’Activeer uw spaargeld’

De berg met spaargeld is tot recordhoogte gegroeid, kopten de kranten de afgelopen weken.
En dat klopt, want met bijna €500 miljard is ons gezamenlijke spaarsaldo nog nooit zo hoog
geweest. Deze middelen wachten geduldig op onze bankrekeningen en de eigenaar krijgt
nauwelijks een rentevergoeding. Een gemiste kans.

Het kabinet heeft verzuimd in haar aanpak voor crisisherstel een stimulans voor
rechtstreekse investeringen in het MKB op te nemen. De kans hiervoor ligt echter voor het
grijpen. Met een kleine incentive kunnen huishoudens worden verleid om middelen – die zij
niet nodig hebben als buffer – in te zetten voor de grote investeringsbehoefte van het
midden- en kleinbedrijf.

Natuurlijk is sparen een veilige optie om geld achter de hand te houden. Het Nibud adviseert
dan ook om alleen te beleggen met geld dat gemist kan worden. Huishoudens doen er goed
aan een buffer aan te leggen om direct onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te
betalen als ze zich voordoen.

Op een eenvoudige en voor de staatskas goedkope wijze kan het kabinet, door middel van
het activeren van het spaargeld van huishoudens, een steuntje in de rug voor het
Nederlands MKB organiseren. Dit zou tegemoetkomen aan de wens van
ondernemersorganisaties om in het herstel van onze economie, de toegang voor
ondernemers tot investeringen beter te maken.

Crowdfundplatforms zijn bij uitstek goed gepositioneerd om investerende particulieren en
het Nederlands MKB bij elkaar te brengen. Deze platforms selecteren en beoordelen de
financieringsbehoefte van het MKB voor de investerende Nederlander.

U hoeft uiteraard niet op de voorstellen uit Den Haag te wachten. Ook nu zijn er prima
mogelijkheden uw (lokale) ondernemer te ondersteunen, waarbij u -uiteraard met een
goede spreiding van uw investeringen- mooie rendementen realiseert. Overweeg dus een
deel van uw spaartegoeden te activeren, Haags zetje in de rug of niet.

Jeroen ter Huurne en Robbert Loos zijn respectievelijk voorzitter en directeur van de
Branchevereniging Nederland Crowdfunding

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Lenen bij Collin

  • Ruim 99% succesvol gefund
  • Hulp Crowdfund Coach
  • Korte doorlooptijd
  • Creëer ambassadeurs
  • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.