41616

Administratie en Advisering Basaran B.V.

€ 150.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 289
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 289 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Administratie en Advisering Basaran B.V.
Sector Administratie
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop grond nieuw te bouwen beleggingspand
Datum van oprichting 05-01-2007
Website www.basaranbv.nl

Leendoel

De heer Basaran (1971) werkt sinds 2006 als ZZP’er in diversen financiële functies bij verschillende opdrachtgevers. Daarnaast verleent hij administratieve diensten aan zijn klanten. Hiervoor werkte hij jarenlange in de accountancy. Met zijn holding, Basaran Holding B.V., koopt hij nu een nieuw te bouwen bedrijfsunit aan de Staalweg 44 te Alphen aan den Rijn, die hij wil gaan verhuren. De totale koopsom, conform de koopovereenkomst van 18 mei 2022, bedraagt € 269.000,-, te verdelen in grondkosten van € 154.714,- en bouwkosten € 114.286,-. De heer Basaran vraagt financiering voor de aankoop van de grond. De bouwkosten zal hij uit eigen middelen voldoen. In 2011 heeft hij, uit eigen middelen, reeds een bedrijfsunit aangekocht, die sinds de aankoop wordt verhuurd met een langjarig huurcontract.   

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 
 

Financieringsbehoefte

Aankoop grond nieuw te bouwen bedrijfsunit € 154.714
Bouwkosten € 114.286
Totaal € 269.000
Eigen inbreng € 119.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Basaran Holding B.V. en Administratie en Advisering Basaran B.V.  
  • De heer S. Basaran geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen unit met als adres: Staalweg 44 te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend als sectie C, nummer 112161 te Oudshoorn, welke nog gesplitst moet worden, met bouwkavel nummer 44 en onverdeeld aandeel in sectie C, nummer 11256 en 11262 te Oudshoorn, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op de aan te kopen unit met als adres: Staalweg 44 te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend als sectie C, nummer 112161 te Oudshoorn, welke nog gesplitst moet worden, met bouwkavel nummer 44 en onverdeeld aandeel in sectie C, nummer 11256 en 11262 te Oudshoorn. Het onderpand is op 18 mei 2022 aangekocht voor € 154.714,-. De bouwkosten bedragen € 114.286,- waarmee de totale koopsom van de bedrijfsunit € 269.000,- bedraagt. 
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De vervroegde aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Basaran Holding B.V. en Administratie en Advisering Basaran B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Basaran Holding B.V., en Administratie en Advisering Basaran B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.  

Toelichting jaarcijfers
De getoonde jaarcijfers 2020 zijn de enkelvoudige jaarcijfers Basaran Holding B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 238.000 € 239.000
Vlottende activa € 122.000 € 127.000
Overige vlottende activa € 1.000 € 26.000
Totaal € 362.000 € 393.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 311.000 € 369.000
Langlopende schulden € 9.000 € 8.000
Kortlopende schulden € 41.000 € 16.000
Totaal € 362.000 € 393.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 140.000
Brutowinst € 140.000
Kosten € 68.000
Belastingen € 6.000
Netto winst € 66.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-325113 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2022 om 14:38
investeerder-108137 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2022 om 14:36
investeerder-109139 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-06-2022 om 14:36
investeerder-110794 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2022 om 14:36
investeerder-205470 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-06-2022 om 14:35

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders