32937

Acuut Zorggroep Senioren BV

€ 490.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 329
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-09-2019 in 3 uur volgeschreven door 329 investeerders

Samenvatting

Acuut is een gevestigde naam voor Woonbegeleiding voor (jong) volwassenen in Brabant. De ondernemer wil nu anticiperen op de toenemende vraag naar senioren zorgappartementen. Door zijn ervaring in de jeugdzorg en zijn contacten in de vastgoedmarkt kan hij nu twee nieuwe locaties in Helmond ontwikkelen met in totaal 48 appartementen in de vrije sector waar hij senioren comfortabel wonen met een hoogwaardig zorgpakket kan aanbieden. Om dit mogelijk te maken verstrekt de ondernemer Jordy Hollewand een tweede hypothecaire inschrijving op zijn woonhuis om de investeerders extra comfort te bieden. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 690.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 490.000,- en via Knab Crowdfunding € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Wij hanteren voor de Dun & Bradstreet kwalificatie de score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteuren zijn JWSR B.V., Acuut Zorggroep Senioren B.V., Acuut Zorggroep B.V., Acuut Zorggroep Tilburg B.V., Acuut Zorggroep Venlo B.V., Acuut Zorggroep Personeelsdiensten B.V. en Acuut Zorggroep Helmond B.V.
  • De ondernemer J.M. Hollewand verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 400.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde grotendeels gerealiseerd middels de hypothecaire inschrijving op het woonhuis van de ondernemer;
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 547.000,- en een openstaande schuld d.d. 31-12-2018 van € 508.411,64,- . Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 875.000,- op basis van een recente, onafhankelijke taxatie d.d. 16-07-2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders.
  • € 270.000 van het te financieren bedrag zal bij Collin in depot worden gehouden voor de investeringen in de tweede vestiging. Het depot zal worden vrijgegeven zodra er een minimale bezettingsgraad van 80% is in de eerste locatie waarmee deze locatie boven het break-even point zit.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 490.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 200.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Knab Crowdfunding als de lening via Collin Crowdfund wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. 

Leendoel

De ondernemer gaat twee appartementencomplexen openen voor de verhuur inclusief luxe service en wonen onder een dak voor senioren. De financiering is voor de verbouwing, huur waarborg, aanschaf inventaris en de aanloopkosten 

Ondernemer

Ondernemer Jordy Hollewand (1978) is al jaren actief als ondernemer in de zorg en begeleid wonen. Hij is inmiddels in de regio Eindhoven, Helmond en Tilburg gerenommeerd zorgaanbieder op het gebied van (jong)volwassen. Hierbij heeft Acuut Woonbegeleiding contracten met diverse gemeenten. 

Jordy heeft een groot netwerk opgebouwd en is een verbinder tussen partijen. Hij laat zich financieel en administratief goed bijstaan door administratie- en adviesbureau Heartbeat.

Binnen het concern is zijn goed opgeleide zorgmanager zijn rechterhand en is tevens de zoon van Jordy aan het warmdraaien en het bedrijf aan het verkennen.
 

Onderneming

Historie
De ondernemer is met Acuut in 2010 gestart in de huidige vorm van woonbegeleiding en woongroepen. Acuut verzorgt 24 uur begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding voor jongeren. Acuut heeft hiertoe eigen locaties in met name Eindhoven en Tilburg. De samenwerking met gemeenten, zorgverwijzers en behandel instellingen (GGZ) is als zeer goed en professioneel te benoemen. Daarnaast zijn ze partner met gemeente, veiligheidshuis, jeugdzorg en politie voor bepaalde excessen en crisissituaties die zich afspelen binnen de gemeente. Acuut heeft het ISO 9001 certificaat en alle medewerkers zijn geslaagd voor hun Krachtwerk methodiek die gegeven is door het Radboud UMC. 

Toekomst
Voor de toekomst wil men zich naast de jongerenzorg gaan specialiseren in de ouderenzorg. Hiertoe heeft men twee locaties in Helmond ontwikkeld welke men in de markt gaat zetten. De eerste locatie, gepland voor eind 2019, is Residentie Suytkade met 26 ruime tweekamer appartementen van 50 m2 met ruim balkon. Senioren kunnen hier geheel zelfstandig wonen met topservice, begeleiding en zorg op maat. Het personeel van de locatie staat 24 uur per dag voor de cliënt klaar. Binnen de residentie bevindt zich de gezamenlijke woonkamer “Le Salon”. De tweede locatie aan de Ameidelaan staat gepland voor het tweede deel van 2020. Hierin zijn 22 appartementen ondergebracht. Naast de appartementen wordt hier ook een restaurant ontwikkeld welke voor bewoners van beide locaties toegankelijk zal zijn.

In de verdere toekomst is het de bedoeling meerdere locaties in de omgeving te gaan ontwikkelen. Het eerstvolgende aankomend project zal plaats vinden in de gemeente Bladel. Oplevering naar verwachting medio 2021.

Het concept
Acuut staat voor comfortabel wonen voor ouderen met een hoogwaardig servicepakket. Acuut biedt de bewoner persoonlijke begeleiding, betrokkenheid en kwaliteit, de wensen van de bewoner staan centraal. Er zijn uitgebreide servicepakketten inclusief schoonmaak, roomservice, dagjes uit en persoonlijke verzorging. De doelgroep bestaat uit de senioren, veelal boven de leeftijd van 70 jaar, die merken dat de vitaliteit en mobiliteit wat achteruit gaat en die de financiële mogelijkheden hebben om op deze manier toch langer zelfstandig te kunnen wonen. De inkoop van de thuiszorg loopt via zorg in natura, PGB of reguliere thuiszorg.

Markt, visie, missie
De komende jaren zal de vergrijzing van de Nederlandse bevolking toenemen. Hierdoor zal de vraag naar thuiszorg toenemen. Landelijk is er nu al behoefte aan 32.000 zorgappartementen wat de komende jaren verder toe zal nemen. Brabant is één van de regio’s met de grootste tekorten. De ontwikkeling van meer zorgappartementen in de vrije sector zal ook bijdragen aan de betere doorstroming in de woningmarkt, omdat ouderen dan hun woning eerder gaan verkopen om in een hoogwaardig zorgappartement te gaan wonen.

Acuut wil bijdragen aan de invulling van de tekorten op een hoogwaardige manier door kwalitatieve zorg op maat met betrokken werknemers aan te bieden om op deze manier ook de vereenzaming van de ouderen te bestrijden. Er wordt met een professionele begeleider een begeleidingsplan opgesteld samen met alle betrokkenen rondom de bewoner om uiteindelijke de missie te kunnen waarmaken: 

“Senioren met kwalitatieve en oprecht betrokken begeleiding zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen zonder vereenzaming” 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Waarborgsom huur 2 locaties € 120.000,-
Inrichtingskosten 2 locaties plus (bedrijfs-)restaurant € 450.000,-
Aanloopkosten € 120.000,-
Totaal € 690.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 490.000,-

Leenbedrag: € 490.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de te verstrekken crowdfund leningen is er nog sprake van een werkkapitaalkrediet bij de Rabobank van € 150.000,- en een geldlening met een restant hoofdsom van circa € 30.000,-. De verkregen zekerheden hiervoor zijn de verpanding van de roerende zaken en een hypotheek op een appartement in eigendom van de holding. 
 

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 690.000,-. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn JWSR B.V., Acuut Zorggroep Senioren B.V., Acuut Zorggroep B.V., Acuut Zorggroep Tilburg B.V., Acuut Zorggroep Venlo B.V., Acuut Zorggroep Personeelsdiensten B.V. en Acuut Zorggroep Helmond B.V.
  • De ondernemer J. M. Hollewand verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 400.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde grotendeels gerealiseerd middels de hypothecaire inschrijving op het woonhuis van de ondernemer;
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 547.000,- en een openstaande schuld d.d. 31-12-2018 van € 508.411,64,- . Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 875.000,- op basis van een recente, onafhankelijke taxatie d.d. 16-07-2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders.
  • € 270.000 van het te financieren bedrag zal bij Collin in depot worden gehouden voor de investeringen in de tweede vestiging. Het depot zal worden vrijgegeven zodra er een minimale bezettingsgraad van 80% is in de eerste locatie waarmee deze locatie boven het break-even point zit.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor JWSR B.V., Acuut Zorggroep Senioren B.V., Acuut Zorggroep Personeelsdiensten B.V. en Acuut Zorggroep Helmond B.V. is Verhoogd risico. Voor Acuut Zorggroep Venlo B.V. is de kwalificatie Aanzienlijk risico. En tot slot geldt voor Acuut Zorggroep B.V. en Acuut Zorggroep Tilburg B.V. dat de kwalificatie Laag risico is. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2018 van het bestaande concern, de geconsolideerde prognose, gebaseerd op de halfjaarcijfers 2019 en de geconsolideerde prognose 2020 inclusief de nieuwe activiteiten. De overall score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De huidige activiteiten in de jeugdzorg kennen al een substantiële omvang. De ontvangsten staan echter onder druk als gevolg van de wet- en regelgeving en het onderbrengen van de jeugdzorg bij de gemeentes. De vestiging Venlo is daardoor ook gesloten en 2019 wordt daardoor een overgangsjaar.
De geconsolideerde omzet over 2018 bedroeg € 2.207.000,- met een genormaliseerde operationele cashflow van € 145.000,- wat ruim voldoende was voor de beperkte aflossingen. Voor 2019 wordt een omzetdaling verwacht tot € 1.850.000,- met een operationele cashflow van € 140.000,-. 

Eind 2019 start de eerste locatie voor ouderenzorg, gevolgd door de tweede locatie halverwege 2020. Voor deze locaties is een 10-jarig huurcontract getekend en de appartementen worden inclusief zorg, luxe service en wonen onder een dak geboden voor een vast bedrag per maand in de markt gezet. Gezien de grote interesse die er is, verwacht men direct een 100% bezettingsgraad waarbij het break-even punt na de aanloopkosten bij een stuk lagere bezetting ligt. De huurprijzen liggen onder de vergelijkbare alternatieven in de markt alwaar de bezettingsgraad ook erg hoog is. Op basis van de start van de eerste vestiging eind 2019, de tweede vestiging juni 2020 en een relatief stabiele omzet in de jongerenzorg ontstaat er een geconsolideerde prognose met en omzet van € 4.100.000,- in 2020 en een verwachte genormaliseerde operationele cashflow van € 665.000,- Dit is volgens prognose ruim voldoende voor de aflossingsverplichtingen, waardoor er nog een ruime remweg in de prognose zit. Vanuit deze operationele cashflow zullen ook opstartkosten van mogelijke nieuwe vestigingen worden betaald zodat de financieringslasten hierdoor niet zullen oplopen. De rentabiliteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit op de balans per ultimo 2018 is matig met slechts 3% op een balans van € 915.000,-. Wel is er sprake van een stille reserve op onroerend goed, waardoor de gecorrigeerde solvabiliteit 10% zou bedragen. Ook is er vermogen in privé middels de overwaarde op de woning. Door de verwachte resultaten de komende jaren zal de solvabiliteit snel groeien. De solvabiliteit kwalificeren we op Voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio ultimo 2018 is met 1,4 goed. In de financieringsopzet is voldoende ruimte meegenomen om alle aanloopkosten te voldoen en een goede buffer aan te houden, mede doordat de opstart van de twee vestigingen gefaseerd plaatsvindt. De Liquiditeit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54843 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 12:06
investeerder-11370 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 12:04
investeerder-18400 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 12:02
investeerder-93718 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 12:01
investeerder-60253 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 12:00

Ondernemer

Jordy Hollewand

Crowdfund Coach


Marc Kogels