48528

Aanhangwagens Paul Koster

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aanhangwagens Paul Koster
Sector Verhuur en verkoop werktuigen
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 01-07-2003
Website www.aanhangwagenskoster.nl
 

Leendoel

Paul Koster heeft al ruim 20 jaar zijn eigen bedrijf gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van aanhangwagens. Samen met zijn partner, mevrouw Koster-Van Meurs, heeft Paul een loods in bezit voor eigen gebruik aan de Zuidweg 21 R te Krabbendijke. De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de herfinanciering van de huidige hypotheekschuld op de loods.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,5% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering huidige hypotheekschuld € 70.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • P.A. Koster tevens handelend onder de naam Aanhangwagens Paul Koster. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis van de ondernemer.
  •  Mevrouw C.J. van Meurs. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is voor de helft materieel op basis van het onroerend goed waarop een eerste hypotheek verkregen wordt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op de loods aan de: Zuidweg 21 R, 4413 NL te Krabbendijke, kadastraal bekend als sectie F, nummer 366 en gedeeltelijk 360 te Reimerswaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 80.000,- op basis van een WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Aanhangwagens Paul Koster worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Aanhangwagens Paul Koster is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2023 van Aanhangwagens Paul Koster, de WOZ waarde van de loods waarop hypotheek wordt verkregen, alsmede de privé-vermogenssituatie. De Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De materiële vaste activa op de balans bestaan voor € 79.000,- uit het onroerend goed waarop een eerste hypotheek wordt verkregen en voor € 30.000,- uit vervoersmiddelen. De langlopende schulden bestaan uit de te herfinancieren hypothecaire schuld en uit leases.

Afgelopen jaar (2023) is Paul Koster eerder een financiering aangegaan via Collin Crowdfund. Hierbij kocht hij samen met een compagnon een bedrijfsunit aan voor € 80.000,-, waar hij dus voor de helft eigenaar van is.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 Aanhangwagens Paul Koster

Activa

  2023
Vaste activa € 120.000
Vlottende activa € 78.000
Totaal € 198.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 79.000
Langlopende schulden € 94.000
Kortlopende schulden € 26.000
Totaal € 198.000

Winst- en verliesrekening 2023 Aanhangwagens Paul Koster

Omzet € 297.000
Bruto winst € 121.000
Kosten € 53.000
Resultaat € 68.000

 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-438983 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2024 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders