44161

A.P.C. de Boer Beheer B.V.

€ 150.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 145
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 2-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 145 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A.P.C. de Boer Beheer B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 30-03-1999

Leendoel

André de Boer is samen met een compagnon (beide bezitten 50% van de aandelen) eigenaar van het bedrijf Met en Co. De in 1923 opgerichte werkmaatschappij Met en Co B.V. heeft een Minimaal risico-score bij Dun & Bradstreet. De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit het aanbieden van consumentenvervoer en Schiphol-vervoer, waarbij personen en crew-leden van en naar Schiphol vervoerd worden. De onderneming is zelfs bevoegd om te rijden op het platform van Schiphol, waardoor de service letterlijk naast het toestel stopt.

André heeft de mogelijkheid gekregen om, vanuit zijn persoonlijke holding, zijn vastgoedportefeuille op te bouwen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als aanvulling om een woonhuis aan te kopen, welke uiteindelijk verhuurd zal worden. Er zal sprake zijn van een eigen inbreng ter hoogte van € 350.000,-.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 150.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom onroerend goed € 455.000
Aanvullende kosten € 45.000
Totaal € 500.000
Eigen inbreng  € 350.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de besloten vennootschap A.P.C. de Boer Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Mekelstraat 4, 1964 BB te Heemskerk, kadastraal bekend als sectie D nummer 6512 te Heemskerk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 455.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12 december 2022.
  • De heer A.P.C. de Boer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, op basis van de overwaarde in de privé woning. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen woonhuis met als adres: Mekelstraat 4, 1964 BB te Heemskerk, kadastraal bekend als sectie D nummer 6512, te Heemskerk, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.P.C. de Boer Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de het DGA-salaris, de historische cijfers van de werkmaatschappij, de verwachte huuropbrengsten en het eigen vermogen. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

Toelichting jaarcijfers
Om tot de verwachte huuropbrengsten te komen is er gebruik gemaakt van de huuropbrengsten van soortgelijke vastgoedobjecten, waarbij er sprake is van een voorzichtige/realistische inschatting.

De ondernemer kan vanuit zijn managementvergoeding ter hoogte van € 75.000,- ruim voorzien in zijn levensbehoeften. 

Jaarcijfers

Verwachte huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 15.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rente- en kostenverplichting Collin Crowdfund € 13.000
Netto winst € 0

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-276195 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 11:04
investeerder-70765 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 11:03
investeerder-32964 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 11:03
investeerder-36680 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 11:03
investeerder-13033 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-01-2023 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders