44477

A.J. van Riel Holding B.V.

€ 65.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 151
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 151 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A.J. van Riel B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing onroerend goed
Datum van oprichting 08-05-1984
Website www.ajvanriel

Leendoel

A.J. van Riel Holding B.V. eigendom van de heer Van Riel is sinds 1984 enig aandeelhouder van deze onderneming. De holding bezit het onroerend goed gelegen aan de Waalhaven N.Z. 91-93 te Rotterdam.

Onder de holding hangen de werkmaatschappijen Zinco Holland Metals B.V. (opgericht in 2015) en A.J. van Riel Rotterdam B.V. (opgericht in 1984). Deze ondernemingen richten zich op het fabriceren van opofferingsanodes, platen, staven en schijven voor deck en engine stores en het leveren van koper, messing, aluminium, roestvast staal, staal, lood, zink, buizen, staven en profielen. Het adviseren bij constructies en het knippen en zetten van metalen op gewenste maten.

De nieuwe financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het verbouwen van het onroerend goed met name het vernieuwen van de entree en het aanpakken van lekkage aan het dak.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 65.000
Totaal € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is A.J. van Riel Holding B.V.
  • De heer A.J. van Riel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé en in de onderneming.
  • A.J. van Riel Holding B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed gelegen aan de Waalhaven N.z. 91-93, 3087 BK te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie A, nummer 3427, te Charlois. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Waalhaven N.Z. 91-93 te Rotterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 223.000,- op basis van WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2020 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en een openstaande schuld van ca € 147.000,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed is in 2010 voor € 238.950 aangekocht. Het onroerend goed is in de voorlopige jaarrekening 2022 gewaardeerd op € 258.242.
  • De heer A.J. van Riel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed gelegen aan de Manegelaantje 1, 3062 CV te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie D, nummer 9655, te Kralingen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Manegelaantje 1 te Rotterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.564.000,- op basis van Woz waarde met waardepeildatum 01-01-2021 en is voorbelast met een eerste respectievelijk tweede hypothecaire inschrijving van € 360.000,- respectievelijk € 300.000,- en een openstaande schuld van ca. € 147.000,- per d.d. 31-12-2022. 

Dun & Bradstreet
Dun & Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.J. van Riel Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor deze aanvraag is gebruik gemaakt van voorlopige jaarcijfers 2022 van A.J. van Riel Holding B.V.

Toelichting jaarcijfers
De betaalbaarheid in de holding dient indirect vanuit de werkmaatschappijen Zinco Holland Metals B.V. en A.J. van Riel Rotterdam B.V. te komen. De Holding en werkmaatschappijen hebben intercompany vorderingen. In de werkmaatschappijen is in het jaar 2022 op basis van de voorlopige cijfers een verlies gemaakt van ca. € 15.000,-.Er wordt een netto cashflowoverschot verwacht voor het jaar 2023 ter hoogte van circa € 10.000,- gebaseerd op de concept cijfers 2022.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 op basis van voorlopige jaarcijfers

Activa

  2022
Vaste activa € 332.000
Vlottende activa € 91.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 427.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 100.000
Langlopende schulden € 148.000
Kortlopende schulden € 179.000
Totaal € 427.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 91.000
Bruto winst € 91.000
Kosten € 53.000
Belasting € 7.000
Netto winst € 31.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-367293 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 14:07
investeerder-359851 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 14:07
investeerder-59767 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 14:07
investeerder-109077 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 14:07
investeerder-367361 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2023 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders