25781

Grand Café Blessing

€ 145.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 158
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-12-2016 in 1 uur volgeschreven door 158 investeerders

Samenvatting

“Van zelfgemaakte Bitterbal tot Kreeft” is de slogan voor Hotel Grand Café Blessing in Zuidland (Zuid-Holland). Hotel Restaurant Blessing is al vele jaren een begrip in de omgeving. Door persoonlijke omstandigheden van de toenmalige exploitant is de exploitatie van Blessing in 2015 gestopt. Edwin de Heer en Annemiek Vermaas gaan Blessing weer op de kaart zetten. Edwin heeft zeer ruime ervaring in de horeca. Annemiek was office manager bij een advocatenkantoor. Het hotel is in september 2016 gestart met de exploitatie van 8 luxe (boutique) hotelkamers en zal dit jaar nog worden uitgebreid met een Grand Café. Het schitterende pand is al helemaal geschikt gemaakt voor deze uitbreiding. Er komen binnen 90 zitplaatsen en 50 zitplaatsen op het buitenterras. De onderneming wordt geëxploiteerd in een vof.

Financieringsbehoefte 
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 244.000,-. Aan eigen middelen wordt € 75.000,- ingebracht. De verhuurder van het bedrijfspand verstrekt een achtergestelde lening van € 24.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor Hotel Grand Café Blessing een Laag risico, ondanks dat er sprake is van een startende onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De verhuurder verstrekt een lening ter hoogte van € 24.000,- welke wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Verder wordt er een lineair dalende (gelijk aan de looptijd van de lening) overlijdensrisicoverzekering van € 145.000,- gesloten op beide levens, welke verpand wordt aan de investeerders van Collin.

Video Pitch

Leendoel

De financiering van € 145.000,- zal worden gebruikt voor de aanschaf van een professionele keuken, de inventaris van het restaurantgedeelte, 2 serres en een sfeerverhogende vloer. Het doel is om nog voor kerst 2016 operationeel te zijn. Alle voorbereidingen zijn al getroffen en het hak- en breekwerk en het stuc- en schilderwerk zijn reeds achter de rug.

Ondernemer

Edwin de Heer (53) heeft meer dan 20 jaar horeca-ervaring. Tot 2003 heeft een eigen snackbar gehad op de ring van Zuidland (tegenover de huidige locatie). Verder heeft hij in 2007 een pannenkoekenrestaurant opgezet in Zuidland. Zijn sterke punten zitten vooral in de uitvoering in de keuken en het restaurant. Hij is ondernemend ingesteld en is stressbestendig. Hij is minder bedreven in financiën en het organiseren.

Annemiek Vermaas (34) heeft geen horeca-ervaring. Ze heeft vooral gewerkt als directiesecretaresse en office manager. Haar kwaliteiten komen het best naar voren bij de organisatie, de communicatie, de financiën en het nemen van initiatieven. Ze heeft zich in korte tijd al bewezen door het hotelgedeelte op de kaart te zetten en het, ondanks het ontbreken van de inrichting, organiseren van evenementen in Blessing. Annemiek is zeer actief op facebook waar inmiddels reeds 700 volgers zijn voor Hotel Grand Café Blessing.

Hun uitdaging is om van Blessing de ontmoetingsplek voor Voorne-Putten te maken. Zij worden begeleid door Horecaadviesbureau.nl. Dit is een landelijk werkend adviesbureau voor de horeca.

Onderneming

Blessing is een bekende horecagelegenheid in Zuidland en omgeving. Dat komt enerzijds door de fraaie karakteristieke uitstraling van het gebouw en anderzijds door het feit dat de zaak al jarenlang bestaat. De vorige eigenaar heeft de exploitatie vanwege een ziekte moeten beëindigen. Inmiddels zijn de 8 ruime hotelkamers gerenoveerd, opnieuw ingericht en ook al in gebruik. De keuken en het restaurantgedeelte zijn helemaal gereed voor de verdere inrichting. Na het verkrijgen van de financiering zal ook de website verder worden ingevuld.

Het Grand Café zal bestaan uit 3 facetten. Allereerst het Grand Café gedeelte met een leestafel en hoge tafels en stoelen. Vervolgens het brasserie gedeelte, voorzien van een lounge-gedeelte met luie stoelen. Tenslotte de serre welke bestaat uit 2 afzonderlijke gedeelten, bestemd voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten. In de zomer kan het terras erbij worden betrokken. De combinatie van deze faciliteiten kan worden verhuurd voor zowel bruiloften, bedrijfsfeesten als partijen.

Missie en visie
De nieuwe ondernemers willen op elk moment van de dag een laagdrempelige maar kwalitatieve ontmoetingsplek creëren voor de plaatselijke bevolking, bewoners van omliggende plaatsen, toeristen en zakelijke gasten. Stil zitten en afwachten is geen optie, er zullen actief feesten, thema-avonden en evenementen worden georganiseerd. 

Strategie
Edwin en Annemiek willen maximaal gebruik maken van de ruimte die het gebouw biedt. Ze zijn begonnen met de 8 hotelkamers te strippen om deze vervolgens in te richten met behulp van kwaliteitsmaterialen. Alle kamers hebben een Rivièra Maison uitstraling. Doordeweeks worden de kamers verhuurd aan vooral het hogere kader van 2 internationaal opererende bedrijven in de directe omgeving. Voor het weekend vormen de toeristen de doelgroep. Het hotel vormt een prima uitvalsbasis voor het Haringvliet, Hellevoetsluis, Europoort en Brielle, een gewilde omgeving voor fietsers en watersporters. Het restaurantdeel krijgt een grand café uitstraling met hoge plafonds, een visgraatvloer en moderne elementen. De twee koloniaal ogende serres vormen de blikvanger van het pand. Deze ruimtes zijn ook prima geschikt voor groepen.

Positionering
Zoals het een grand café betaamt, richt Blessing zich, ondersteund door de slogan “van bitterbal tot kreeft”, op een brede doelgroep die in de nabije omgeving in grote getale is vertegenwoordigd. Zuidland, dat zelf ruim 5.000 inwoners heeft, vormt een onderdeel van de gemeente Nissewaard dat ruim 85.000 inwoners en honderden bedrijven telt. De indeling van het pand vormt de basis voor een brede positionering. Het vizier zal, naast de hotelgasten, worden gericht op de koffiedrinkers, de lunch, de borrel en het diner, maar ook op zakelijke besprekingen en kleinere en grotere feesten. De eigen parkeerruimte (6 plaatsen) is beperkt, maar op loopafstand is voldoende parkeergelegenheid. Hoewel er natuurlijk op onderdelen altijd concurrentie zal zijn, is er in de wijde omgeving geen vergelijkbare zaak (met als kenmerken laagdrempelig, sfeervol, voor elk moment van de dag) te vinden. Blessing kan hierdoor van haar eigen kracht uitgaan. Belangrijk hierbij, van kostprijsberekening tot financiële verslaglegging, is dat men de komende jaren begeleid zal worden door Horecadviesbureau.nl. Voor de hotelkamers zijn al deals gesloten met 2 grote bedrijven. Zolang het horecagedeelte nog niet is ingericht wordt de marketing met de handrem erop bedreven. Men is actief op Facebook voor wat betreft de evenementen. Met de regelmaat van de klok wordt er geïnformeerd naar de opening van het restaurant. 

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een vof-constructie .

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Keukeninrichting + bar € 45.500,-
Vloer € 36.000,-
Inrichting + inventaris € 56.500,-
Computer hardware/ software € 18.000,-
Waarborgsom huur € 12.400,-
Reeds betaalde (aanloop) kosten € 32.400,-
Werkkapitaal € 43.200,-
Totale investeringsbehoefte € 244.000,-
Eigen middelen € 75.000,-
Achtergestelde lening verhuurder € 24.000,-
Gevraagde lening via Collin Crowdfund  € 145.000,-
   

Voor het pand is een 5-jarige huurovereenkomst afgesloten. Hierbij is de huur van de compleet ingerichte hotelkamers inbegrepen, waardoor de investeringssom voor het hotel fors lager uitvalt.

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is vof Hotel Grand Café Blessing, met Edwin de Heer en Annemiek Vermaas als vennoten. Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de inbreng van eigen middelen is de vermogenspositie van beide vennoten in privé nihil.
  • De lening van Korte Welle Vastgoed B.V. (verhuurder) ter hoogte van € 24.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er vindt geen aflossing plaats gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • Er zal een lineair dalende (5 jaar) overlijdensrisicoverzekering van € 145.000,- worden gesloten op beide levens, gedurende de looptijd van de lening. Deze overlijdensrisicoverzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico, ondanks het startende karakter van het bedrijf.

Collin Creditscore
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op prognoses tot en met 2019 en wordt onderbouwd door een uitgebreid businessplan. Het businessplan en de prognoses zijn opgesteld in samenwerking met Horecaadviesbureau.nl, een adviesbureau gespecialiseerd in de horeca. De overall Collin Credit Score is, na afwaardering, Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het hotel kent na de start al een goede bezettingsgraad in met name de zakelijke markt, dit ondanks het gegeven dat het grand café nog niet geopend is. Ook zijn er al relatief veel boekingen voor de kerst 2016 en januari 2017. Dit is dan ook het moment dat het grand café operationeel moet zijn. Voor het eerste volle boekjaar (2017) wordt een omzet verwacht van € 725.000,- met een genormaliseerde cashflow na privé van € 89.000,-. De omzet is gedetailleerd onderbouwd op basis van de capaciteit (8 hotelkamers, 91 zitplaatsen restaurant en daarnaast nog de serre en het terras) en relatief lage bezettingsgraden. Het verwachte netto cashflow overschot ultimo 2017 bedraagt € 30.000,- (score Goed). Voor 2018 en 2019 wordt een verhoging van de omzet verwacht. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2018 bedraagt € 93.000,- en voor 2019 € 126.000,-. De scores voor deze prognosejaren komt uit op Goed. Gezien het feit dat we de Collin Credit Score hebben gebaseerd op prognoses hebben we de score voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar Ruim voldoende.

 
Solvabiliteit
Ondernemers hebben een bedrag van € 75.000,- zelf ingebracht en de verhuurder stelt de eerste 3 maanden huur uit middels een achtergestelde lening van € 24.000,-. Hiermee komt de solvabiliteit na investering uit op 36% (score Goed). In het tweede half jaar van 2016 (verbouwingsperiode) is de onderneming gestart met de exploitatie en verwacht men af te sluiten met een verlies van € 32.400,-. Hiermee komt de verwachte solvabiliteit ultimo 2016 uit op 26% (score Ruim voldoende). Door toekomstige winstgevende exploitatie is de verwachting dat het eigen vermogen ultimo 2017 zal stijgen naar 35% (score Ruim voldoende) en ultimo 2018 zal stijgen naar 51%. Wij hanteren de score Ruim voldoende.
 
Liquiditeit
De current ratio is op basis van de balans na investering 0,7 wat een score Matig zou opleveren. Reden is de relatief hoge aflossingsverplichting komende jaar ten opzichte van de kortlopende vorderingen en schulden. Ultimo 2017 is er sprake van een verwachte current ratio van 1,1 (score Voldoende) en ultimo 2018 bedraagt naar verwachting de current ratio 1,5 (score Goed). Verder is er ook een liquiditeitsprognose opgesteld waaruit genoeg liquide middelen blijken voor de nakoming van de verplichtingen. Wij hanteren de score Voldoende.

Extra beloning

  • Investeerders die € 1.500,- of € 2.000,- investeren krijgen een 3-gangendiner voor 2 personen gratis.
  • Investeerders die € 2.500,- of meer investeren krijgen een hotelovernachting inclusief diner (in het weekend) gratis.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11249 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2016 om 12:13
investeerder-15140 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2016 om 12:13
investeerder-26617 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
06-12-2016 om 12:13
investeerder-23208 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2016 om 12:12
investeerder-6163 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2016 om 12:12

Reacties

Investeerder – 27326
06-12-2016 12:22
Wat een mooie onderneming! Veel succes Edwin en Annemiek

Ondernemer

Edwin de Heer en Annemiek Vermaas

Crowdfund Coach


Marc Kogels