40092

Aannemingsbedrijf Bouma V.O.F.

€ 165.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Samenvatting

De onderneming wordt uitgeoefend in een VOF tussen vader (Murk) en zoon (Hette). Men is sinds 1991 actief in watergebonden aanneemwerk. Denk hierbij aan het aanleggen en restaureren van walbeschoeiingen, steigers, vlonders en dergelijke voor particulieren, verenigingen van eigenaren, jachthavens en gemeenten.

Het onderscheidende vermogen van de onderneming zit vooral in kwaliteit en betrouwbaarheid. Veelal wordt men ingeschakeld op restauratie en/of onderhoudswerkzaamheden van werk dat enige jaar daarvoor door goedkopere concurrenten is uitgevoerd.

Momenteel speelt een investering in een nieuw werkschip (ter vervanging van een oude). De eerste termijnen van het in aanbouw zijnde schip zijn uit de cashflow van het bedrijf betaald. Voor een deel van de resterende termijnen wordt een lening bij Collin Crowdfund gevraagd. 

Invloed coronavirus
Tijdens de kredietcrisis is veel werk uitgesteld. Vanaf 2016 ervaart de onderneming een grote inhaalvraag. Sinds Corona is de vraag verder gestegen omdat veel particulieren (die aan het water wonen) in huis en tuin investeren.

Financieringsbehoefte
De investering in het inmiddels in aanbouw zijnde werkschip bedraagt € 274.000,- (inclusief alle toebehoren). Hiervan is reeds € 54.000,- voldaan uit de kasstroom en hieruit wordt nog € 55.000,- voldaan. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteur is Aannemingsbedrijf Bouma V.O.F. met als vennoten de heer M. Bouma en de heer H. Bouma. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- op het schip met de naam “Sjoch nei Murk” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 mei 2021.
  • Men heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn, waardoor de looptijd gelijk zal blijven.

Leendoel

De aankoop van een werkschip ten behoeve van de werkzaamheden van de onderneming.

Ondernemer

De feitelijke trekker van het bedrijf is Hette Bouma (1984). Hette is een complete ondernemer. Hij is vakman met een behoorlijk gevoel voor commercialiteit. Het is een gedreven en harde werker. Cijfermatig is hij voldoende onderlegd. Hij staat als betrouwbaar bekend en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Hij beheerst de totale interne administratieve organisatie (inkoop, calculatie, onderhandenwerk, administratie) uitstekend.

Murk Bouma (1960) is de grondlegger van het bedrijf, heeft 30 jaar ervaring in deze sector en ondersteunt zijn zoon Hette in brede zin.

Onderneming

Onderneming en activiteiten
De onderneming wordt uitgeoefend in een V.O.F. tussen vader (Murk) en zoon (Hette). Men is sinds 1991 actief in watergebonden aanneemwerk. Denk hierbij aan het aanleggen en restaureren van walbeschoeiingen, steigers, vlonders en dergelijke voor particulieren, verenigingen van eigenaren, jachthavens en gemeenten.

Markt
De markt is redelijk -geografisch- verdeeld met vergelijkbare aannemers. Veelal wordt het werk binnen een straal van 20 km uitgevoerd wat ook zo’n beetje de geografische verdeling tussen de aannemers is. Weliswaar worden ook over en weer werkzaamheden in ‘andermans gebieden‘ gedaan maar over het algemeen is het zo dat grotere afstanden als snel kostenverhogend werken.

Aannemingsbedrijf Bouma V.O.F. is in Lemmer gunstig gevestigd met goed bereik op de noordoost kant van het IJsselmeer (inclusief NOP polder) en het zuidwestelijk deel van het Friese Merengebied met een grote dichtheid aan jachthavens.

Tijdens de kredietcrisis is veel werk uitgesteld. Na 2016 ervaart de onderneming een grote inhaalvraag. Sinds corona is de vraag verder gestegen omdat veel particulieren (die aan het water wonen) in huis en tuin investeren.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidende vermogen van de onderneming zit vooral in kwaliteit en betrouwbaarheid. Veelal wordt men ingeschakeld op restauratie en/of onderhoudswerkzaamheden van werk dat enige jaar daarvoor door goedkopere concurrenten is uitgevoerd.

Momenteel speelt een investering in een nieuw werkschip (ter vervanging van een oude). De eerste termijnen van het in aanbouw zijnde schip zijn uit de cashflow van het bedrijf betaald. Voor een deel van de resterende termijnen wordt een lening bij Collin Crowdfund gevraagd. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Realisatie werkschip plus toebehoren € 274.000,-
Totaal € 274.000,-
Reeds voldane termijnen € 55.000,-
Nog te voldoen uit cash flow € 54.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 165.000,-

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 100.000,-

De financiering zal in drie tranches uitgeboekt worden, omdat het schip nog in aanbouw is en deze financiering bedoeld is voor termijnbetalingen. 

Overige financiers
Rabobank heeft een lening verstrekt, per ultimo 2020 pro resto € 139.000,-. De rente is 3,85% en de aflossing bedraagt € 21.000,- per jaar.
Caterpillar heeft een lease verstrekt, per ultimo 2020 pro resto € 94.000,-. De rente is 3,33% en de aflossing bedraagt € 20.000,- per jaar.
VFS heeft een lease verstrekt, per ultimo 2020 pro resto € 12.000,-. De rente is 6,0% en de aflossing bedraagt € 6.000,- per jaar.
CAT heeft een lease verstrekt, per ultimo 2020 pro resto € 17.000,-. De rente is 6,0% en de aflossing bedraagt € 7.000,- per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Aannemingsbedrijf Bouma V.O.F. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
 De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020, cijfers over de eerste vier maanden van 2021 en aan de hand daarvan opgestelde prognoses voor 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 bedroeg de omzet € 1.353.000,- met een netto cashflow overschot van € 36.000,-. De onderneming profiteert sterk van een toegenomen vraag en heeft de interne organisatie goed op orde. Voor 2021 wordt een omzet van € 1.500.000,- geprognotiseerd met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 199.000,-. De resultaten tot en met april laten zien dat de onderneming goed op koers ligt voor deze prognose. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ten behoeve van de presentatie van de totale vermogenspositie van de firmanten is de bedrijfsloods (in bezit van een van de firmanten) in de balans van de V.O.F. opgenomen. De solvabiliteit bedraagt dan 13% ultimo 2020 op een balanstotaal van € 700.000,-. De geprognotiseerde solvabiliteit per ultimo 2021 bedraagt 30% op een balanstotaal van € 917.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Aannemingsbedrijf Bouma V.O.F. met als vennoten de heer M. Bouma en de heer H. Bouma. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- op het schip met de naam “Sjoch nei Murk” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het schip kent een marktwaarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21 mei 2021.
  • Men heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn, waardoor de looptijd gelijk zal blijven.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten als de eerste hypothecaire inschrijving op het schip kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109817 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2021 om 11:01
investeerder-255295 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2021 om 11:01
investeerder-20875 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2021 om 11:01
investeerder-14505 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2021 om 11:01
investeerder-222257 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2021 om 11:01

Ondernemer

Hette en Murk Bouma

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach