42301

Aannemingsbedrijf Multibouw B.V.

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 414
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 414 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aannemingsbedrijf Multibouw B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 12-12-2003

Leendoel

De broers Brandon en Lorean Schotanus hebben de mogelijkheid gekregen om de bestaande onderneming, Aannemingsbedrijf Multibouw B.V., over te nemen. Het aannemingsbedrijf is in 2003 overgenomen door de bestaande aandeelhouders waarbij de focus op kleine projecten lag voor zowel de particuliere als zakelijke klant. De huidige aandeelhouders zijn op leeftijd en willen een stap terug doen met betrekking tot de onderneming. De broers Schotanus hebben de mogelijkheid om de onderneming voor € 400.000,- over te nemen, voor de overname is men op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 400.000
Totaal € 400.000
Eigen inbreng € 25.000
Achtergestelde lening oud-aandeelhouders € 125.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Aannemingsbedrijf Multibouw B.V.
  • L.L. Schotanus B.V.
  • B. Schotanus Holding B.V.
  • Brandon Boyd Investments B.V.
 • De heer L.L. Schotanus geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 250.000,- af. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard en is gebaseerd op de overwaarde op het woonhuis.
 • De heer B.B. Schotanus geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 250.000,- af. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard en is gebaseerd op de overwaarde op het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Aannemingsbedrijf Multibouw B.V., L.L. Schotanus B.V., B. Schotanus Holding B.V. en Brandon Boyd Investments B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan Groenestein 1, 3334CG te Zwijndrecht (kadastraal bekend als sectie G nummer 142) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 297.500,- en openstaande schuld van € 241.000,- per juni 2022. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 16 mei 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 415.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Zwaluw 80, 2986BH te Ridderkerk (kadastraal bekend als sectie H, nummer 4242 te Ridderkerk) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 380.000,- per 31 december 2021. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 17 mei 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 450.000,-.
  • Deze hypothecaire inschrijvingen kunnen ook worden aangewend voor eventueel toekomstige leningen vanuit de ondernemers, de heer B.B. Schotanus en L.L. Schotanus. De investeerders in deze investeringskans krijgen een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in de eventueel toekomstige investeringskansen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Aannemingsbedrijf Multibouw B.V., L.L. Schotanus B.V. en B. Schotanus Holding B.V. is Laag risico. De score voor Brandon Boyd Investments B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Multibouw Aannemingsbedrijf B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers 2022 zijn gebaseerd op de gerealiseerde omzet van 2021. De lening van de oud-aandeelhouders is voor 5 jaar achtergesteld vanaf het moment van overdracht. Er hoeft gedurende de looptijd geen rente en aflossing betaald te worden. Indien de cashflow het toelaat bestaat er de mogelijkheid om af te lossen. De balans na financiering is opgesteld aan de hand van de eindbalans 2021 plus de overnamesom.

Jaarcijfers

Balans overzicht Aannemingsbedrijf Multibouw B.V. na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 428.000
Vlottende activa € 145.000
Overige vlottende activa € 212.000
Totaal € 785.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 261.000
Langlopende schulden € 200.000
Kortlopende schulden € 324.000
Totaal € 785.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022 Aannemingsbedrijf Multibouw B.V.

Omzet € 1.520.000
Bruto winst € 733.000
Kosten € 597.000
Belasting € 21.000
Netto winst € 115.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14739 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 11:28
investeerder-110843 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 11:28
investeerder-108165 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 11:28
investeerder-65515 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 11:28
investeerder-110907 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 11:28

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders