Joan Knecht 1-3-2018

7 tips voor een succesvolle financiering

7 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE FINANCIERING

De crowdfund campagne van DOET Finance stond afgelopen week op #1 in de Crowdfunding Top 40 met een opgehaald bedrag van € 340 duizend. Een geweldig resultaat, zeker als je bedenkt dat een jonge onderneming als DOET Finance via een bank moeilijk aan financiering kan komen. Nog mooier maakt het dat dit bedrag binnen 8 uur werd toegezegd door 323 investeerders. Hoe heeft DOET Finance dit, onder begeleiding van Rens Adam, Corporate Finance adviseur bij Joanknecht, voor elkaar gekregen? Graag delen wij een zevental tips met u.

DOET Finance is een incasso-organisatie die de focus gericht heeft op intensieve incassotrajecten, waarbij de debiteur centraal staat. DOET Finance koopt nu een bestaande debiteurenportefeuille over van een Nederlands postorderbedrijf om de nog openstaande facturen te gaan incasseren. Hiervoor had zij financiering nodig. Voor een jonge onderneming, die net een jaar bestaat, is het verkrijgen van bankfinanciering een schier onmogelijke opgave. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven. Klantmanager Rob van Doremaele adviseerde de ondernemers om hun financieringsvraagstuk voor te leggen aan onze Corporate Finance adviseurs.

You’ll never get a second chance to make a first impression
In een eerste gesprek werd de voorgenomen overnametransactie van de debiteurenportefeuille en de activiteiten en historie van DOET Finance verder toegelicht door de ondernemers. Na de voor- en nadelen van verschillende financiers te hebben afgewogen, is besloten om een financieringsaanvraag in te dienen bij Collin Crowdfund onder begeleiding van Joanknecht Corporate Finance.

Graag delen wij een zevental tips met u voor een succesvolle financiering:

  1. De voorbereiding is van essentieel belang! Dien alleen een financieringsaanvraag in bij een financier die past bij de karakteristieken van de casus en de onderneming. Het identificeren van de juiste financier is van essentieel belang om de slagingskans te verhogen en frustratie gedurende het proces te voorkomen.
  2. Zorg dat u een goede eerste indruk maakt door goed voorbereid het gesprek met een financier aan te gaan. Of zoals ze in Engeland zeggen: “You’ll never get a second chance to make a first impression”. Financiers zijn af en toe ook net mensen. Dus ook bij hen is de eerste indruk zeer belangrijk. Het op de juiste wijze presenteren van uw plannen, zorgt dat deze niet op de stapel met afwijzingen terecht komen.
  3. Licht uw plannen toe in een persoonlijk gesprek met de financier. Een persoonlijk gesprek is bij uitstek geschikt om uw plannen extra onder de aandacht te brengen en vroegtijdig kritische vragen van de financier te ondervangen.
  4. Verplaats u in de financier: De rol van de financier is om alleen leningen te verstrekken aan klanten die deze ook kunnen terug betalen. De financier dient daarom een inschatting te maken in hoeverre u de gewenste lening succesvol zal kunnen terugbetalen. Verwacht daarom kritische vragen.
  5. Belicht uw ondernemerskwaliteiten: De belangrijkste waarborg voor succes (en daarmee voor terugbetaling van de financiering), zijn de kwaliteiten van u als ondernemer. Wees dus niet te bescheiden en vertel over uw jarenlange ervaring in de sector. Geef deze kleur door concrete voorbeelden van hetgeen u in het verleden heeft bereikt.
  6. Stel een goed bedrijfsplan / financieringsaanvraag op. Hierin geeft u de financier onder meer een doorkijk in uw onderneming, de markt, u als ondernemer, de benodigde financiering, etc. Hierdoor krijgt de financier snel een goed inzicht in uw onderneming. Denk ook aan de bijlagen: een recente jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting, etc.
  7. Last, but not least: Een goede en onderbouwde financiële prognose is cruciaal. Een financiële prognose maakt altijd onderdeel uit van de financieringsvraag. Zorg dat uw prognose een volledige set van financiële overzichten (een winst-en-verliesrekening, een balans en een kasstroomoverzicht) bevat. Vraag meteen naar de veelgemaakte fouten bij het opstellen van een prognose, dat scheelt u werk.

Over Joanknecht Corporate Finance

Joanknecht Corporate Finance heeft samenwerkingsverbanden en contacten met meerdere alternatieve financiers voor als de bank geen optie is. Voorbeelden hiervan zijn naast Collin Crowdfund: Neos, Spotcap, New10 en Voldaan. Hierdoor kunnen wij ondernemers begeleiden naar de vorm van financiering die het beste bij hun specifieke situatie past. Met onze ruime ervaring kunnen wij u bij uitstek ondersteunen om een succesvolle invulling te geven aan de hierboven genoemde tips!

Over Collin Crowdfund
Wij hebben een samenwerkingsverband met Collin Crowdfund. Hierdoor kunnen wij u korting aanbieden op uw financiering bij Collin Crowdfund. Collin Crowdfund is marktleider in de crowdfunding branche en verstrekt lineaire leningen. Collin’s crowd (een grote groep mensen) zorgt samen voor de financiële middelen die nodig zijn om de droom van een ondernemer te realiseren. De vele investeerders van Collin zorgen gemiddeld binnen 50 uur voor je financiering tussen de € 50 duizend en € 2,5 miljoen.

Heeft u van aanleiding van dit artikel vragen over crowdfunding en de manier waarop wij u kunnen ondersteunen in financieringsaanvragen? Neem gerust contact op met Rens Adam via +31 (0)40 240 9410 en radam@joanknecht.nl.