47279

ActionCOACH Flevoland

€ 130.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 303
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-02-2024 in 3 dagen volgeschreven door 303 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ActionCOACH Flevoland
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Nieuwe franchisevestiging
Datum van oprichting 05-02-2024 (in oprichting)

Leendoel

De heer Wibo van der Meulen Kunée heeft de mogelijkheid gekregen een vestiging van de wereldwijde franchiseorganisatie ActionCOACH op te starten. ActionCOACH is al 30 jaar gespecialiseerd in Business en Executive Coaching voor MKB-ondernemers en is actief in meer dan 75 landen met bijna 1000 aangesloten coaches. De formule telt in Nederland en Vlaanderen nu tien vestigingen. De missie van ActionCOACH is om iedere ondernemer te helpen een bedrijf te bouwen dat winstgevend kan opereren ook zonder de aanwezigheid van de eigenaar.

Als ActionCOACH krijgt Wibo de tools en opleiding om op een praktische wijze ondernemers te helpen een bloeiend, winstgevend bedrijf te gaan bouwen. Via 1-op-1 coaching, groepsprogramma’s, trainingen en memberships kan de MKB-ondernemer geholpen worden met een bewezen aanpak voor het verbeteren van zijn of haar bedrijf, met een garantie op resultaten. Met zijn achtergrond als sportcoach en ervaring in het bedrijfsleven is Wibo van mening dat hij de juiste kwaliteiten en ervaring heeft om ondernemers te helpen met coaching, training en educatie. 

Voor de opstart van de franchisevestiging zoekt de ondernemer een financiering, welke onder andere wordt aangewend voor de betaling van de Franchise Fee, de aankoop van inventaris en startkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden (na de aflossingsvrije periode) maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Franchise Fee € 60.000
Inventaris en ICT € 16.000
Vervoersmiddel € 30.000
Werkkapitaal € 44.250
BTW € 15.750
Totaal € 166.000
Eigen inbreng € 36.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn WMK Holding B.V. en Dash 4 Business B.V. handelend onder de naam ActionCOACH Flevoland (in oprichting).
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Divertimentostraat 5, 1312 EA Almere, kadastraal bekend als sectie Q nummer 6410 te Almere, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.127.010,- en een openstaande schuld van € 901.658,53 per d.d. 05-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.100.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 25-11-2021.
 • De heer W.B. van der Meulen Kunée en mevrouw D. Rietdijk geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Divertimentostraat 5, 1312 EA Almere, kadastraal bekend als sectie Q nummer 6410 te Almere. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De heer W.B. van der Meulen Kunée en mevrouw D. Rietdijk geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 130.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning waarop een hypothecaire inschrijving wordt verkregen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor WMK Holding B.V. is Laag risico. De Besloten Vennootschap ActionCOACH Flevoland wordt op 05-02-2024 opgericht bij de KvK en heeft derhalve nog geen Dun & Bradstreet kwalificatie. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van de holding, Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de prognose van ActionCOACH Flevoland voor 2024 en 2025, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overal Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De kosten bestaan in de prognose 2024 en 2025 voor € 26.400,- uit afschrijvingen.

Jaarcijfers

Balans na investering ActionCOACH Flevoland

Activa

  Balans na investering
Vaste activa € 106.000
Vlottende activa € 60.000
Totaal € 166.000

Passiva

  Balans na investering
Eigen vermogen € 36.000
Langlopende schulden € 114.000
Kortlopende schulden € 16.000
Totaal € 166.000

Prognose Winst- en verliesrekening 2024 ActionCOACH Flevoland

Omzet € 187.000
Bruto winst € 159.000
Kosten € 133.000
Belasting € 5.000
Netto winst € 21.000

 

Prognose Winst- en verliesrekening 2025 ActionCOACH Flevoland

Omzet € 595.000
Bruto winst € 506.000
Kosten € 351.000
Belasting € 29.000
Netto winst € 126.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-425646 heeft € 600 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 13:00
investeerder-420665 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 12:58
investeerder-426705 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 12:51
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 12:49
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 12:45

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders