30914

Actief Media beheer B.V.

€ 125.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 171
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-04-2019 in 1 uur volgeschreven door 171 investeerders

Samenvatting

Actief Media is de eerste en tot nu toe enige krantenuitgever die video succesvol heeft geïntegreerd in de krant. Om in te spelen op de online-ontwikkelingen heeft Actief Media enige jaren geleden met succes een multimediabureau opgericht. Actief Media Beheer B.V. exploiteert een huis-aan-huis weekblad in de regio Noordoost- en Oost Friesland. Het blad Weekblad Actief met regionaal nieuws heeft een oplage van 100.000 en is daarmee de grootste oplage in Friesland.

Jan Auke Steegstra (derde generatie in dit familiebedrijf) nam de onderneming in 2002 over van zijn vader en voegde daar gelijk online dienstverlening aan toe. Hij wist de oplage sterk te verhogen van 18.000 naar 100.000. 

Na de crisis in 2012 heeft de onderneming enkele moeilijke jaren gekend. Dankzij de steun van leveranciers, de bank en een adequaat uitgevoerde herstructurering is een succesvolle turn-around gerealiseerd. Er worden goede marktkansen gezien voor een verdere uitbreiding van de online dienstverlening, die op haar beurt ook de groei van de krant versterkt. Vooral door de groei van de online dienstverlening is deze aanvraag tot stand gekomen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 180.000,-, waarvan € 62.000,- door nieuw toegetreden aandeelhouders reeds is ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9.0 % gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert het bedrijf Actief Media Beheer B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Actief Media Beheer B.V., Weekblad Actief B.V., MediaStrateeg Online B.V. en De MediaStrateeg B.V. De ondernemer staat borg voor het bedrag van de lening. Deze borgstelling is momenteel moreel van aard. Een door een leverancier verstrekte lening wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, aflossing op deze lening is vanaf januari 2020 toegestaan tot een bedrag van € 2.083,33 per maand. Vanaf januari 2021 is een aflossing van € 3.000,- toegestaan. Verder geldt er een niet-onttrekkingsverklaring van 35 % van het geconsolideerde balanstotaal. De huidige en de toekomstige inventaris en voorraad van Actief Media Beheer B.V., Weekblad Actief B.V. en MediaStrateeg Online B.V. en De MediaStrateeg B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook de merknamen Weekblad Actief en de app Actief+ worden in eerste verpand ten behoeve de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De onderneming typeert zichzelf als een hybride mediabedrijf (online dienstverlening gecombineerd met een traditioneel huis-aan-huisblad) Voor de uitbreiding van deze online dienstverlening wordt geïnvesteerd in ontwikkelkosten en werkkapitaal.

Ondernemer

Jan Auke Steegstra (49 jaar) was als jongen al werkzaam in het familiebedrijf. Het was dan ook een logische stap om naar het Grafisch Lyceum in Utrecht te gaan (toen nog de Grafische MTS). Na de opleiding ging hij direct aan de slag bij Actief Media. De nadruk lag bij hem altijd op innovatie en automatisering. In deze eerste periode heeft hij ook de HBO-studie Bedrijfsleider Grafische Industrie bij de Stivako afgerond. Jan Auke Steegstra kan getypeerd worden als een gedreven en betrouwbare ondernemer met een passie voor innovatie. Hij is erg goed thuis in zijn vak en is goed ingevoerd in de lokale markt.
Jan Auke is een teamplayer en benadrukt de rol van zijn partner Shirley Bhagwat en haar zoon Vishal Bhagwat. Met elkaar vormen zij de directie van de onderneming.

Onderneming

Actief Media (www.demediastrateeg.nl en www.actiefonline.nl)werd in 1940 opgericht door de grootvader van Jan Auke Steegstra. In die jaren werd een verzetskrant uitgegeven. In 1964 werd de allereerste krant gedrukt vanuit dezelfde locatie in het centrum van Burgum. In de beginjaren verscheen het blad in een oplage van ongeveer duizend stuks. Jan Auke nam het bedrijf in 2002 over van zijn vader. Vanaf dat moment volgde een expansieperiode; het aantal gedrukte kranten steeg van ongeveer 18.000 stuks naar het niveau van de huidige oplage (100.000). Daarmee is dit de titel met de grootste oplage in Friesland. De krant vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Noordoost-Friesland.

Er is sprake van een dalende trend op het gebied van abonnementen/oplagen en advertentie-inkomsten van dagbladen en tijdschriften. Dit zorgt voor structureel dalende inkomsten bij uitgeverijen. Oorzaak van de teruglopende omzet is een tekort aan vraag naar de diensten van uitgeverijen, onder meer veroorzaakt door goedkopere en/of gratis (nieuws) alternatieven.
Lokale huis-aan-huisbladen hebben echter een sterke lokale footprint. Ze hebben een maatschappelijke functie en hierdoor bestaansrecht (branchestudie Rabobank). Actief Media, dankzij haar eigen redactie die bovenop het lokale en regionale nieuws zit, is hier een goed voorbeeld van. Tegen de stroom in realiseren zij dan ook een omzetgroei, de multimedia-activiteiten zorgen zelfs voor groei in de advertentie-inkomsten.

Om in te spelen op de online ontwikkelingen heeft Actief Media Beheer B.V. vanaf 1999 een multimediabureau opgericht. Actief Media is de eerste en tot nu toe enige krantenuitgever die video succesvol heeft geïntroduceerd in de krant. Een app maakt het de lezer mogelijk om redactionele artikelen extra levend te maken door er filmmateriaal aan toe te voegen. Ook stelt dit adverteerders in staat een interactief contact met de lezer te krijgen. De nu aan te trekken financiering dient voornamelijk om de app verder te ontwikkelen en de online activiteiten verder uit te breiden.

Structuur
De online media- en reclame activiteiten zijn in aparte B.V.’s ondergebracht, te weten De Mediastrateeg en De Mediastrateeg Online.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling app Actief+ naar 3.0 versie € 70.000,-
Ontwikkeling Online business (De Mediastrateeg) € 70.000,-
Werkkapitaal € 40.000,-
Totaal € 180.000,-
Nieuw aandelenkapitaal (afkomstig van nieuwe toetreders) € 55.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 9.0 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Nieuwe aandeelhouders
Om de onderneming, ook ten behoeve van deze financieringsaanvraag, een bredere basis te geven treden er een tweetal nieuwe aandeelhouders toe die in totaal € 55.000, agio hebben gestort. 

Bestaande financiering Rabobank
Er loopt een Kredietfaciliteit bij Rabobank van € 225.000,-. Er geldt een inperking van € 3.350,- per maand met uitzondering van het derde kwartaal (in verband met seizoenpatroon onderneming). De inperking geldt tot er een limiet van € 175.000,- bereikt is, welke vervolgens in stand gehouden wordt. Als zekerheid geldt verpanding van inventaris, voorraden, rechten/vorderingen en debiteuren.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Actief Media Beheer B.V., Weekblad Actief B.V., De MediaStrateeg Online B.V. en De MediaStrateeg B.V.
  • Jan Auke Steegstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van Hoekstra Krantendruk B.V. ter hoogte van € 160.325,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing op deze lening is vanaf januari 2020 toegestaan tot een bedrag van € 2.083,33 per maand. Vanaf januari 2021 is een aflossing van € 3.000,- toegestaan.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Actief Media Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35 % of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad en inventaris van Actief Media Beheer B.V., Weekblad Actief B.V., MediaStrateeg Online B.V. en De MediaStrateeg B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De merknamen Weekblad Actief en de app Actief+ worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Actief Media Beheer B.V. is Verhoogd risico, voor Weekblad Actief B.V. Verhoogd risico, voor MediaStrateeg Online B.V. Aanzienlijk risico en voor De MediaStrateeg B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2017 , conceptcijfers 2018 en prognoses tot en met 2023. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De turn-around is al in 2017 gerealiseerd. Op een omzet van € 1.628.000,- werd een netto cashflow (na aflossing) van € 34.000,- gerealiseerd. Op basis van conceptcijfers bedraagt de omzet voor 2018 € 1.643.000,- met een netto cashflow van € 55.000. Voor 2019 wordt een sterke groei van de online activiteiten voorzien, de geprognosticeerde omzet bedraagt € 2.020.000,- met een netto cashflow van € 52.000,-. De score voor rentabiliteit is Voldoende. Vanaf 2020 en verder wordt een fors hogere kasstroom verwacht waardoor de dan ingaande aflossing op de achtergestelde lening opgevangen dient te kunnen worden.

Solvabiliteit
De problemen in de jaren 2013-2016 hebben een fors negatief eigen vermogen veroorzaakt. Onderdeel van de ommekeer was dat de leveranciers hun vorderingen in een lening hebben omgezet. Een van hen is nu bereid deze tijdelijk achter te stellen ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast hebben de nieuwe aandeelhouders eind 2018 € 62.000,- agio gestort. Het totale garantievermogen (inclusief achterstelling) bedraagt dan in de conceptbalans 2018 € 49.000,- op een balanstotaal van € 543.000,-. In de prognose balans van 2019 bedraagt het garantievermogen € 111.000,- op een balanstotaal van € 605.000,-. Wij hebben de Collin Credit Score voor solvabiliteit op Voldoende vastgesteld.

Liquiditeit
Het werkkapitaal is in 2017 nog negatief maar verbetert sterk door het gestorte agio door de nieuwe aandeelhouders en de te verstrekken lening door Collin Crowdfund. Per ultimo 2018 is de current ratio voldoende met een score van 1 op basis van de conceptcijfers. Wij hebben de Collin Credit Score op Voldoende vastgesteld.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Aan de investeerders van Collin Crowdfund wordt een boek over de steentijd in de regio Burgum en omstreken aangeboden. Wilt u de interesse in dit boek aangeven bij de servicedesk van Collin Crowdfund? Wij zorgen dan dat dit prachtige boek naar u toegestuurd wordt. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2407 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 10:30
investeerder-30884 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 10:28
investeerder-19512 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 10:28
investeerder-51279 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 10:27
investeerder-71961 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2019 om 10:27

Ondernemer

Jan Auke Steegstra, Shirley Bhagwat, Vishal Bhagwat

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach