48308

Administratiekantoor Vissers Grootboek

€ 40.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Administratiekantoor Vissers Grootboek
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 25-07-2007

Leendoel

Jimmy Visser is sinds 2007 eigenaar van Administratiekantoor Vissers Grootboek. De eenmanszaak is een klein, persoonlijk en betrokken administratiekantoor dat de focus voornamelijk legt op kleine en startende ondernemers. Hierbij is het doel de complete of gedeeltelijke financiële administratie uit handen te nemen, waardoor er voor de ondernemer meer tijd overblijft voor succesvol ondernemen.

De onderneming heeft in het verleden een belastingschuld opgebouwd, welke middels deze financiering grotendeels zal worden afgelost. Het restant zal via een getroffen betalingsregeling maandelijks worden afgelost.
Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aflossing schuld belastingdienst € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is J.R. Visser handelend onder de naam Administratiekantoor Vissers Grootboek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het woonhuis aan de Buenos Aireshof 11, 2548 HE ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AX, nummer 6946, te  's-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 283.250,- en een openstaande schuld van € 264.712,35,- per d.d. 10-04-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 415.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • Mevrouw E. Čižmarová (partner) geeft een borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Administratiekantoor Vissers Grootboek is Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van Administratiekantoor Vissers Grootboek, de prognosecijfers voor 2024, alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden op de balans na investering bestaan voor € 32.000 uit de lening van Collin Crowdfund en voor € 22.000 uit de resterende schuld aan de belastingdienst. Hiervoor is een betalingsregeling getroffen waarbij de schuld maandelijks wordt afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 25.000
Totaal € 26.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € -42.000
Langlopende schulden € 54.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 26.000

Winst- en verliesrekening 2023

  2023
Omzet € 80.000
Bruto winst € 80.000
Kosten € 20.000
Resultaat € 60.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 4.000 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders