40143

ABFECO Loodgieters & CV installatie

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ABFECO Loodgieters & CV installatie
Sector Bouw / Groothandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 19-12-2014
Website www.abfeco.nl

Leendoel

De heren F. Gün en A. Subasi exploiteren de groothandel ABFECO Loodgieters & CV installatie in Arnhem. Waar voorheen de heren zich concentreerden op loodgieter werkzaamheden en het installeren van sanitair, ligt de focus nu op de verkoop van bouwmaterialen zowel online als in hun winkel. De verkoop van de bouwmaterialen groeide het afgelopen jaar, waardoor de vennoten naar een grotere bedrijfsruimte zijn verhuisd. De financiering wordt aangewend voor de verbouwing van dit huurpand en voor het uitbreiden van de voorraad. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 25.000
Voorraad € 50.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heren F. Gün en A. Subasi handelend onder de naam ABFECO Loodgieters & CV installatie. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer A. Subasi beperkt zich op dit moment tot de overwaarde van het onroerend goed. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer F. Gün is van morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ABFECO Loodgieters & CV Installatie worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer A. Subasi en mevrouw M. Subasi-Karaca geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres: Pijnackersesluis 11 te Vlaardingen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. De WOZ-waarde 2020 is € 317.000,-. De openstaande schuld bedroeg in 2020 € 210.000,-.
  • Mevrouw M. Subasi-Karaca geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor ABFECO Loodgieters & CV installatie is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van ABFECO Loodgieters & CV installatie. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Invloed corona
Ondernemers, F. Gün en A. Subasi: “Corona heeft een positieve invloed gehad op onze zaken. De mensen zijn vaker thuis en hoeven dus geen vrij te nemen voor een verbouwing thuis. Mensen houden geld over voor verbouwingen daar het geld niet wordt uitgegeven aan vakanties.”

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 38.000 € 32.000
Vlottende activa € 118.000 € 173.000
Overige vlottende activa € 30.000 € 17.000
Totaal € 186.000 € 222.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 92.000 € 110.000
Langlopende schulden € 27.000 € 23.000
Kortlopende schulden € 67.000 € 89.000
Totaal € 186.000 € 222.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 432.000  
Bruto winst € 190.000  
Kosten € 54.000  
Resultaat € 136.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95586 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2021 om 11:00
investeerder-63610 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2021 om 11:00
investeerder-199668 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2021 om 11:00
investeerder-108815 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2021 om 11:00
investeerder-60356 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders