24785

A&B Groep Financiering en Beheer

€ 400.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 356
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

69 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-06-2016 in 11 uur volgeschreven door 356 investeerders

Samenvatting

Omschrijving organisatie
A&B Groep B.V. is een toonaangevend, internationaal consultancybureau voor de telecomsector. Wij begeleiden al meer dan 16 jaar internationale ondernemingen bij het inkopen van telecommunicatie en het optimaliseren van telecomcontracten voor zowel vaste telefonie, mobiele telefonie als datanetwerken. Er wordt nauw samengewerkt met internationale en intercontinentale partners. Wanneer bedrijven behoefte hebben aan ondersteuning bij het beheer van hun (multi)nationale en complexe telecommunicatiediensten, bieden de advies- en supportdiensten van A&B Groep uitkomst. A&B Groep is onafhankelijk en objectief. 

A&B Groep heeft een, in eigen beheer ontwikkeld, Telecom Expense Management [TEM] platform. Via dit platform, dat als merknaam GTEM Solutions [Global Technology Enterprise Management] draagt, rapporteert en adviseert A&B Groep haar klanten bij het optimaliseren van hun telecom management. Het helpt ze inzicht te krijgen. Daarna volgt een optimalisatieslag die zorgt voor substantiële besparingen.

Financieringsbehoefte

In verband met de groei door nieuwe contracten zijn software-investeringen gewenst en is er behoefte aan werkkapitaal. De gevraagde financiering bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

A&B Groep B.V. heeft drie aandeelhouders: Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V. 85% (CEO), Wiedijk Holding B.V. 12,5% (COO). Zij vormen de directie van het bedrijf. De overige 2,5% zijn in handen van Jorg Wiedijk, global marketing director.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert A&B Groep B.V. c.s. als een Laag risico. De Collin Credit Score geeft een overallscore van Ruim voldoende. Debiteuren voor deze financiering zijn A&B Groep Financiering en Beheer B.V., A&B Groep B.V. en Telecompartner B.V. De heer R.J.L. Rijkenberg geeft een persoonlijke borgstelling af van € 85.000,-. De heer C.P.W. Wiedijk geeft een persoonlijke borgstelling af van € 15.000,-. Er wordt een non-onttrekkingsverklaring afgegeven inzake een minimale solvabiliteitsratio van 35%.

Video Pitch

Leendoel

Door nieuwe contracten en een aantal wereldwijde opdrachten ontstaan nieuwe functies en is aanpassing van het IT-platform gewenst. Vooruitlopend op deze verdere groei is uitbreiding van het werkkapitaal nodig.

Ondernemer

A&B Groep B.V. wordt geleid door Cees Wiedijk (COO) en Ron Rijkenberg (CEO). 
Cees Wiedijk bezit 12,5% van de aandelen van A&B Groep, Ron Rijkenberg 85%. 

Cees Wiedijk (67) heeft jarenlange internationale ervaring bij een grote Amerikaanse multinational en was daar o.a. Director Shared Service Center EMEA. Hij heeft een IT-achtergrond en heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het eigen software platform. Als COO is Cees verantwoordelijk voor Operations binnen A&B Groep.

Ron Rijkenberg (49) is vanaf 1992 actief in de Telecomindustrie en is medeoprichter van A&B Groep. Hij heeft aan de wieg gestaan van A&B Groep. In 2009 hebben Cees en Ron A&B Groep overgenomen van de vorige zakenpartner van Ron. Waar Cees verantwoordelijk is voor de operationele organisatie, houdt Ron zich voornamelijk bezig met de commerciële strategie. 

Daar waar A&B Groep eerst MKB en grootzakelijke klanten ondersteunde, zijn de huidige klanten veelal multinationals met meerdere vestigingen over de hele wereld. Tegelijkertijd is het TEM platform uitgegroeid tot een zeer volwaardige software-oplossing. De verandering van type klant (van MKB tot multinationals), de internationale aanpak en het professionele platform zorgen ervoor dat er een grotere interesse is voor A&B Groep. Deze groei en internationalisering heeft ertoe geleid dat er in de loop van 2016 [augustus – september] een fusie gaat plaatsvinden met het Amerikaanse CBI Telecommunications Consultants, gevestigd in Grand Rapids, Michigan. Na de fusie worden Cees en Ron, via hun personal holdings, meerderheidsaandeelhouder van de nieuwe combinatie en behouden zij na de fusie dezelfde functies en verantwoordlijkheden.

Onderneming

Kernprofiel
Klik hier en maak kennis met A&B Groep en GTEM Solutions.Als toonaangevend, internationaal consultancybureau voor de telecomsector adviseert en begeleidt A&B Groep (www.ab-groep.nl) al meer dan 16 jaar ondernemingen bij het inkopen en optimaliseren van telecomcontracten voor zowel vaste telefonie, mobiele telefonie als datanetwerken.

Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden op basis van no cure no pay (30% over het resultaat), een vast bedrag voor een specifiek project of een prijs per dagdeel. 

Doelgroep
Bedrijven die behoefte hebben aan ondersteuning bij het beheer van hun (multi)nationale en complexe telecommunicatiediensten en bedrijven met meerdere vestigingen in meerdere landen. 

Missie/visie/doelstellingen

 • A&B Groep – en vanaf 2e helft 2016 onze gefuseerde organisatie – zal de eerste, echte wereldwijde onafhankelijke adviseur zijn op de Telecom Expense Management markt. Een wereldwijde aanpak met lokale expertise. De lokale marktkennis op de verschillende continenten in combinatie met een solide global-platform maakt onze organisatie uniek. 
 • Onze missie is om onze zakelijke klanten te helpen bij het beheer van hun (multi-)nationale en complexe telecomsituatie. We geven de bedrijven inzicht, daarna volgt een optimalisatieslag die zorgt voor substantiële besparingen op telecommunicatie.
 • Onze aanpak is doordacht, grondig en resultaatgericht. We zullen altijd respectvol en transparant omgaan met onze klanten, partners en ons eigen team. 
 • A&B Groep is ISO 27001:2013 gecertificeerd en voldoet daarmee aan internationale standaarden voor Infomation Security Management Systems. 
 • In april 2016 ontving A&B Groep de IBM Service Business Partner Leadership Award voor haar uitstekende Telecom Expense Management oplossingen.

Binnen enkele jaren zal A&B groep een omzet realiseren van ruim € 10.000.000,- en de organisatie zal groeien naar 70-100 medewerkers wereldwijd.

Positionering in markt 
Momenteel bedient A&B Groep klanten in de EMEA-regio waarbij het grootste deel van de klanten zich bevindt in West-Europa. 

Vanuit ons partnership met IBM wordt de focus gelegd op Europa. Door de samenwerking (en fusie) met CBI Telecommunications zal A&B Groep in een keer haar marktgebied uitbreiden met Noord-Amerika, Canada, Mexico en Zuid-Amerika.

Concurrentiepositie
Concurrentie komt vooral uit de Verenigde Staten. In verband met de complexiteit van de telecommarkt in Europa zijn de grootste toonaangevende TEM-leveranciers uit de VS nagenoeg niet in staat om soortgelijke diensten als A&B Groep te leveren in de EMEA-regio. Alle TEM-leveranciers bieden software platformen aan. Het verschil wordt gemaakt doordat A&B Groep, naast haar complete TEM-platform, ook over concrete lokale telecommarktkennis beschikt. 

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Kosten contracten/ projecten € 50.000,-
Ontwikkeling IT-platform € 100.000,-
Werkkapitaal (o.a. voorfinanciering debiteuren) € 250.000,-
Totaal € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Huisbankier Rabobank handhaaft de bestaande, totale financiering van € 325.000,-.

Risico

Zekerheden

 • Debiteuren voor deze financiering zijn A&B Groep Financiering en Beheer B.V., A&B Groep B.V. en Telecompartner B.V. De aanstaande fusie met het Amerikaanse CBI Telecommunications Consultants zal geen gevolgen hebben voor de verplichtingen aan de investeerders van Collin.
 • Persoonlijke borgstelling van de heer R.J.L. Rijkenberg ter hoogte van € 85.000,-. Deze heeft op dit moment een morele waarde.
 • Persoonlijke borgstelling van de heer C.P.W. Wiedijk ter hoogte van € 15.000,-. Deze heeft op dit moment een morele waarde.
 • De lening van Beheersmaatschappij Rijkenberg B.V. ter hoogte van € 149.357,- wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Wiedijk Holding B.V. ter hoogte van € 26.357,- wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van A&B Groep Financiering en Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet score
Dun & Bradstreet kwalificeert voor A&B Groep B.V. een Laag risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers 2014 en 2015 en de prognose 2016. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Op basis van de geconsolideerde jaarcijfers 2015 is er bij een omzet van € 2.455.000,- sprake van een cashflow overschot (na aflossingsverplichtingen van € 125.000,-) van € 141.000,-. Met het oog op de grote orderportefeuille zal in boekjaar 2016 de omzet stijgen tot € 4.300.000,- en het cashflow overschot verder toenemen. Hierin zijn de aflossingsverplichtingen al verwerkt. Op basis van de gerealiseerde resultaten in boekjaar 2015 komt de score uit op Goed. Na realisatie van de prognose 2016 zal deze uitkomen op Excellent. De rentabiliteit kwalificeren wij als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2015 bedroeg de solvabiliteitsratio ruim 37% op een balanstotaal van € 1.872.000,- en scoort daarmee de solvabiliteit Goed. De geactiveerde goodwill hebben wij niet ten laste van het eigen vermogen gebracht met het oog op de geschatte waarde van het TEM platform en de ontwikkelde software. Na kredietverlening en na toevoeging van de winst in het boekjaar 2016 zal de solvabiliteitsratio uitkomen op ruim 60% bij een balanstotaal van € 2.170.000,- (Excellent). Wij hanteren voor de solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
Als gevolg van de forse aflossingsverplichtingen van de overnamelening (laatste termijn 1 juli 2016) bedroeg de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) slechts 0,8. Na financiering stijgt de current ratio naar ruim 1,0 en scoort daarmee Voldoende. Na realisatie van de prognose 2016 stijgt de current ratio naar ruim 2,5 (Excellent). Vooralsnog kwalificeren wij de score van de liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2016 om 20:20
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2016 om 20:16
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-06-2016 om 20:15
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-06-2016 om 20:14
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-06-2016 om 20:10

Reacties

Investeerder – 10128
09-06-2016 10:52
De genoemde site: http://www.ab-groep.nl is niet bereikbaar. Ik heb wel een investering gedaan maar ben benieuwd naar de reactie. Klik hier . . . is ook niet bereikbaar.

Investeerder – 12895
09-06-2016 10:55
Hoe kan het dat zowel de websites van ab-groep als detelcompartner.com niet of nauwelijks bereikbaar zijn, terwijl we dit project willen beoordelen?

In hoeverre wordt de forse omzet stijging in 2016 veroorzaakt door de fusie met de Amerikaanse partner.

Hoe hoog is de geactiveerde goodwill, heeft deze te maken met de fusie, en hoe is die gefinancierd, als het enige vreemd vermogen verstrekt wordt door crowdfunding en de Rabobank?

C.P.W. Wiedijk
09-06-2016 11:26
De genoemde verwachte omzetstijging is nog gebaseerd op de huidige situatie. De goodwill heeft niets te maken met de op handen zijnde fusie en deze goodwill was gefinancierd via een Rabobank lening die per eind deze maand wordt afgelost.

Wij hebben inderdaad gezien dat de website offline is, daar wordt nu aan gewerkt en deze zal snel weer online zijn.

Investeerder – 8459
09-06-2016 11:05
Uw website is non-responsive. Hoe kan dat nou?

Investeerder – 10128
09-06-2016 11:32
Een toonaangevend, internationaal consultancybureau voor de telecomsector welke zelf niet bereikbaar is?
Wat gaat hier niet goed?

C.P.W. Wiedijk
09-06-2016 11:55
Onze web provider is bezig met het probleem. De website werkt wel, maar is erg vertraagd. De hoeveelheid bezoeken n.a.v. deze campagne leidt tot vertraging van de website.
Investeerder – 13554
09-06-2016 14:18
Ik heb de volgende vragen.
-Hoe zijn de scores na de fusie met de US-partner?
-Hoe werkt een fusie tussen een US company en een NL BV?
-Is er een contract tussen IBM en A&B mbt het partnership en hoe lang loopt dit nog?

C.P.W. Wiedijk
09-06-2016 15:05
De scores in deze pitch zijn gebaseerd op basis van de huidige situatie. Na de fusie verwachten wij een positieve verandering in scores. Voor de fusie wordt er een nieuwe entiteit opgericht op basis van Nederlandse wet, waarin de aandelen van de NL B.V. Als USA Inc. ingebracht worden, waarbij de NL B.V. de ruime meerderheid zal vertegenwoordigen. Er is een partnerovereenkomst met IBM Nederland voor meerdere jaren, zeer recentelijk is er een contract gesloten met IBM Global voor uitbreiding van de footprint, waarbij IBM onze diensten heeft opgenomen in haar portfolio.

Ondernemer
Cees Wiedijk
Ron Rijkenberg
Jorg Wiedijk

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas