33543

A.P.M. van Lierop

€ 35.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A.P.M. van Lierop
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-10-2019
Website N.v.t.

Leendoel

Begrafenisverzorging Strijbos is sinds 1989 actief in de begrafenisverzorging. De gravendienst, welke onderdeel uitmaakt van deze onderneming, zal worden overgenomen door de heer Van Lierop. De heer Van Lierop heeft meerdere jaren ervaring in de branche. Na overname zal de heer Van Lierop naast zijn werkzaamheden voor de gravendienst ook op ZZP basis actief zijn voor een tweetal andere ondernemingen. De verkopende partij zal in een deel van de benodigde financiering voorzien. Daarnaast wordt er een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname € 40.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 50.000
Financiering verkoper € 15.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer A.P.M. van Lierop handelend onder de naam A.P.M. van Lierop. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van A.P.M. van Lierop worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor A.P.M. van Lierop is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Gravendienst Strijbos en de prognose van A.P.M. van Lierop. De hierna weergegeven cijfers laten de cijfers zien van de nieuwe onderneming A.P.M. van Lierop. Ter vergelijking zijn ook de resultaten van Gravendienst Strijbos weergegeven. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De beginbalans van 2019 en de prognose voor 2020 worden weergegeven.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo B2019-P2020 

Activa

  B2019 P2020
Vaste activa € 54.000 € 47.000
Vlottende activa €- €10.000
Overige vlottende activa € 5.000 € 13.000
Totaal € 59.000 € 70.000

Passiva

  B2019 P2020
Eigen vermogen € – € 26.000
Langlopende schulden € 44.000 € 34.000
Kortlopende schulden € 15.000 € 10 000
Totaal € 59.000 € 70.000

Winst- en verliesrekening 2018(oude onderneming) en P2020

  2018 P2020
Omzet € 185.000 € 188.000
Brutowinst € 76.000 € 103.000
Kosten € 39.000 € 43.000
Resultaat € 37.000 € 60.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108175 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 14:54
investeerder-85595 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 14:53
investeerder-109600 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 14:51
investeerder-110601 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 14:49
investeerder-39387 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 14:49

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders