44311

A.A.M. van der Bruggen J.M.M. van der Bruggen (Box 3)

€ 1.500.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 1144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-01-2023 in 3 uur volgeschreven door 1144 investeerders

Samenvatting

De heer en mevrouw Van der Bruggen hebben nadat ze hun bedrijf hebben overgedaan aan hun zoon een modern pand ontwikkeld aan de Kerkstraat in Riel. De ontwikkeling heeft wel wat tegenslag gekend waardoor er vertraging heeft plaatsgevonden en de bouwkosten zijn uitgelopen. Het pand is nu helemaal gerealiseerd en de eerste huurders zijn er ingetrokken. De bouwfinanciering wordt daarom nu geherfinancierd middels deze overbruggingsfinanciering. Nadat de complete vergunning is verkregen is men voornemens deze financiering te herfinancieren middels een verhuurhypotheek. De ondernemers geven hypothecaire inschrijvingen op het pand in Riel, een verhuurde woning in Goirle en op de overwaarde van hun woonhuis. Tevens wordt een rentedepot aangehouden voor de rentebetalingen over de eerste 9 maanden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn de heer A.A.M. van der Bruggen en mevrouw J.M.M. van der Bruggen, op dit moment bestaat de privévermogenspositie van de ondernemers uit de genoemde overwaardes in het verhuurd onroerend goed en de eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- op het onroerend goed aan de Kerkstraat 28, 5133 AK, te Riel, kadastraal bekend Sectie F, nummer 123 te Goirle, met een marktwaarde op basis van de huidige vergunning van € 1.345.000,- conform taxatie d.d. 11-10-2022 en op de verhuurde woning aan de Burg. Rensstraat 44, 5051 CN, kadastraal bekend sectie E, nummer 2614 Gemeente Goirle met een marktwaarde in verhuurde staat van € 198.000,- conform taxatie d.d. 29 december 2022 gevestigd.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onroerend goed wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op de woning aan de Hoogstraat 123 5051 RV te Goirle, kadastraal bekend Sectie B, Nummer 3604, Gemeente Goirle. Met een WOZ-waarde van € 582.000,-, voorbelast met 1e hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en restant schuld van € 332.000,-.
 • Bij de uitboeking van de crowdfunding zal een bedrag van € 100.000,- als rentedepot bij Collin worden aangehouden. Hieruit zullen de eerste 9 maanden de rente en kosten worden betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om bij verkoop van het onroerend goed de lening na 6 maanden de lening deels vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden en na 12 maanden zonder vergoedingsrente. Bij deelverkoop van het onroerend goed dient de taxatiewaarde worden afgelost op het onroerend goed, waarbij er royement zal worden verleend.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na 6 maanden de lening deels of algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden en na 12 maanden zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de bestaande bouwfinanciering.

Ondernemer

Ad van der Bruggen (68) en zijn echtgenote Jose (69) hebben jarenlang samen met hun zoon Bakkerij van der Bruggen gerund. Het is een dorpsbakkerij met een eigen bakkerij en 3 winkels. Sinds een aantal jaren is de zaak volledig overgedragen aan de zoon. Stilzitten is niets voor deze ondernemers en dus werkt Ad nog wel regelmatig mee in de bakkerij of bij de bezorging van bestellingen. Jose is daarnaast nog steeds actief in de ouderenzorg.

Naast de bakkerij hebben Ad en Jose altijd nog in loondienst gewerkt in de zorg. Ad heeft onder andere gewerkt als hoofd financiën bij diverse zorginstellingen.

Na de overdracht van het bedrijf aan zoon hebben ze de plannen ontwikkeld om de locatie aan de Kerkstraat te herontwikkelen. Wat resulteert in een nieuw pand met 5 appartementen en de winkel met daarachter de bakkerij. 

Onderneming

Onroerend goed
Het ontwikkelde pand aan de Kerkstraat 28 te Riel bestaat uit een winkel met bakkerij (186 m2 VVO) en daarnaast 1 appartement (92 m2 VVO) met tuin op de begane grond, 2 appartementen (ieder 93 m2 VVO) op de 1e verdieping en 2 appartementen (ieder 100 m2 VVO) op de 2e verdieping. Het totale perceel heeft een oppervlakte van 735 m2. De ontwikkeling heeft lang geduurd in verband met eerdere bezwaren over de hoogte van de bouw. Door de lange doorlooptijd zijn de bouwkosten ook uitgelopen. Op dit moment is er een vergunning voor de winkel met 3 appartementen. De vergunning voor de 2 zolderappartementen is aangevraagd en de verwachting van de ondernemers is dat deze wordt verleend. Hierover is men constructief in gesprek met de gemeente. De appartementen zijn al wel volledig gerealiseerd. De winkel met bakkerij is verhuurd aan de bakkerij van de zoon, de appartementen op de begane grond en de eerste verdieping zijn verhuurd. Voor de appartementen op de 2e verdieping zijn ook reeds huurders gevonden maar zijn nog niet bewoond. De marktwaarde in verhuurde staat op basis van de huidige vergunning is € 1.345.000,-, met een vergunning voor de verhuur van de zolderappartementen is de marktwaarde in verhuurde staat € 1.665.000,- conform een taxatie d.d. 11 oktober 2022.

De woning aan de Burg. Rensstraat 44 te Goirle heeft als bouwjaar 1955, het betreft een 2 onder 1 kapwoning met berging en tuin en 3 slaapkamers op de 1e verdieping. Het perceel is 160 m2 groot. De marktwaarde in verhuurde staat is € 198.000,- en de marktwaarde vrij van huur bedraagt € 242.500,- conform taxatie d.d. 29 december 2022.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing bouwfinanciering € 1.375.000,-
Kosten € 25.000,-
Rentedepot € 100.000,-
Totaal € 1.500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 18 maanden, aflossingsvrij

Bij de uitboeking van de crowdfunding zal een bedrag van € 100.000,- als rentedepot bij Collin worden aangehouden. Hieruit zullen de eerste 9 maanden de rente en kosten worden betaald.
Naast de crowdfunding is er alleen sprake van de woonhuisfinanciering.

I.v.m. de voorlopige passeerdatum van 27-01-2023 zal de bedenktermijn, indien de lening is volgeschreven, ook verlopen op 27-01-2023.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het hier om een Box 3 financiering gaat is er geen kwalificatie van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de toekomstige exploitatie in Box 3. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Op dit moment bedragen de totale huurinkomsten € 84.600,- (dit is dus exclusief de eventuele verhuur van de zolderappartementen bij verkrijging vergunning). Dit is onvoldoende voor de totale lasten van de crowdfunding. Naast de huurinkomsten zijn er pensioen en loondienstinkomsten die toereikend zijn voor de privé uitgaven. Na het verkrijgen van de aanvullende vergunning stijgen de huurinkomsten met € 26.400,-. Op basis van de totale huurinkomsten (bij verkrijgen vergunning) en de lagere kosten van een verhuurhypotheek na herfinanciering van de crowdfunding is er een overschot in de cashflow. Omdat de aanvullende vergunning er op dit moment nog niet is wordt er een rentedepot aangehouden van waaruit de eerste 9 maanden de rente en kosten worden betaald. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van de huidige taxatiewaarde van de panden is de LTV (Loan to Value) op alle panden na financiering 84%. Na verkrijgen van de extra vergunning voor de verhuur van de zolderappartementen is de LTV 75%, we kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer A.A.M. van der Bruggen en mevrouw J.M.M. van der Bruggen, op dit moment bestaat de privévermogenspositie van de ondernemers uit de genoemde overwaardes in het verhuurd onroerend goed en de eigen woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.500.000,- op het onroerend goed aan de Kerkstraat 28, 5133 AK, te Riel, kadastraal bekend Sectie F, nummer 123 te Goirle, met een marktwaarde op basis van de huidige vergunning van € 1.345.000,- conform taxatie d.d. 11-10-2022 en op de verhuurde woning aan de Burg. Rensstraat 44, 5051 CN, kadastraal bekend sectie E, nummer 2614 Gemeente Goirle met een marktwaarde in verhuurde staat van € 198.000,- conform taxatie d.d. 29 december 2022 gevestigd.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onroerend goed wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op de woning aan de Hoogstraat 123 5051 RV te Goirle, kadastraal bekend Sectie B, Nummer 3604, Gemeente Goirle. Met een WOZ-waarde van € 582.000,-, voorbelast met 1e hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en restant schuld van € 332.000,-.
 • Bij de uitboeking van de crowdfunding zal een bedrag van € 100.000,- als rentedepot bij Collin worden aangehouden. Hieruit zullen de eerste 9 maanden de rente en kosten worden betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om bij verkoop van het onroerend goed de lening na 6 maanden de lening deels vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden en na 12 maanden zonder vergoedingsrente. Bij deelverkoop van het onroerend goed dient de taxatiewaarde worden afgelost op het onroerend goed, waarbij er royement zal worden verleend.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na 6 maanden de lening deels of algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden en na 12 maanden zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Door met name de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-221592 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 13:17
investeerder-18366 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 13:14
investeerder-352202 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 13:13
investeerder-319710 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 13:12
investeerder-110794 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 13:12

Ondernemer

A.A.M. van der Bruggen

Crowdfund Coach


Marc Kogels