36471

Administratiekantoorgroningen.nl B.V.

€ 25.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 56
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 56 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Administratiekantoorgroningen.nl B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 30-01-2007
Website www.administratiekantoorgroningen.nl

Leendoel

De heer Eringa heeft een administratiekantoor in Groningen. Hij biedt administratieve dienstverlening aan voor een vast tarief per maand. Denk hierbij aan het verzorgen van diverse aangiftes, maar ook aan het verwerken van de salarisadministratie. Naast administratiekantoorgroningen.nl BV heeft de ondernemer ook een eenmanszaak, Mediolead Administratieve Diensten, waar soortgelijke diensten worden verleend. De ondernemer is op zoek naar financiering om een duurdere lening te herfinancieren en naar financiering voor investeringen in lead websites. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Administratiekantoorgroningen.nl B.V., W. Eringa Beheer B.V. en de heer W. Eringa handelend onder de naam Mediolead Administratieve diensten. Door de heer W. Eringa wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Administratiekantoorgroningen.nl B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Administratiekantoorgroningen.nl B.V. en Mediolead Administratieve Diensten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Extra toelichting op jaarcijfers
In de cijfers van de Besloten Vennootschap is geen belastingdruk aanwezig wegens verrekenbare verliezen uit het verleden.

Invloed Coronavirus
De Corona maatregelen hebben niet heel veel invloed gehad op de onderneming. Wel hebben er in maart en april minder afspraken plaatsgevonden. De afgelopen week zijn er weer zeven nieuwe klanten binnengekomen. Dit gaat er naar verwachting voor zorgen dat de omzet in 2020 ten opzichte van 2019 zal stijgen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 

Activa

  EZ BV
Vaste activa € 6.000 € 0
Vlottende activa € 70.000 € 35.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 7.000
Totaal € 78.000 € 42.000

Passiva

  EZ BV
Eigen vermogen € 32.000 € 22.000
Langlopende schulden € 25.000 € 0
Kortlopende schulden € 21.000 € 20.000
Totaal € 78.000 € 42.000

Winst- en verliesrekening 2019

  EZ BV
Omzet € 257.000 € 95.000
Bruto winst € 245.000 € 64.000
Kosten € 221.000  € 38.000
Belasting € 0 € 0
Nettowinst € 24.000 € 26.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75253 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2020 om 10:04
investeerder-140694 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2020 om 10:04
investeerder-92972 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-05-2020 om 10:04
investeerder-8682 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-05-2020 om 10:04
investeerder-67387 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-05-2020 om 10:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders