft. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld: 

 • De debiteur is 50plus Mobiel B.V. 
 • El Verdugo Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af, welke aflopend is naar € 75.000,- in dezelfde verhouding als de afname van de openstaande schuld van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Golriz Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af, welke aflopend is naar € 75.000,- in dezelfde verhouding als de afname van de openstaande schuld van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 730.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%.
 • De Rabo Innovatieleningen vanuit het Innovatie Fonds Rabobank ter hoogte van € 150.000,- zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldlening A betreft een aflossingsvrije achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, een rente van 7,5% en een slottermijn van € 75.000,-. Rentebetalingen vinden plaats vanaf de eerste maand. 
  • Geldlening B betreft een achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij, een rente van 7,5% en een aflossing van € 1.250,- vanaf de 25e maand. Rentebetalingen vinden wel vanaf de eerste maand plaats. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van 50plus Mobiel B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waarvan de waarde door de ondernemers wordt geschat op minimaal € 500.000,-, aan de hand van de reeds besteedde bedragen (€ 763.000,-) en de huidige werkende functionaliteit. Hieronder wordt mede het concept “50plus Mobiel” gerekend dat bestaat uit het geheel aan merk- en domeinnaam (intellectuele eigendomsrechten), ontwikkelingskosten, het platform c.q. de website (gebouwd door Home of the Brave B.V.), de IT-infrastructuur (geleverd door CleverIT B.V.), het gebruik van het mobiele netwerk (contracten met VodafoneZiggo en KORE Wireless) en de totale klantenbase van 50plus Mobiel B.V.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van 50plus Mobiel B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt aangewend ter financiering van de commerciële uitrol van de start-up 50plus Mobiel B.V. Relevant is dat de ondernemers zelf reeds fors hebben geïnvesteerd in het platform dat, ten tijde van de livegang van deze crowdfuncampagne en het starten van de marketingcampagnes in juni 2021, gereed is om de eerste abonnees aan te kunnen sluiten.

Ondernemer

50plus Mobiel B.V. is een initiatief van 8 ervaren ondernemers met bewezen trackrecords, waarvan Edgar de Beule, Hesam Fahimi en John van der Vleuten de bestuurders zijn. 

Edgar de Beule (1984) is woonachtig in Venlo en was 15 jaar geleden medeoprichter van het top 5 research bureau Markteffect, met een omzet in 2020 van ruim € 7.500.000,-. Momenteel is hij CEO van de merken DirectResearch, TeamVier en Markteffect. Edgar is specialist op het gebied van consumentengedrag en expert in het verbinden van statistiek naar marketingadvies. In 2017 was hij de bedenker van een voordeelpas waarvan 135.000 abonnementen zijn verkocht á € 29,95 per jaar. Daarnaast was hij in 2019 betrokken bij de start-up “Welkom Energie” waarbij 50.000 huishoudens zijn aangesloten in amper 12 maanden. Voor Welkom Energie boort Edgar zijn netwerk aan en sluit miljoenen deals met gerenommeerde partijen. Edgar heeft een enorme drive en passie om zaken te doen slagen en beschikt over een aanzienlijk netwerk. 

Hesam Fahimi (1984) is woonachtig in Eindhoven en was 15 jaar geleden medeoprichter van het top 5 research bureau Markteffect, met een omzet in 2020 van ruim € 7.500.000,-. Momenteel is hij COO van de merken DirectResearch, TeamVier en Markteffect. Hesam is specialist op het gebied van procesoptimalisatie, structureren en ICT. Hij kan zich goed verplaatsen in customer journeys en zorgt voor optimale klantbelevingen. Hesam bouwde eigenhandig, naast zijn activiteiten binnen de Markteffect research group, de geavanceerde onderzoekssoftware Collecthor. Collecthor is later actief vermarkt en dient intussen tientallen researchbureaus en eindklanten van ‘research software gemak’. Hesam heeft jarenlang een topsportstatus gehad naast de ondernemingen die hij runde. Hij speelde een aantal jaar bij de Nederlandse rugbyselectie. 

John van der Vleuten (1965) is woonachtig in Veldhoven en is managing director van 50plus Mobiel. John heeft ruime ervaring als interim- en projectmanager en met zijn bedrijf JvL Consulting B.V. biedt hij zijn expertise op het gebied van algemeen- en financieel management aan. John haalt energie uit het gezond maken van bedrijven en deze vervolgens op verantwoorde wijze te laten groeien. 

Onderneming

50Plus Mobiel is een nieuwe mobiele telefonie provider die in de zomer van 2021 haar eerste abonnees zal verwelkomen. Traditioneel gezien wordt telefonie gezien als een homogeen goed, oftewel een vervangbare dienst/product: In de basis draait het om databundels, belminuten en de prijs die daarvoor gerekend wordt. Anno 2021 spelen mobiele providers vooral in op de behoefte van de mobiele gebruiker om verbonden te blijven met dierbaren, en de buitenwereld in bredere zin, waarbij de smartphone en internetverbinding de essentiële middelen zijn. Inmiddels vormen in Nederland de 50plussers de grootste doelgroep, die over het algemeen moeite heeft met het bijhouden van technologische ontwikkelingen. Service, gemak en voordeel is wat de 50plusser zoekt en dat is precies wat 50plus Mobiel hen biedt. 

De weg naar de doelgroep 50plus Mobiel
Het idee voor 50plus Mobiel is niet uit de lucht komen vallen gezien het trackrecord van de ondernemers op het gebied van abonnement concepten en hun expertise binnen deze doelgroep, onder andere middels een voordeelpas met 135.000 abonnementhouders waarvan ondernemer Edgar de bedenker was. Volgens de ondernemers liggen er volop kansen binnen de doelgroep van 50plussers waarbij onderstaande argumenten worden benoemd: 

 • “De jeugd heeft de toekomst” was lang het motto onder marketeers. Je merk afstemmen op 50plussers, dat was iets voor de trapliftspecialist en de hoortoestelgigant. A-merken richtten zich liever op de boodschappers van 20 t/m 49. Toch kiezen veel merken tegenwoordig nadrukkelijk voor een bredere kijk op de markt. De babyboomers en oudere generaties krijgen serieuze aandacht. Waarom? “Ze” zijn met veel, geven veel uit, zijn honkvast en zijn bewezen “één segment”. 
 • De aandacht voor ervaren generaties heeft zonder twijfel te maken met de demografische ontwikkelingen binnen Nederland. Op dit moment is 39% van de Nederlanders ouder dan 50 jaar. Dit percentage blijft toenemen tot 2040, dan zal 44% van de bevolking 50-plus zijn. Mensen leven langer, blijven fitter en behouden vaak een prima inkomen. Kortom: de 50plus generatie is een serieus marktsegment. 
 • Mobiele telefonie: de houding van ouderen ten opzichte van het merk is als onverschillig te kenschetsen. De functies zijn belangrijker dan vormgeving. Ouderen vormen een groeimarkt. Een apart merk is te overwegen, net als op ouderen gerichte functies. Daarmee wordt voorkomen dat een provider ouderen van zich vervreemdt.
 • Bij 50plussers is de herkenningsfunctie belangrijker dan bij jongeren. Voor ouderen geldt dat hun onzekerheid afneemt naarmate een merk meer herkenning bij ze oproept.

Onderscheidend door service, gemak en voordeel
Abonnees kunnen het Service Contact Center van 50plus Mobiel niet alleen bellen als ze vragen hebben over hun factuur of belminuten, maar ook als ze vragen hebben over hun telefooninstellingen of wanneer ze problemen hebben met hun computer en niet weten wie ze moeten bellen. De Monteurs aan Huis helpen de 50plussers graag met hun vragen over al hun devices die met internet verbonden zijn. Lukt het telefonisch niet, dan komen ze zelfs bij de abonnee langs om het probleem te verhelpen. De meest gestelde vragen van de helpdesk zijn gefilmd door een 50plusser die geduldig visueel uitleg geeft. 

Extra voordeel voor de 50plus abonnees
50plus Mobiel gaat haar leden maandelijks voordeel bieden middels samenwerkingen met externe partners. Denk hierbij aan Hema, Corendon en GoodHabitz waarmee speciale aanbiedingen worden bedacht voor alle 50plus Mobiel klanten. Terwijl het technische team bezig is om het leven van de 50plusser iets simpeler te maken in dit digitale tijdperk, is het commerciële team van 50plus Mobiel bezig met het creëren van voordelige deals voor haar klanten. 

Sterke samenwerkingspartners 
De ondernemers hebben reeds overeenkomsten met netwerkleverancier VodafoneZiggo en serviceprovider KORE Wireless gesloten. Als mobiele provider gaat 50plus Mobiel het netwerk van VodafoneZiggo gebruiken om haar klanten te voorzien van bellen, sms’en en razendsnel dataverkeer. De ondernemers willen met buitengewone diensten de menselijke brug slaan tussen de steeds sneller veranderende technologie en haar doelgroep die behoefte heeft aan meer service en begrip. Uit marktonderzoek is immers gebleken dat er behoefte is aan een merk dat zich uitsluitend focust op de “50+ mobiele telefonie klant in Nederland”. Onderzoek toont aan dat 25% van de 50plussers een mate van interesse heeft in een abonnement bij deze nieuwe provider.

Beoogde juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling 50plus Mobiel, reeds gereed en gefinancierd € 763.000,-
Aanloopkosten overig, reeds gefinancierd uit eigen middelen € 167.000,-
Liquide middelen t.b.v. commerciële uitrol € 900.000,-
Totaal €1.830.000,-
Inbreng eigen middelen € 200.000,-
Achtergestelde leningen aandeelhouders € 730.000,-
Achtergestelde leningen Rabobank € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Doelbedrag: € 750.000,- met een bodem van € 600.000,-*
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 48 maandelijkse aflossingen op lineaire basis.

*De ondernemers hebben voor de commerciële uitrol een totaalbedrag aan kosten gebudgetteerd van € 750.000,- waarmee de doelstellingen van 50plus Mobiel B.V. behaald kunnen worden. Derhalve kan volstaan worden met een Collin lening van € 600.000,- en de reeds door Rabobank verstrekte leningen ter hoogte van € 150.000,-. Indien echter het doelbedrag van € 750.000,- bij Collin behaald wordt en daarmee het budget ten behoeve van de commerciële uitrol op € 900.000,- uitkomt, zal dit leiden tot een explosievere opstart van de onderneming waardoor het break-even punt eerder bereikt zal worden. 

Overige financiers:

 • Rabobank heeft een Rabo Innovatielening verstrekt vanuit het Innovatie Fonds Rabobank dat is bedoeld voor innovatieve of duurzame ondernemingen die zich bevinden in de idee/planfase of startfase. De financiering bestaat uit twee achtergestelde geldleningen:
  • Geldlening A betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 84 maanden, een rente van 7,5% en een slottermijn van € 75.000,-. Rentebetalingen vinden plaats vanaf de eerste maand. 
  • Geldlening B betreft een achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij, een rente van 7,5% en een aflossing van € 1.250,- vanaf de 25e maand. Rentebetalingen vinden wel vanaf de eerste maand plaats. 
 • De aandeelhouders hebben leningen ter hoogte van € 730.000,- verstrekt welke worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%.
   

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 50plus Mobiel B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor meerderheidsaandeelhouder Anno 84 B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor zowel El Verdugo Beheer B.V. als Golriz Beheer B.V. (de aandeelhouders van Anno 84 B.V.) is Minimaal risico. Gezien het trackrecord van ondernemers Edgar de Beule en Hesam Fahimi is verder relevant dat de kwalificatie voor Markteffect B.V. (zusteronderneming van 50plus Mobiel B.V.) Laag risico betreft. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico conform het start-up karakter van 50plus Mobiel B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De opstartjaren 2021 en 2022 staan in het teken van de commerciële uitrol van 50plus Mobiel en het aansluiten van de eerste abonnementhouders vanaf de zomer 2021. De investeringen in het platform, de website en de gehele IT-infrastructuur, inclusief de set-up fees aan VodafoneZiggo en KORE Wireless hebben reeds plaatsgevonden in 2020 en 2021 in de fase voorafgaand aan de livegang van deze crowdfundcampagne. Relevant is dan ook dat de ontwikkeling van het platform reeds gereed is en dat de eerste abonnees op korte termijn aangesloten zullen worden zodra de marketingcampagnes van start gaan. 
In het eerste jaar verwacht 50plus Mobiel gefaseerd 13.500 abonnees te verwelkomen. Dit resulteert in een geprognosticeerde omzet van € 465.000,- in 2021 met een netto cashflow tekort van € 304.000,- als gevolg van de voorgenomen marketing- en salesactiviteiten. Welke zullen worden voldaan uit de aanwezige liquide middelen. Dankzij de marketing- en salesinspanningen groeit gedurende het tweede boekjaar de klantenbase naar verwachting verder aan tot 60.000 abonnees. Hiermee komt de geprognosticeerde omzet in 2022 uit op € 3.374.000,- met een netto cashflow overschot na aflossingen van € 387.000,-. Het break-even punt op maandniveau ligt naar verwachting in de zomer van 2022. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De openingsbalans na financiering in mei 2021 laat een solvabiliteit van 59% zien op een balanstotaal van € 1.830.000,- waarvan voor € 1.067.000,- aan liquide middelen aanwezig zijn ten behoeve van de commerciële uitrol van 50plus Mobiel. De kosten die in de opstartjaren gepaard gaan met de marketing- en salesactiviteiten zullen naar verwachting resulteren in een solvabiliteit van 34% op een balanstotaal van € 1.494.000,- ultimo 2021 en een geprognosticeerde solvabiliteit van 19% op een balanstotaal van € 1.792.000,- ultimo 2022. Vanaf 2023 verwacht de onderneming winst te maken dat zal resulteren in een verdere versteviging van de solvabiliteit. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is 50plus Mobiel B.V. 
 • El Verdugo Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af, welke aflopend is naar € 75.000,- in dezelfde verhouding als de afname van de openstaande schuld van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Golriz Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af, welke aflopend is naar € 75.000,- in dezelfde verhouding als de afname van de openstaande schuld van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 730.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin lening mag op de achtergestelde leningen uitsluitend worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 25%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 25%. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. De achtergestelde leningen kennen een rente van 8%.
 • De Rabo Innovatieleningen vanuit het Innovatie Fonds Rabobank ter hoogte van € 150.000,- zijn achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldlening A betreft een aflossingsvrije achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, een rente van 7,5% en een slottermijn van € 75.000,-. Rentebetalingen vinden plaats vanaf de eerste maand. 
  • Geldlening B betreft een achtergestelde lening met een looptijd van 84 maanden, waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij, een rente van 7,5% en een aflossing van € 1.250,- vanaf de 25e maand. Rentebetalingen vinden wel vanaf de eerste maand plaats. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van 50plus Mobiel B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waarvan de waarde door de ondernemers wordt geschat op minimaal € 500.000,-, aan de hand van de reeds besteedde bedragen (€ 763.000,-) en de huidige werkende functionaliteit. Hieronder wordt mede het concept “50plus Mobiel” gerekend dat bestaat uit het geheel aan merk- en domeinnaam (intellectuele eigendomsrechten), ontwikkelingskosten, het platform c.q. de website (gebouwd door Home of the Brave B.V.), de IT-infrastructuur (geleverd door CleverIT B.V.), het gebruik van het mobiele netwerk (contracten met VodafoneZiggo en KORE Wireless) en de totale klantenbase van 50plus Mobiel B.V.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van 50plus Mobiel B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de zakelijke borgstellingen als de verpandingen van de immateriële activa (intellectuele eigendomsrechten), roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Als waardering voor uw investering bieden de ondernemers u een extra beloning aan:

Investering vanaf € 500,- De eerste 3 maanden gratis bij een abonnement naar keuze. Afhankelijk van pakketkeuze bedraagt deze korting circa € 15,- per maand.
Investering vanaf € 1.000,- De eerste 6 maanden gratis bij een abonnement naar keuze. Afhankelijk van pakketkeuze bedraagt deze korting circa € 15,- per maand.*

*Extra beloning geldig bij een abonnement van 24 maanden. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer is benodigd om aanspraak te kunnen maken op uw beloning. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden vanwege de benodigde gegevens ten behoeve van het abonnement.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-203571 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 13:57
investeerder-196891 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 13:48
investeerder-232644 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 13:36
investeerder-97437 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 13:32
investeerder-123143 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 12:16

Reacties

Investeerder – 25662
22-05-2021 10:45
Het success hangt af van de effectiviteit van de marketing kampanje. Hoe is de causaliteit bepaald tussen het bedrag van “spend” en het aantrekken van abonnees? Is het een inschatting of zit er meer “wetenschap” achter. Roerende zaken en immateriele vaste activa worden aangegeven een waarde te hebben van 500.000€. Bij going concern ja maar hoe zit het bij faillissement of liquidatie?

Collin Crowdfund
22-05-2021 13:16
Beste investeerder,

Dank voor uw reactie n.a.v. de pitch van 50plus Mobiel B.V.

Als antwoord op uw vraag geven de ondernemers aan dat er sprake is van een causaal verband tussen de “cash” die in de marketingcampagne wordt gestopt versus de groei van het aantal abonnees.
De “wetenschap” waarop de prognoses zijn gebaseerd, betreft het trackrecord van de ondernemers dat enerzijds bestaat uit het succesvol aansluiten van abonnees bij eerdere startups.

Anderzijds vanuit de expertise en ruim 15 jaar ervaring als ondernemers van Markteffect, dat in 2020 is uitgeroepen als Marktonderzoeksbureau van het jaar.

Wat betreft de door de ondernemers geschatte waarde ten aanzien van de roerende zaken en immateriële activa geven zij het volgende aan:

Bij faillissement of liquidatie zal het totale concept 50plus Mobiel, inclusief platform, merk- en domeinnaam en klantenbase een substantiële waarde vertegenwoordigen en zijn naar verwachting diverse partijen bereid om het totaalconcept met de daarbij behorende data over te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

Edgar de Beule

Hesam Fahimi

John van Vleuten

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh