30728

Actiefstal op de Brant

€ 365.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 278
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-08-2018 in 1 uur volgeschreven door 278 investeerders

Samenvatting

Met deze grotendeels hypothecair gedekte financiering wordt de lang bestaande paardenhouderij op de Brant (http://www.opdebrant.nl/) in Nuth overgenomen door Ilse Limpens en Ralph Rijstenbil. Zij gaan als eerste paardenhouderij in Limburg een actiefstal realiseren. In deze actiefstal hebben paarden de vrijheid om te bewegen, buiten te zijn, veel sociaal contact te hebben en verdeeld over de dag kleine porties voer te eten. Paarden die in een actiefstal gestald zijn, zijn aantoonbaar gezonder en behalen betere sportieve prestaties. Er zijn door 60 paardeneigenaren (100% van de capaciteit) intentieverklaring ondertekend om hun paard te stallen bij Actiefstal op de Brant. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 365.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.041,67 en een slottermijn van € 182.500,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Actiefstal op de Brant V.O.F. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn E.M.J. Limpens en R.A. Rijstenbil h.o.d.n. Actiefstal op de Brant V.O.F en R.A. Rijstenbil h.o.d.n. Paddockmaker. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 365.000,- op de paardenhouderij aan de Branterweg 3 te Nuth verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed kent een marktwaarde van € 290.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport uit juli 2018.De inventaris en voorraad van Actiefstal op de Brant V.O.F. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De inventaris en voorraad van Paddockmaker wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze inventaris is voorbelast met een verpanding van Qredits.

Video Pitch

Leendoel

Ilse Limpens en Ralph Rijstenbil vragen een financiering ten behoeve van de overname van Paardenhouderij op de Brant. Men gaat deze paardenhouderij verbouwen tot een actiefstal, waarin de meest moderne technieken worden geïnstalleerd om te voorzien in de behoeften van de paarden van klanten. 

Ondernemer

Ilse Limpens (1976) is op de paardenhouderij in Nuth opgegroeid. Met tractors en dieren werken is er bij haar met de paplepel ingegoten. Ilse heeft de HAS in Den Bosch afgerond in de afstudeerrichting Tuin & Landschapsmanagement. Tevens heeft ze in Finland Stedelijk Ontwerpen gestudeerd en is ze vervolgens veertien jaar werkzaam geweest als adviseur Beheer Openbare Ruimte voor een van de grootste ingenieursbureaus van het land. Haar eerste paard kreeg Ilse toen ze acht jaar oud was. In 2007 werd ze met haar huidige paard Nederlands kampioen Teampenning en in 2008 en 2010 werd ze derde op het WK Teampenning. Wedstrijdrijden staat nu voor Ilse op een laag pitje, omdat ze zich focust op de Actiefstal en een bestuursfunctie bij LTO vakgroep paardenhouderij. 

Ralph Rijstenbil (1975) is geboren in Geleen. Na zijn middelbare school is hij gaan werken als grondwerker en later als machinist op kranen in de wegenbouw. Bij de laatste werkgever was Ralph vijftien jaar in dienst, waarna hij besloot om als ondernemer te starten met zijn eenmanszaak Paddockmaker. Naast zijn werk heeft Ralph in de avonduren Marketing gestudeerd. 
Sinds medio 2014 is Ralph gevestigd als zelfstandig paddockmaker. De zelfstandigheid biedt hem de mogelijkheid om paddocks, rijbakken en hekwerken aan te leggen voor opdrachtgevers en mee te werken tussen de paarden. Daarnaast stapt hij nog regelmatig op een kraan of laat zich inhuren als grondwerker en uitvoerder. 

Ilse en Ralph wonen samen en hebben een dochter. 

Onderneming

Als eerste paardenhouderij in Limburg gaat Op de Brant een Actiefstal realiseren waarbij paarden bijna 365 dagen per jaar van weidegang kunnen genieten. Deze innovatieve aanpak maakt de paardenhouderij niet alleen uniek in de regio, maar levert ook economische en ecologische voordelen op. 

Historie bedrijf
Tot en met 2010 is paardenhouderij Op de Brant door de vader van Ilse Limpens gedreven. Ilse en Ralph hebben zich de laatste jaren steeds meer met de exploitatie bezig gehouden. In 2010 waren er 20 paarden gestald op de paardenhouderij. Door middel van een aantal verbouwingen en de aanleg van een nieuwe Paddock is de bezetting van het aantal gestalde paarden significant gestegen. Tot op heden worden de paarden grotendeels op de traditionele manier gestald. Hierdoor is de maximale capaciteit van stalling bereikt. Tevens is dit een arbeidsintensieve manier van paarden houden, waarbij dagelijks de stallen handmatig verschoond worden en meermaals het ruwvoer wordt klaargelegd.

Actiefstal
In de nieuwe Actiefstal die wordt gerealiseerd hebben paarden de vrijheid om te bewegen, buiten te zijn, veel sociaal contact te hebben en verdeeld over de dag bij ruwvoerstations kleine porties voer te consumeren. Bij deze voerstations wordt op basis van data, vanuit een microchip in de halsband, het juiste type voer en de juiste hoeveelheid voer aan het paard verstrekt. Op deze manier kan men nog beter voldoen aan de individuele voedingsbehoefte van ieder paard terwijl tegelijkertijd het aantal bewegingsuren van het paard verhoogd wordt. Paarden die in een Actiefstal gestald zijn, zijn aantoonbaar gezonder en behalen betere sportieve prestaties. Hierdoor neemt de vraag onder bewuste paardeneigenaren naar deze vorm van groepshuisvestiging toe. Het idee van een Actiefstal komt uit Duitsland. Inmiddels zijn er in Europa ongeveer 800 Actiefstallen gerealiseerd. 

Verdienmodel
Het verdienmodel van de Actiefstal op de Brant is relatief eenvoudig. Paardenbezitters stallen hun paard op de paardenhouderij en betalen hiervoor een maandelijkse vergoeding van ongeveer € 300,- à € 350,-. Dit is goedkoper dan vergelijkbare actiefstallen in Duitsland, die ongeveer € 500,- per maand vragen. Veel paardenbezitters geven aan dat ze bereid zijn om voor de goedkopere prijs naar de paardenhouderij in Nuth over te stappen middels getekende intentieverklaringen. Tevens verhuren de ondernemers de eigen woning (die geschikt is voor dubbele inwoning en gelegen is op hetzelfde perceel als de paardenhouderij) als Bed & Breakfast.

Paddockmaker
Met zijn eenmanszaak Paddockmaker (www.paddockmaker.nl) legt Ralph in Nederland, Duitsland en België complete paddocks, hekwerk en poorten aan voor paardenhouderijen. Een paddock is een niet begroeid paardenverblijf, welke in nieuwe stallen steeds vaker wordt gebouwd met een kleine verharde uitloop naar buiten. De vloeren van Paddockmaker zijn een stevige vloersoort, die water goed afvoeren en comfortabel zijn voor paarden. Tevens kan Paddockmaker paddockmatten en bodems voor rijbakken aanleggen. Door de aanleg van een Paddock, die naadloos in het landschap verweven wordt, genieten de paardenbezitters enerzijds van een mooie omgeving voor hun paard. Anderzijds wordt de natuurlijke aard van het dier gerespecteerd.

Marktanalyse
Er zijn diverse paardenhouderijen in de regio gevestigd, waarbij geen enkele het concept van de actiefstal aanbiedt. De gemeente Nuth heeft recent een strategie uitgestippeld om dé paardengemeente van Limburg te worden. Vanuit Rabobank Cijfers & Trends voor de paardenhouderij blijkt dat dierenwelzijn op dit moment een onderwerp van belangrijke discussie is binnen de paardenhouderij. Consumenten hebben steeds sterker de behoefte aan beleving, vakkennis bij de paardenhouders en online communicatie. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf gronden, agrarisch bouwblok € 290.000,-
Realisatie actiefstal € 60.000,-
Onvoorzien € 15.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 365.000,-

Leenbedrag: € 365.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.041,67 met een slottermijn van € 182.500,-

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn, bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Huidige financiering
Binnen Actiefstal op de Brant V.O.F. is op dit moment geen externe financiering aanwezig. De eenmanszaak van Ralph, Paddockmaker, heeft een financiering lopen bij Qredits. Op het moment van financieren van Actiefstal op de Brant V.O.F. is deze lening, waarop annuïtair wordt afgelost, ongeveer € 25.000,- groot. De resterende looptijd is 33 maanden. Als zekerheid voor de financiering zijn de activa van Paddockmaker verpand en heeft Ilse Limpens een borgtocht ter hoogte van het leenbedrag afgegeven. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn E.M.J. Limpens en R.A. Rijstenbil h.o.d.n. Actiefstal op de Brant V.O.F en R.A. Rijstenbil h.o.d.n. Paddockmaker. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 365.000,- verkregen op de paardenhouderij aan de Branterweg 3 te Nuth, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 290.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport uit juli 2018.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Actiefstal op de Brant V.O.F. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Paddockmaker wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze inventaris is voorbelast met een verpanding van Qredits. 

Onroerend goed
De eerste hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de paardenhouderij aan de Branterweg 3 te Nuth (Limburg). Het onroerend goed wordt na financiering door Ralph en Ilse verbouwd, waarbij Ralph met zijn onderneming Paddockmaker een groot gedeelte van de werkzaamheden voor zijn rekening kan nemen. In 2015 is er een taxatierapport na verbouwing gemaakt, waarin de waarde van de paardenhouderij op € 830.000,- na verbouwing wordt ingeschat. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze taxatie uit is gegaan van het perceel voor kadastrale splitsing, welke 3,10 hectare groter is dan het huidige perceel. Deze 3,10 hectare betreffen onbebouwde weidevelden waarop paarden grazen. Deze 3,10 hectare is in het bezit van de vader van Ilse en zal worden gepacht door Ralph en Ilse en zal niet worden bebouwd. Bovenstaande in acht nemende, nuanceren we de getaxeerde waarde na verbouwing. Deze is in de financiële analyse op € 400.000,- ingeschat. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de debiteuren voor de financiering, Actiefstal op de Brant V.O.F. en Paddockmaker, als Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de openingsbalans en de exploitatieprognoses voor de eerste twee jaren van Actiefstal op de Brant V.O.F. De exploitatie van Paddockmaker en de inkomsten vanuit de Bed & Breakfast zijn buiten de financiële analyse gelaten. Paddockmaker was in 2015, 2016 en 2017 winstgevend. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De exploitatieprognose voor Actiefstal op de Brant wordt onderbouwd door intentieverklaringen van klanten, welke een aantal vertegenwoordigen waar er een 100% bezetting in de actiefstal kan worden behaald. In de exploitatieprognose is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een bezetting van 75% in jaar 1. Voor het eerste jaar wordt er een omzet van € 156.000,- verwacht, waar een resultaat voor privé-onttrekkingen van € 30.000,- van overblijft. De genormaliseerde cashflow wordt in het eerste jaar geprognosticeerd op € 65.000,- bij een aflossingsdruk van € 37.000,- (genormaliseerd cashflowoverschot van € 28.000,-). Er zullen geen privé onttrekkingen worden gedaan vanuit Actiefstal op de Brant, aangezien Ralph in zijn levensonderhoud kan voorzien vanuit zijn eenmanszaak (Paddockmaker) en Ilse een blijvende uitkering ontvangt. Naar verwachting stijgt de omzet in het tweede jaar naar € 174.000,- en verbetert het resultaat voor privé onttrekkingen naar € 44.000,-. Ook de geprognosticeerde genormaliseerde cashflow verbetert naar € 78.000,- bij een aflossingsdruk van € 37.000,- (genormaliseerd cashflowoverschot van € 41.000,-). Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Op basis van een inschatting van de waarde van het onroerend goed na verbouwing van € 400.000,-, is de solvabiliteit van Actiefstal op de Brant op het moment van de realisatie van de verbouwing 12% op een balanstotaal van € 415.000,-. Doordat de actiefstal grotendeels in eigen beheer gerealiseerd kan worden, kan er bespaard worden op arbeidskosten en is de waardevermeerdering naar verwachting meer dan de € 60.000,- die er gefinancierd wordt voor de realisatie van de actiefstal. Naar verwachting verbetert de solvabiliteit door winsttoevoeging aan het einde van het eerste jaar naar 19% bij een balanstotaal van € 415.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende. 

Liquiditeit
Aan het einde van het eerste jaar van de exploitatie van Actiefstal op de Brant is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) volgens de prognose 1,2. Hierbij bestaan de vlottende activa hoofdzakelijk uit liquide middelen en de vlottende passiva hoofdzakelijk uit aflossingsdruk jegens Collin Crowdfund. Aan het einde van het tweede jaar verbetert de current ratio naar verwachting naar 2,1. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59841 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2018 om 10:07
investeerder-26001 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2018 om 10:07
investeerder-9201 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2018 om 10:07
investeerder-14385 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-08-2018 om 10:07
investeerder-6422 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-08-2018 om 10:06

Reacties

Investeerder – 3238
20-08-2018 8:13
Waarop wordt nu de hypothecaire inschrijving verkregen? Zijn dat alleen de stallen op het terrein, inclusief ondergrond? Hoe zit dat met de rest van het perceel en wie is eigenaar van het woonhuis Branterweg 3? Waar woont de eigenaar zelf aangezien Branterweg 3 verhuurd wordt als vakantieverblijf. Als alleen de stallen als zekerheid dienen en de rest van het perceel in handen is van (wellicht) de ouders, dan vraag ik mij af hoe goed bij een faillissement dit onderdeel te verkopen is. Graag een toelichting.

Collin Crowdfund
20-08-2018 8:16
Beste investeerder,

Naar aanleiding van de vele vragen inzake de hypothecaire zekerheid onderstaand het antwoord. Nadat alle individuele vragenstellers persoonlijk per mail zijn beantwoord is abusievelijk de vraag en antwoord niet onder de pitch gepubliceerd. Derhalve publiceren wij bij deze alsnog de vraag met het bijbehorende antwoord.

Het woonhuis valt niet onder de hypothecaire zekerheid. Er zijn wel opstallen aanwezig (onder meer een loods).

Onderstaand een nadere omschrijving van de kadastrale percelen die worden verhypothekeerd in eerste verband door Collin Crowdfund.

De 1e hypothecaire inschrijving wordt gevestigd op de manege aan de Branterweg 3 te Nuth (Limburg). Kadastraal staat het onderpand bekend onder de volgende nummers:
– Gemeente Nuth, Sectie O, nummer 12
– Gemeente Nuth, Sectie O, nummer 56
– Gemeente Nuth, Sectie O, nummer 85
– Gemeente Nuth, Sectie O, nummer 419
– Gemeente Nuth, Sectie O, nummer 420, gedeeltelijk.
In totaal is het perceel 2,56 hectare groot.

De ondernemers zijn wel eigenaar van de eigen woning aan de Branterweg 3.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Ilse Limpens en Ralph Rijstenbil

Crowdfund Coach


Jacques Smeets