46721

Aanhangwagens Paul Koster & Hubregtse Handel & Techniek

€ 80.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 187 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aanhangwagens Paul Koster
Sector Verhuur werktuigen
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-07-2003
Website www.aanhangwagenskoster.nl
Handelsnaam Hubregtse Handel &Techniek
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 29-12-2015

Leendoel

Paul Koster en Peter Hubregtse hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwbouw bedrijfsunit aan te kopen voor de verhuur.
Paul heeft al 20 jaar zijn eigen bedrijf gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van aanhangwagens. Peter werkt af en toe als ZZP’er in de bouwsector, waarbij hij ingehuurd kan worden voor reparatie en onderhoud van machines. Naast zijn eenmanszaak, werkt Peter in loondienstverband, met een jaarlijks bruto-inkomen ter hoogte van € 45.588,-.
De financiering is benodigd voor de aankoop van de bedrijfsunit.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 65.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom bedrijfsunit € 80.000
Aanvullende kosten € 10.000
Totaal € 90.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • P.A. Koster handelend onder de naam Aanhangwagens Paul Koster. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  •  P.J. Hubregtse handelend onder de naam Hubregtse Handel & Techniek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op de aan te kopen bedrijfsunit aan de: Zuidweg 21F, 4413 NL te Krabbendijke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie F, nummer 359 gedeeltelijk en een gedeelte in het onverdeeld aandeel van een perceel verhard/geasfalteerd terrein: plaatselijk bekend om en nabij de units, gelegen aan de Zuidweg 21 te Krabbendijke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie F, nummer 360, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 100.000,- na verbouwing (na voorziening van een entresolvloer, een afscheidingswand, eigen electra en na splitsing van de kavel), dat in eigen beheer zal gebeuren, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-10-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenning van de aan te kopen bedrijfsunit aan de: Zuidweg 21F, 4413 NL te Krabbendijke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie F, nummer 359 gedeeltelijk en een gedeelte in het onverdeeld aandeel van een perceel verhard/geasfalteerd terrein: plaatselijk bekend om en nabij de units, gelegen aan de Zuidweg 21 te Krabbendijke, kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie F, nummer 360, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Aanhangwagens Paul Koster is Laag risico. De kwalificatie voor Hubregtse Handel & Techniek is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de definitieve jaarcijfers 2022 van Aanhangwagens Paul Koster en de voorlopige jaarcijfers 2022 van Hubregtse Handel & Techniek, alsmede de verwachte huurinkomsten en de privé-vermogenssituatie. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Er zijn al gesprekken met een potentiële huurder voor de nieuwe bedrijfsunit, waarbij de ondernemers verwachten de bedrijfsunit te gaan verhuren voor € 750,- per maand. De inkomsten uit de eenmanszaak Hubregtse Handel & Techniek zijn extra t.o.v. de looninkomsten van Peter Hubregtse, ter hoogte van € 45.588,- (bruto).

Aanhangwagens Paul Koster laat tot en met september 2023 een resultaat zien van € 51.000,-, op basis van de tussentijdse concept cijfers.
De materiële vaste activa op de balans bestaan voor € 81.000,- uit een bedrijfspand en voor € 54.000,- uit vervoersmiddelen. De langlopende schuld betreft een hypothecaire schuld van € 73.000,- en een  schuld van € 37.000,- aan leases.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 Aanhangwagens Paul Koster

Activa

  2022
Vaste activa € 135.000
Vlottende activa € 72.000
   
Totaal € 207.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 73.000
Langlopende schulden € 110.000
Kortlopende schulden € 24.000
Totaal € 207.000

Winst- en verliesrekening 2022 Aanhangwagens Paul Koster

Omzet € 373.000
Bruto winst € 113.000
Kosten € 54.000
Resultaat € 60.000

 

Balans overzicht voorlopige cijfers 2022 Hubregtse Handel & Techniek

Activa

  2022
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 1.000
   
Totaal € 2.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 2.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € –
Totaal € 2.000

Winst- en verliesrekening 2022 Hubregtse Handel & Techniek

Omzet € 9.000
Bruto winst € 5.000
Kosten € 1.000
Resultaat € 4.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
16-11-2023 om 11:30
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2023 om 11:29
investeerder-408957 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-11-2023 om 11:29
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-11-2023 om 11:29
investeerder-63486 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-11-2023 om 11:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders