AFM

Collin Crowdfund heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013.
Alvorens Collin deze mocht ontvangen op 1 april 2014, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Onder dit regime mag Collin bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen en professionele vastgoedbeleggers.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Collin twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Collin en heeft Collin regelmatig overleg met de AFM.

AFM

Toezichthouder
Collin heeft de benodigde ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ga naar AFM registratie Collin Crowdfund N.V.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders