40965

A. Weijs en E. van Dijk (BOX-III) deel 2

€ 2.500.000  |  6,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 1572
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-10-2021 in 12 uur volgeschreven door 1572 investeerders

Samenvatting

Arnold Weijs is al jaren verantwoordelijk voor diverse gemeentes als gebiedsontwikkelaar en vastgoedconsultant. Ewoud van Dijk is fiscaal jurist en na een aantal jaren gewerkt te hebben voor diverse belastingadvies- en accountantskantoren heeft hij sinds zes jaar zijn eigen kantoor. 

Arnold en Ewoud besloten een aantal jaar geleden hun vermogen, kennis en kunde samen te brengen en een gezamenlijke commercieel verhuurde vastgoedportefeuille in BOX-III op te bouwen. Tezamen hebben zij in privé voor circa € 9.973.000,- aan verhuurd vastgoed met een schuld na herfinanciering van € 7.403.000,-. De Loan To Value (LTV) is daarbij 74%.

Via de Comfort Plus Wonen Groep, zijn Arnold en Ewoud actief als projectontwikkelaar. Eén van deze projecten staat momenteel te koop op Funda. Zij zijn voornemens om met de gelden uit de verkoop van één van deze projecten na 12 maanden een (gedeeltelijke) aflossing/herfinanciering van de financieringen bij Collin Crowdfund te laten plaatsvinden. Recent hebben wij de eerste crowdfunding voor deze klant gerealiseerd.

Invloed coronavirus
De lopende huurcontracten zijn ongewijzigd doorgelopen tijden de corona periode ook voor de recente uitbreiding van het aan te kopen pand wordt geen invloed van corona verwacht.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.500.000,- met een bodem van € 2.250.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van het leenbedrag. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Comfort Plus Wonen B.V., de heer A.A.R. Weijs en de heer A.E. van Dijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment zijn de privévermogensposities van de ondernemers ruim vanwege de overwaarde op hun vastgoedportefeuille. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 2.500.000,- op het commercieel verhuurd onroerend goed aan:
  • Prinses Mariestraat 6 A en 6 B, 2514 KE te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie P, nummer 5456 te ‘s-Gravenhage. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 2.300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 augustus 2021.
  • Kaatsbaan 1, 3601 EA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5377 A1 en A2, appartementsindex 1 en 2 te Maarssen. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 680.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 25 augustus 2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onderstaand onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund:
  • Prinses Mariestraat 6 A en 6 B, 2514 KE te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie P, nummer 5456 te ‘s-Gravenhage.
  • Kaatsbaan 1, 3601 EA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5377 A1 en A2, appartementsindex 1 en 2 te Maarssen.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van twee panden.

Ondernemer

Ewoud van Dijk (1963) is sinds 1989 als belastingadviseur werkzaam geweest bij diverse belastingadvies- en accountantskantoren. In 2015 is hij zijn eigen kantoor gestart: Van Dijk Fiscaal Advies. Met zijn vermogen bouwt hij, samen met Arnold Weijs, een vastgoedportefeuille op. 

Arnold Weijs (1968) zit sinds 1998 in het vastgoed. Eerst als commercieel directeur bij een groot vastgoedkantoor in Amsterdam en daarna als projectontwikkelaar voor diverse bedrijven. Waarbij hij in deze periode ook bezig was met het opbouwen van zijn eigen vastgoedportefeuille. Echter door het ontstaan van de kredietcrisis, met als gevolg een mislukte renteswap en tegelijk bij een forse vastgoedfinanciering een grootbank zich terugtrok, zijn toenmalige vastgoedportefeuille moeten afbouwen. Vanaf 2008 ging Arnold verder als projectmanager voor diverse bedrijven en gemeentes in het vastgoed in binnen- en buitenland. Sinds 2014 is hij voor meerdere gemeentes als ZZP’er in vastgoedconsultancy werkzaam en is samen met Ewoud begonnen met het opbouwen van een vastgoedportefeuille.

Onderneming

BOX-III
De gezamenlijke vastgoedportefeuille richt zich met name op binnenstedelijk vastgoed in gebieden in en rondom Den Haag, Leiden, Amsterdam en Rotterdam. De panden worden reeds in goede staat aangekocht en vindt direct juridische splitsing plaats. Er wordt bij aankoop vooral gekeken naar het verhuurpotentieel. De (toekomstige) huurstromen moeten de rente- en aflosverplichtingen dekken.

Arnold en Ewoud willen graag de aankoop van twee panden financieren via Collin Crowdfund. De verkoopopbrengsten van projecten in de Comfort Plus Wonen Groep worden na 12 tot 24 maanden aangewend voor de (gedeeltelijke) aflossing van de financieringen bij Collin Crowdfund.

Comfort Plus Wonen Groep
Door de Comfort Plus Wonen Groep worden panden gekocht. Vervolgens vindt transformatie plaats naar residentieel. Of er is sprake van totaalrenovatie of splitsing in meerdere appartementen. 

Prinses Mariestraat 6a en 6b te Den Haag
Het grachtenpand (rijksmonument) uit 1882, bestaat uit een benedenhuis met afzonderlijk bovenhuis, ondergrond en 20 zonnepanelen. Het pand is gesplitst in zes zelfstandige appartementen. De appartementen variëren in gebruiksoppervlak van 26 m² tot 119 m². Conform het taxatierapport d.d. 20 augustus 2021 is de getaxeerde marktwaarde € 2.300.000,-. De bouwkundige staat, staat van ouderhoud, courantheid verhuur en verkoop zijn goed. De aankoopprijs van € 1.800.000,- is gebaseerd op de waarde van het grachtenpand in ongesplitste staat. De commerciële taxatiewaarde van € 2.300.000,- is gebaseerd op de huidige waarde in zowel verhuurde en gesplitste staat.

Kaatsbaan 1 te Maarssen
De winkel met bovenliggende appartementen uit 1904 bestaat uit een bedrijfsruimte met berging op de begane grond, het wooncomplex op de eerste, tweede en zolderverdieping. De boetiekwinkel beschikt over een verhuurbaar vloeroppervlak van 34 m², welke is gelegen op de begane grond. De bovenliggende appartementen variëren in gebruiksoppervlak van 33 m² tot 63 m². Conform het taxatierapport d.d. 25 augustus 2021 is de getaxeerde marktwaarde € 680.000,-. De bouwkundige staat, staat van ouderhoud, courantheid verkoop zijn goed. De courantheid verhuur is redelijk.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Prinses Mariestraat € 1.800.000,-
Aankoop Kaatsbaan 1 te Maarssen € 700.000,-
Kosten koper € 250.000,-
Totaal € 2.750.000,-
Eigen middelen € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.500.000,-

 

Leenbedrag: € 2.500.000,- met een bodem van € 2.250.000,-*
Rente: 6,5%
Looptijd: 24 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van het leenbedrag

*Indien uitsluitend het bodembedrag wordt gehaald, wordt het verschil uit eigen middelen aangevuld.

Overige financiers
Naast deze financiering door de investeerders van Collin Crowdfund zijn in BOX-III de overige financiers van het onroerend goed: Collin Crowdfund deel 1, RNHB, een informal en De Nederlandse.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Comfort Plus Wonen B.V. als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van alle panden in BOX-III. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De totale huurinkomsten in BOX-III bedraagt € 567.000,- met een netto cashflow overschot na financiering van € 15.500,-. Met de jaarlijkse indexeringen op 1 januari, zal het cashflowoverschot verder verbeteren. De inkomsten uit de werkzaamheden van de heer Weijs en de heer Van Dijk zijn in de berekening van de afloscapaciteit niet meegenomen. Ook zijn de verwachte projectwinsten vanuit Comfort Plus Wonen B.V. en haar deelnemingen niet meegenomen. De huurinkomsten kunnen de rentelasten reeds dragen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van het totaal van alle panden in BOX-III is op dit moment 29% op een balanstotaal van € 6.993.000,-. De komende 12 maanden is de verwachting dat het totaal eigen vermogen (zakelijk en privé) met minimaal € 1.000.000,- zal stijgen als gevolg van de te geprognosticeerde zakelijke projectwinsten en de indexering van de BOX-III panden welke per saldo dient te resulteren in een solvabiliteit van 31% op een balanstotaal van € 10.743.000,- medio 2022. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Comfort Plus Wonen B.V., de heer A.A.R. Weijs en de heer A.E. van Dijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment zijn de privévermogensposities van de ondernemers ruim vanwege de overwaarde op hun vastgoedportefeuille. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 2.500.000,- op het commercieel verhuurd onroerend goed aan:
  • Prinses Mariestraat 6 A en 6 B, 2514 KE te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie P, nummer 5456 te ‘s-Gravenhage. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 2.300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 augustus 2021.
  • Kaatsbaan 1, 3601 EA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5377 A1 en A2, appartementsindex 1 en 2 te Maarssen. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 680.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 25 augustus 2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onderstaand onroerend goed worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund:
  • Prinses Mariestraat 6 A en 6 B, 2514 KE te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie P, nummer 5456 te ‘s-Gravenhage.
  • Kaatsbaan 1, 3601 EA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5377 A1 en A2, appartementsindex 1 en 2 te Maarssen.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Op basis van de eerste hypothecaire inschrijvingen, het hoofdelijk mee tekenen van de ondernemers en de mededebiteuren, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7616 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2021 om 21:11
investeerder-73478 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-10-2021 om 21:07
investeerder-5853 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-10-2021 om 21:07
investeerder-45922 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2021 om 21:06
investeerder-25171 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2021 om 21:06

Reacties

Investeerder – 17247
11-10-2021 13:29
Hoe moet ik dat zien dat een pand wat wordt aangekocht voor 1,8 mio tegelijkertijd een taxatie krijgt van 2,3 mio ?

Collin Crowdfund
11-10-2021 13:39
Beste investeerder,
Onderstaand bericht ontvangt u van de ondernemer:

Beste investeerder,

Het pand wordt ongesplitst aangekocht en direct na aankoop juridisch gesplitst, zodat er afzonderlijke appartementsrechten ontstaan. De waarde van het pand als geheel stijgt sterk als gevolg van de splitsing.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ondernemer

A. Weijs

E. van Dijk

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur