32342

ABC Concept B.V.

€ 430.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 369
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

96 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-06-2019 in 14 dagen volgeschreven door 369 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 560.000,- blijft ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 380.000,- naar € 430.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 180.000,- naar € 130.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

19 juni 2019
Collin Crowdfund

ABC Concept B.V. is een groothandel in zogenaamde ‘restpartijen’.  De onderneming heeft in haar lange bestaan een groot vertrouwen opgebouwd. Het is vooral dit vertrouwen dat het onderscheid maakt. Het credo van de ondernemer, Ebele Kooistra is ‘afspraak=afspraak, eerlijke prijzen en snelle betaling’.

Veelal wordt opgekocht bij verzekeraars, transporteurs en fabrikanten. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door de opkoop van de hele voorraad van de website V&D.nl.   

Verkoop vindt rechtstreeks plaats via  de groothandel (aan detailhandel), veilingen en de eigen winkels in Dokkum. Deze zogenaamde ‘restpost winkels’  vormen een effectief distributiekanaal. Eén winkel is gespecialiseerd in meubels, één in kleding, alsmede  luxe- en huishoudartikelen en alles wat aanverwant is, en de derde verkoopt als het ware ‘de rest van de rest’.  Wat dan nog resteert wordt voor kiloprijzen geëxporteerd.

Financieringsbehoefte
Omdat de onderneming voortdurend extra kansen voor handel ziet vraagt men financiering voor uitbreiding van de inkoopmogelijkheden aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Tot nu toe werden hiervoor leningen bij bevriende collega-ondernemers opgevraagd maar nu wordt de voorkeur gegeven aan een meer definitieve oplossing via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 560.000,-  waarbij tevens enkele bestaande leningen worden geherfinancierd.  De gevraagde financiering via de samenwerkende platformen Collin Crowdfund (€ 380.000,-) en Knab Crowdfunding (€ 180.000,-) bedragen tezamen € 560.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een gezamenlijke slottermijn van € 130.000,-. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.
 

Risico
Dun & Bradstreet geeft ABC Concept B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De debiteur(en) zijn ABC Concept B.V. , de heer E. Kooistra en mevrouw S. Kooistra-Steiger. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers materieel, gegeven de overwaarde in de onroerend goed portefeuille. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ABC Concept B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 265.000,- op het Winkelpand adres: Grote Breedstraat 44, 9101 KJ Dokkum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De marktwaarde bedraagt € 265.000,- op basis van een taxatierapport per 3 juli 2018.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 380.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 180.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

Omdat de onderneming voortdurend extra kansen voor handel ziet vraagt men financiering voor uitbreiding van de inkoopmogelijkheden aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Tevens wordt een bestaande hypothecaire lening geherfinancierd evenals leningen bij bevriende collega-ondernemers.

Ondernemer

De directeur/bestuurder van de onderneming, Ebele Kooistra (67) is een handelaar pur sang. Ebele is al op 18 jarige leeftijd voor zichzelf begonnen. De heer Kooistra geniet vertrouwen, is een ervaren handelaar en is energiek en gedreven. Binnen de familie is voldoende opvolgingspotentieel, echter is de heer Kooistra nog veel te actief om te stoppen. Naast de restpartijen handel heeft de ondernemer in privé een onroerend goed portefeuille in Nederland, en ook in het voormalige Oost-Duitsland opgebouwd. Na de val van de muur heeft hij hier met eigen geld een aantal panden opgekocht. De heer Kooistra is in 2013 als DGA betrokken geweest bij het faillissement van Restpost Holding B.V. Er werden destijds twaalf restpost winkels geëxploiteerd, wat in de crisis niet langer haalbaar bleek. Uit het faillisementsverslag zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Onderneming

ABC Concept B.V. is een groothandel in zogenaamde ‘restpartijen’. Het betreft hier een derde generatie familie bedrijf dat in haar lange bestaan een groot vertrouwen geniet. De naam Kooistra is een begrip in Dokkum en omstreken. Al in 1935 trok vader met een bakfiets, de ‘dubbeltjeskar’ langs de huizen om losse goederen te verkopen aan particulieren. Het is vooral dit vertrouwen dat het onderscheid maakt. Het credo van Kooistra is ‘afspraak=afspraak, eerlijke prijzen en snelle betaling’.

Die handelsgeest zit ook in de genen van zoon Ebele, die al op jonge leeftijd in de voetsporen van zijn vader trad. 

Veelal wordt opgekocht bij verzekeraars, transporteurs en fabrikanten. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door de opkoop van de hele voorraad van de website V&D.nl

Verkoop vindt rechtstreeks plaats via de groothandel (aan detailhandel), veilingen en de eigen winkels in Dokkum. Deze zogenaamde ‘restpost winkels’  vormen een effectief distributiekanaal. Eén winkel is gespecialiseerd in meubels, één in kleding en de derde verkoopt als het ware ‘de rest van de rest’.  Wat dan nog resteert wordt voor kiloprijzen geëxporteerd.

De markt waarin ABC Concept B.V. opereert is omvangrijk. De onderneming ziet voortdurend veel kansen voor extra handel. Door de financiering uit te breiden verkrijgt de onderneming meer slagkracht om van die extra kansen te profiteren. 

Structuur

Naast ABC Concept B.V. zijn de heer E.Kooistra en mevrouw S. Kooistra-Steiger hoofdelijk aansprakelijk voor de lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering betaande hypothecaire lening € 159.000,-
Herfinanciering diverse leningen derden € 126.000,-
Uitbreiding voorraad € 275.000,-
Totale investeringsbehoefte € 560.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 180.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 380.000,-

Leenbedrag: € 380.000,-
Rente 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een gezamenlijke slottermijn van € 130.000,-.

Overige financiers
Naast de te verstrekken lening is er nog een lening aanwezig in de onderneming ter hoogte van € 90.500,- verstrekt door een bevriende relatie. Hierover wordt geen rente betaald, bevat geen zekerheden en aflossingen geschieden in onderling overleg. Tevens maakt de onderneming gebruik van financial lease.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 560.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur(en) zijn ABC Concept B.V. , de heer E.Kooistra en mevrouw S. Kooistra-Steiger. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers materieel gegeven de overwaarde in de onroerend goed portefeuille.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ABC Concept B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 265.000,- op het Winkelpand adres: Grote Breedstraat 44, 9101 KJ Dokkum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De marktwaarde bedraagt € 265.000,- op basis van een taxatierapport per 3 juli 2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert ABC Concept B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op de voorlopige jaarcijfers van 2018 en exploitatie- en liquiditeitsprognoses voor 2019 en 2020 waar tevens de kredietbehoefte uit blijkt. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
In 2018 is een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 850.000,- met een resultaat van € 140.000,-. In 2019 en 2020 neemt de omzet toe als gevolg van de mogelijkheid om extra voorraad in te kopen. Voor het jaar 2019 en 2020 wordt een omzet geprognosticeerd ter hoogte van € 986.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot in het jaar 2019 bedraagt € 119.000,- en in 2020 wordt een netto cashflow overschot verwacht van € 70.000,-. We hanteren voor de Rentabiliteit de score Goed.

Solvabiliteit
De onderneming opereert zonder bancaire financiering. In de voorlopige cijfers van 2018 bedraagt de solvabiliteit 46% bij een balanstotaal van € 751.000,-. Door de aan te trekken financiering treedt er balansverlenging op maar door het verwachte resultaat van 2019 bedraagt de solvabiliteit in de prognose balans per ultimo 2019 eveneens 46% op een balanstotaal van € 1.114.000,-. Ultimo 2020 wordt een solvabiliteit begroot van 57% op een balanstotaal van € 1.160.000,-. We hanteren voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
De liquiditeit is ontspannen omdat de onderneming in het geheel met langlopende middelen is gefinancierd. Gevolg is dat de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) comfortabel is op dit moment. Dit is ook in de prognose balansen het geval. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit:  Goed 
Liquiditeit: Goed 
Overall:  Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60159 heeft € 9.500 geïnvesteerd.
19-06-2019 om 10:10
investeerder-51493 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2019 om 10:03
investeerder-1700 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-06-2019 om 8:59
investeerder-36675 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2019 om 0:15
investeerder-41216 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2019 om 22:38

Ondernemer

Ebele Kooistra

Sjoukje Kooistra-Steiger

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach