46248

A.M. van der Dong

€ 600.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 293
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 25-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 293 investeerders

Samenvatting

Antoinette van der Dong, ondernemer en vastgoedbelegger, is in privé in het bezit van twee verhuurde woningen en een grootschalig verhuurd bedrijfsverzamelgebouw, allen gelegen te Groningen. Daarnaast heeft zij een eenmanszaak genaamd Maät Financiële Dienstverlening.

Antoinette wil het bedrijfsverzamelgebouw, wat onbelast is, voorzien van een financiering van € 600.000,- waarmee zij met de vrijgekomen gelden een nieuwe woning ten behoeve van de verhuur gaat aankopen. Zij beheert haar vastgoedportefeuille volledig in privé.

De te verstrekken hoofdsom bedraagt € 600.000,- versus marktwaarde in verhuurde staat ad. € 1.850.000,-. De investeerders krijgen een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,-, derhalve wordt er een Loan to Value (LTV) verstrekt van 32%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing van € 2.127,66 en met een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is niet van toepassing daar het een financiering in privé betreft. De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor de onderneming Maät Financiële Dienstverlening is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemer is mevrouw A.M. van der Dong;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningsweg 27-29, 9731 AP te Groningen, kadastraal bekend als sectie D nummer 1801 te Noorddijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juli 2023 afgegeven door Kooijstra Feenstra Bedrijfsmakelaars;
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningsweg 27-29, 9731 AP te Groningen, kadastraal bekend als sectie D nummer 1801 te Noorddijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor het verkrijgen van liquide middelen voor het aankopen en verbouwen van nieuw vastgoed.

Ondernemer

Antoinette van der Dong, 48 jaar, is sinds 2003 werkzaam in de financiële dienstverlening en al vanaf haar 18de in bezit van haar eerste koopwoning. Zij komt uit een ondernemersfamilie en altijd in het bezit geweest van vastgoed. 

Antoinette heeft haar HEAO diploma commerciële economie behaald en aanvullend heeft zij haar WFT diploma hypothecair krediet en schade behaald welke nog steeds up-to-date zijn.

Op dit moment heeft zij twee verhuurde woningen en een verhuurd bedrijfsverzamelgebouw volledig privé in eigendom, alle gelegen te Groningen waar zij zelf ook geboren en getogen is. 

Haar totale bezit bedraagt € 2.867.000,- versus een schuld na financiering van € 1.043.408,-. Een overall LTV van 36% laat een zeer goede balans in bezit en schuld positie zien.

Onderneming

Antoinette is ZZP-er en verhuurd zichzelf daar waar nodig als hypotheekadviseur box I en schadeverzekeringen. Zij heeft een eenmanszaak genaamd Maät Financiële Dienstverlening. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop vastgoed € 440.000,-
Kosten koper € 45.000,-
Verbouwen en verduurzamen € 115.000,-
Totaal € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 500.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Maät Financiële Dienstverlening is Laag risico. Voor de aanvraag van mevrouw A.M. van der Dong in privé is geen score van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het taxatierapport, het kadaster en de huurcontracten. De Collin Credit Score is Zeer goed.

Afloscapaciteit 
De huidige huuropbrengsten bedragen € 211.000,-. Na aftrek van exploitatielasten, rente- en aflossingsverplichtingen blijft er een netto cashflowoverschot over van € 94.000,-. Hier is geen rekening gehouden met privé opnames omdat hierin vanuit de eenmanszaak in wordt voorzien. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op basis van het onroerend goed na kredietverstrekking bedraagt 75% op een balanstotaal van € 2.450.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemer is mevrouw A.M. van der Dong.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningsweg 27-29, 9731 AP te Groningen, kadastraal bekend als sectie D, nummer 1801, te Noorddijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juli 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Koningsweg 27-29, 9731 AP te Groningen, kadastraal bekend als sectie D, nummer 1801, te Noorddijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheid: Zeer goed
Totaalscore: Zeer goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-229560 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 11:11
investeerder-297959 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 11:11
investeerder-53272 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 11:10
investeerder-375147 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 11:10
investeerder-16087 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 11:10

Ondernemer

Antoinette van der Dong

Crowdfund Coach


juliët postma