39718

Adora Food & Drinks

€ 100.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 166 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Adora Food & Drinks
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering / Voorraad
Datum van oprichting 16-07-2018

Leendoel

De heer Çarkanat heeft sinds 2018 een snelgroeiende groothandel in frisdranken en voedingswaren. Gezien de sterke groei van de afgelopen jaren en de aanhoudende vraag heeft de ondernemer behoefte aan werkkapitaal om de voorraad te vergroten en zo sneller te kunnen leveren. Daarnaast heeft de ondernemer een dure financiering lopen die hij graag zou willen herfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 25.000
Voorraad € 75.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A. Çarkanat handelend onder de naam Adora Food & Drinks. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Adora Food & Drinks worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de P J Troelstralaan 8C te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 475.000,- en openstaande schuld van € 375.000,-. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 29 september 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 375.000,-.
  • De heer A. Çarkanat en mevrouw A. Çarkanat geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres P J Troelstralaan 8C te Schiedam wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • Mevrouw A. Çarkanat geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Adora Food & Drinks is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Adora Food & Drinks. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan voornamelijk goederen te verkopen aan supermarkten. Vanwege de sluiting van de horeca, hebben de supermarkten meer omzet gedraaid waar zij uiteindelijk ook profijt van hebben gehad. De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver geen negatieve invloed heeft gehad op de bedrijfsactiviteiten en omzet van de onderneming.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden op de balans zijn naast het krediet welke zal worden geherfinancierd, leaseverplichtingen van onder andere een heftruck en diverse bedrijfswagens (5).

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 224.000
Vlottende activa € 203.000
Overige vlottende activa € 18.000
Totaal € 445.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 158.000
Langlopende schulden € 228.000
Kortlopende schulden € 59.000
Totaal € 445.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 664.000  
Bruto winst € 231.000  
Kosten € 107.000  
Resultaat € 124.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-107971 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-05-2021 om 14:08
investeerder-108668 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-05-2021 om 14:07
investeerder-110819 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-05-2021 om 14:07
investeerder-29188 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-05-2021 om 14:07
investeerder-237243 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-05-2021 om 14:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders