29048

Anytime Fitness Nesselande

€ 100.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Samenvatting

Anytime Fitness is wereldmarktleider op het gebied van Fitnessclubs met meer dan 3.500 fitness- en health clubs wereldwijd. In Nederland zijn meer dan 60 clubs die zich onderscheiden door een kwalitatief hoogstaande omgeving, deskundige begeleiding en 24/7 openstelling. Anytime Fitness Nesselande bestaat ruim twee jaar en is met meer dan 650 leden een rendabele club.
 
Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. Dit dient voor de herfinanciering van de activa en gelijktijdige vrijval van gestelde zekerheden. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor AF Fitness B.V. een score Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is AF Fitness B.V. De beide aandeelhouders geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-, die op dit moment moreel van aard is. De lening van Etnolife Holding B.V. van € 145.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. Er wordt een aanvullende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 100.000,- afgesloten op het leven van Joost Kroesen, die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte worden de voorraad en inventaris verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering wordt grotendeels aangewend voor bouwkundige voorziening, inventaris en werkkapitaal. Met de lening wordt een herfinanciering van een bancaire lening en het krediet bewerkstelligd, waardoor ook de gestelde zekerheden vrijvallen. 

Ondernemer

Joost Kroesen (23) is na zijn mbo in 2011 naar Australië gegaan om professioneel cricket te spelen. Daar heeft hij een opleiding gevolgd voor Personal trainer (NASM Sportopleiding) om vervolgens verschillende sporters te trainen en te begeleiden. In 2014 is hij personal trainer geworden in Vlaardingen. Sinds oktober 2015 is hij werkzaam bij Anytime Fitness Nesselande, waar hij sinds 2016 de dagelijkse leiding heeft en nu ruim een halfjaar mede-eigenaar is. In juni 2017 heeft Collin de aankoop van de aandelen door Joost Kroesen succesvol gefund. Joost heeft een enorme passie voor sport, is zelfstandig en ondernemend. Hij is ongehuwd en heeft geen kinderen.

Soeniel Sewnarain (42) is na zijn opleiding aan de Erasmus Universiteit een organisatieadviesbureau gestart: Etnolife Services. Hij houdt zich bezig met het begeleiden van ondernemers op financieel en marketinggebied, beleidsadvisering, winkelstraatmanagement en hij heeft twee ondernemersverenigingen opgezet. Vanuit zijn rol heeft hij verschillende netwerkfuncties gehad, zoals Jurylid van de ondernemersprijs Ketelbinkie (Rotterdam), bestuurslid MKB Rotterdam en voorzitter van het Platform Rotterdamse Ondernemers in de Multiculturele samenleving. Fitness is zijn grote passie waardoor hij diverse fitnessopleidingen heeft gevolgd. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat hij mede-eigenaar is van Anytime Fitness Nesselande. Zijn kernkwaliteiten zijn het ondernemerschap en zijn communicatieve en commerciële vaardigheden. Soeniel is ongehuwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Anytime Fitness is wereldmarktleider op het gebied van fitnessclubs en is de grootste franchise-fitnessketen ter wereld. Er zijn meer dan 3.500 clubs wereldwijd geopend. Elke dag wordt er ergens in de wereld een nieuwe club geopend en om de drie minuten schrijft een nieuw lid zich in. Wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen leden en dat in vijf continenten. Vanuit Amerika is Anytime Fitness in 2011 in de Benelux geland. De franchisegever voor Anytime Fitness Benelux wilde explosief gaan groeien en dat is gelukt. In Nederland heeft Anytime Fitness meer dan 60 vestigingen. 

Positionering
Gemak is het uitgangspunt bij Anytime Fitness. ‘Convenience’ staat dus centraal: dichtbij de klant, 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk en aantrekkelijk geprijsd zijn de belangrijkste sleutelwoorden. De compacte fitnesscentra worden dicht bij de klanten gevestigd. De formule richt zich op het middensegment binnen de fitnessbranche. De perfecte mix van verschillende componenten maakt Anytime Fitness uniek. De franchisenemer heeft toegang tot exclusieve, operationele technologie, waaronder:

 • veiligheidssystemen met geïntegreerde betalingsprocessen;
 • leden check-in en datamanagement tools, met geïntegreerde marketingfuncties;
 • zonnebank toegangssysteem, waardoor leden ook 24/7 gebruik kunnen maken van de zonnebank zonder contante betalingen.

Franchisenemers van Anytime Fitness hebben hiermee een voorsprong op zelfstandige sportscholen voor het middensegment.

Er wordt gebruik gemaakt van systemen van de franchisegever. De ledenadministratie, het beveiligingssysteem en de toegangscontrole zijn bij elke Anytime Fitness vestiging wereldwijd hetzelfde. Hierdoor heeft elk lid van iedere Anytime Fitness Sportschool toegang tot alle andere Anytime Fitness sportscholen wereldwijd. De incasso’s van de maandelijkse contributie wordt verzorgd door de Harlands Group te Ierland. Anytime Fitness in Nesselande (Rotterdam) is geopend in oktober 2015 en heeft nu 650 leden. 

Marktsituatie
Hoewel de markt voor fitnessclubs volwassen is geworden en verzadiging op de loer ligt, krijgen zelfstandige sportscholen het lastiger door de slagkracht van ketens, omdat men op prijs en aanbod (o.a. moderne apparatuur) lastig kan concurreren met die ketens. Ongeveer 2,7 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportschool of health club. Dit is ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking boven de 16 jaar.

De fitnessclub is onderdeel van het populaire winkelgebied Nesselande Boulevard en ligt naast het sport- en recreatiegebied Zevenhuizerplas. Er is gratis parkeergelegenheid in de straat en metrohalte Nesselande is op loopafstand. Anytime Fitness Nesselande is ruim twee jaar open. Door de persoonlijke aandacht van het team (de teamleden kennen veel klanten ècht), wordt het verloop onder de leden beperkt. Er is een laagdrempelige strippenkaart en actieve samenwerking met sportverenigingen en beach clubs. Ledenbehoud is belangrijk voor de club. Het streven is het huidige aantal van 650 leden vast te houden. Omdat er altijd verloop is, blijft ledenwerving noodzakelijk.

De actieve ledenwerving bestaat uit:

 • jaarlijkse ledenwervingscampagnes (vroege voorjaar, Valentijnsdag, Pasen, Pinksteren, het eind van de zomervakantie, herfstvakantie);
 • ludieke acties georganiseerd rondom bijvoorbeeld Halloween of Koningsdag, die ondersteund worden door marketingcampagnes zoals social media, buiten- en radioreclame;
 • Actief Referal programma: bestaande leden worden via incentives en kortingsacties gestimuleerd leden aan te brengen.

Voor ledenbehoud is er een retentie programma:

 • Anytime Fitness kent een non-user programma: leden die langer dan 2 à 3 weken niet zijn komen sporten worden actief benaderd. Bij hen wordt nagegaan waarom ze niet komen sporten en hoe ze weer geholpen kunnen worden om het sporten op te pakken;
 • Bestaande leden kunnen kosteloos trainingsprogramma’s krijgen die elke 6 weken worden aangepast. Hier zit een actieve begeleiding en een stuk voedingsadvies in.

Structuur

Financieringsbehoefte

Bij de start van de onderneming, tweeëneenhalf jaar geleden, zijn de investeringen in vaste activa gefinancierd door de huisbank van de franchisegever in Limburg, met als zekerheid verpanding van inventaris en een geblokkeerde spaarrekening. De ondernemers hebben verder geen band met die bank en hebben de wens uitgesproken de financiering daar af te lossen, waarmee ook de verpanding vrijvalt. Met de vrijval van de geblokkeerde spaarrekening kan een deel van de rekening-courant verhouding met Etnolife Holding B.V. worden afgelost, zonder dat het ten koste gaat van de liquiditeit van de club. Door het uitnemen van bank is Collin Crowdfund de enige externe financier.

Investeringsoverzicht

Aflossing bankfinanciering € 76.000,-
Aflossing bankkrediet € 14.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totale financieringsbehoefte via lening Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico's met de bijbehorende risicobeperkende maatregelen zijn: 

 • Risico van ledenverloop.
  Het grootste risico is het ledenverloop. Dit wordt ondervangen door een speciaal retentie programma, regelmatige vernieuwing van het aanbod (o.a. voedingsadviesen speciale programma’s) en de persoonlijke aandacht door de clubleiding aan klanten. En niet onbelangrijk: Joost kent de meeste leden echt.
 • Risico van non-betaling abonnementhouders.
  Leden betalen per maand of halfjaar vooruit. Harlands Group (UK, een gespecialiseerd bedrijf in ‘direct debit’ en ‘third party collections’) draagt zorg voor het innen van de gelden via automatische incasso. De franchisenemer zorgt zelf voor actie bij het niet kunnen innen van gelden. 
 • Risico op uitval personele bezetting. 
  Er is een relatief klein team. Teamleden kunnen elkaars werk overnemen. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar werken en inspringen bij eventuele uitval van een ander. Veel zaken zijn geautomatiseerd zodat openstelling, beveiliging e.d. doorlopen bij uitval van een personeelslid. Administratieve werkzaamheden worden opgevangen door het administratiekantoor.
 • Risico’s die gepaard gaan met uitoefening van het bedrijf. 
  Anytime Fitness Nesselande is een bestaande club en is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en bedrijfsschade. Daarnaast ondersteunt ICT de veiligheid binnen de club en buiten de reguliere uren: Erasmus samen met Novisec zijn de partijen die camerabewakingssystemen en toegang hebben geïnstalleerd. 
 • Arbeidsongeschiktheid of overlijden van de ondernemer. 
  Mocht Joost Kroesen wegvallen, dan nemen collega’s de dagelijkse gang van zaken over, onder leiding van Soeniel Sewnarain. Op het leven van Joost is een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afgesloten ten behoeve van deze crowdfundlening.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is AF Fitness B.V.
 • Joost Kroesen en Soeniel Sewnarain geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Joost Kroesen voor een bedrag van € 100.000,-. Deze is lineair dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van AF Fitness B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een directielening van Etnolife Holding B.V. ter hoogte van € 145.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 5% wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor AF Fitness B.V. een Verhoogd risico. Voor de beide aandeelhouders noteert Dun & Bradstreet een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de jaarcijfers 2017 en de prognose voor 2018. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en prudent opgesteld. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
Anytime Fitness Nesselande bestaat ruim twee jaar en heeft sinds begin 2017 een positieve cashflow. Eind 2017 is er, na betaling van de management fee aan Joost Kroesen, een netto cashflow overschot van € 3.000,- (score Voldoende) gerealiseerd ten opzicht van een omzet van € 205.000,-. Naar verwachting wordt voor 2018 een netto cashflow overschot begroot van € 18.000 met een score Ruim voldoende. De geprognosticeerde omzet voor dit jaar is ruim € 232.000,-. Op dit moment vinden wij het acceptabel om voor de Rentabiliteit de score Voldoende te hanteren.

Solvabiliteit
De balans na financiering geeft een solvabiliteit van 21% op een balanstotaal van € 331.000,- met de score Voldoende. Eind 2018 wordt een solvabiliteit van 29% geprognosticeerd (score Ruim voldoende) door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen. Wij vinden het passend de Solvabiliteit op dit moment te kwalificeren op Voldoende.

Liquiditeit
Door het karakter van de branche (dienstverlening) zijn er slechts beperkt vlottende activa aanwezig en is een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) niet representatief. Om deze reden zijn we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag uitgegaan van de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door de cashflow na belastingen te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. Voor Anytime Fitness Nesselande wordt deze in 2018 geprognosticeerd op een Ruim voldoende score van 1,3. De gangbare minimale norm bedraagt 1,25. Wij beoordelen de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Elke investeerder krijgt een strippenkaart waarmee tien keer gratis gesport kan worden bij Anytime Fitness Nesselande. De strippenkaart zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38824 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
27-02-2018 om 11:35
investeerder-51918 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2018 om 11:35
investeerder-2030 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2018 om 11:34
investeerder-41136 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-02-2018 om 11:31
investeerder-36690 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-02-2018 om 11:28

Ondernemer
Joost Kroesen

Soeniel Sewnarain

Crowdfund Coach


Henk Beke