48554

ABC Staete Vastgoed B.V.

€ 220.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 298
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 298 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ABC Staete Vastgoed B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 31-03-2023

Leendoel

Anthony Sam-Sin heeft een passie voor alles wat met beleggen en vastgoed heeft te maken. De ondernemer heeft in 2020 eerder een financiering via de Investeerders van Collin Crowdfund ontvangen. Deze is in 2022 succesvol afgelost. 

Middels zijn B.V. is hij projectontwikkelaar en heeft momenteel 3 projecten in de pijplijn. Eén van de projecten betreft de transformatie van een school naar 9 appartementen (Jebbink). Dit project wordt in de tweede helft van juni in de verkoop aangeboden, waarbij de ondernemer heeft aangegeven dat er reeds meerdere gegadigden zijn. Naar verwachting van de ondernemer zullen de appartementen uiterlijk in het derde kwartaal verkocht zijn.

Een ander project betreft het bouwen van 11 woningen (Netterden), waarbij men in vergevorderd stadium is met de gemeente voor het afgeven van een definitieve vergunning. Ondernemer heeft een overeenkomst met de gemeente, dat het project enkel afgenomen hoeft te worden als de vergunning wordt verleend.

Voor onder andere het betalen van de architect en de gemeentelijke leges, wordt een financiering gevraagd. Voor betaling van de maandelijkse rente, wordt een rentedepot aangehouden.

Per verkocht appartement/woning, geldend voor zowel het project Jebbink als Netterden, zal er minimaal € 15.000,- op de Collin lening worden afgelost. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 220.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden, een slottermijn van € 220.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Architect € 68.000
Leges € 39.000
Herfinanciering eerste hypotheekhouder € 36.000
Ontwikkelingskosten € 56.800,26
Rente- en kostendepot € 20.199,74
Totaal € 220.000
Collin Direct € 220.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • ABC Staete Vastgoed B.V.
  • Samsin Enterprises Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het onroerend goed aan de Misterweg 28, 7102BK Winterswijk, kadastraal bekend als sectie L, nummer 5769 te Winterswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopsom van € 55.000,- in 2023. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het woonhuis van de ondernemer aan de Freule van Dorthstraat 23, 7102DA Winterswijk, kadastraal bekend als
  sectie H nummer 7378 te Winterswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 130.000,- en een openstaande schuld van € 113.045,21 per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 255.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 05-06-2024.
 • De heer A.F.D. Sam-Sin (ondernemer) geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Freule van Dorthstraat 23, 7102DA Winterswijk, kadastraal bekend als
  sectie H nummer 7378 te Winterswijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De heer A.F.D. Sam-Sin (ondernemer) geeft een borgstelling af voor € 220.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis, waarop tevens hypotheek verkregen wordt, alsmede een beleggingsobject in privé.
 • Geldnemer dient bij (gedeeltelijke) verkoop van het onroerend goed met als adres: het Jebbink 5 en 5 A t/m H, 7251BH Vorden, kadastraal bekend als sectie M nummer 1810 te Vorden, minimaal € 15.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen per verkocht object.
 • Geldnemer dient bij (gedeeltelijke) verkoop van het (toekomstige) project aan de Slawijkseweg te Netterden, kadastraal bekend als sectie H nummer 1361 te Gendringen, minimaal € 15.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen per verkocht object.
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 20.199,74 van het leenbedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 11 maanden aan rente en kosten worden voldaan. Het depot wordt naar rato van het leenbedrag in depot gehouden op de stichting van Collin Crowdfund. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ABC Staete Vastgoed B.V. is Gemiddeld risico. De score voor Samsin Enterprises Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de prognosecijfers voor de lopende projecten, taxatierapporten, alsmede actuele hypothecaire schuldoverzichten in privé. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In het verwachte cashflowoverschot is de totale exploitatie gepresenteerd van de drie eerder genoemde projecten.

Het onroerend goed aan het Jebbink zal gesplitst worden en middels koop-aanneemovereenkomsten in de verkoop gezet. Dit gaat om 9 appartementen, waarvan 7 met een verwachte verkoopprijs van € 237.000,- en 2 met een verwachte verkoopprijs van € 205.000,-. 

Voor het project aan de Misterweg 28 (waar een woning gerealiseerd wordt) verwacht de ondernemer een bruto verkooprijs van € 425.000,-. Ook deze wordt middels koop-aanneemovereenkomst in de verkoop gezet.

Het (toekomstige) project te Netterden betreft de bouw van 11 woningen. Hierbij wordt een bruto verkoopopbrengst van € 3.850.000,- verwacht.

Jaarcijfers

Verwacht cashflowoverschot lopende projecten

Verwachte verkoopopbrengst € 6.344.000
Aankoopkosten € 828.000
Projectkosten € 4.517.000
Rentelasten € 49.000
Aflossingen € 446.000
Verwacht cashflowoverschot € 504.000

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
19-06-2024 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders