36480

Airco HP

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 321
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 321 investeerders

Samenvatting

Airco HP is gespecialiseerd in het creëren van een optimaal binnenklimaat in gebouwen en particuliere woningen. Daarbij gaat het om alle oplossingen op het gebied van luchtbehandeling en klimaattechniek. De ondernemers, vader en zoon Van den Heuvel, hebben de taken goed verdeeld waarbij ze ook bijgestaan worden door een businesspartner. De vader zet de overwaarde van zijn appartement in als zekerheid voor de investeerders. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Invloed coronavirus
Uiteraard heeft het coronavirus ook invloed op de exploitatie van het bedrijf. Een aantal zakelijke opdrachtgevers in de retail en horeca bevestigen dat getekende orders wel doorgaan maar verschuiven de uitvoering wel naar achteren. Direct na de eerste signalen is het bedrijf een actie begonnen met korting voor particulieren. Hier is zeer veel respons op gekomen. Daar zijn nu al veel extra orders door gesloten, waarbij het voordeel nu is dat veel mensen thuis werken en er dus eenvoudiger afspraken overdag kunnen worden gemaakt wat efficiënter werkt. Door het coronavirus vindt er dus een verschuiving plaats van zakelijk naar particulier (hogere segment), per saldo is er de overtuiging bij de ondernemers dat de wat neerwaarts aangepaste prognose kan worden gerealiseerd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VOF Airco HP als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het privé-appartement met als adres Vivalidpark 40 te Hilversum gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €375.000,-, en met een waarde van € 725.000,- volgens een taxatierapport met een waardepeildatum van 16 april 2020.
  • De debiteuren zijn H.P. van den Heuvel en J. Van den Heuvel, ten deze handelend zowel voor zich en als vennoten van de VOF Airco HP. Op dit moment is de privévermogenspositie van H.P. van den Heuvel, mede door de verhypothekeerde overwaarde op het privé-appartement, ruim. J. Van den Heuvel heeft, op basis van de WOZ-waarde, een overwaarde van € 55.000,- in zijn woning.

Leendoel

Het leendoel bestaat uit de herfinanciering van kortlopende financiering, uitbreiding van het werkkapitaal en de groei van de voorraad.

Ondernemer

Herman van den Heuvel (1957) heeft de algehele leiding van het bedrijf, stuurt de backoffice aan en is voor veel bestaande relaties het eerste en vertrouwde aanspreekpunt. Herman is, voordat hij Airco HP heeft opgericht, al jarenlang werkzaam geweest in deze branche en zodoende heeft hij een groot netwerk opgebouwd en onderhouden. Zijn zoon Jasper (1984) is in 2012 als vennoot toegetreden. Hij is verantwoordelijk voor de commercie en is de werkvoorbereider en -planner. Hij is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe klanten. Hij inventariseert op locatie de behoefte, werkt de behoefte uit in een offerte en blijft gedurende het traject verantwoordelijk voor de installatie en de geleverde dienst. Jasper omschrijft zichzelf als zeer punctueel goed in communicatie en in staat om vanuit een nieuw contact een contract te sluiten. Daarnaast stuurt hij het team van service- en onderhoudsmonteurs aan. 

Tot en met 2019 was een belangrijke onderhoudsmonteur ook nog vennoot. Dit is recent beëindigd waarbij de monteur wel in dienst blijft bij het bedrijf.

De ondernemers laten zich sinds eind 2019 bijstaan en coachen door Look Forward, in de persoon van John Keller. Naast het (online) verzorgen van de financiële en administratieve backoffice, is John de vertrouwde businesspartner van de ondernemers. Hij helpt bij het verbeteren van het rendement en de groei van de onderneming.

Onderneming

Airco HP is gespecialiseerd in het creëren van een optimaal binnenklimaat in gebouwen en particuliere woningen. Daarbij gaat het om alle oplossingen op het gebied van luchtbehandeling en klimaattechniek. Omdat geen enkele ruimte hetzelfde is, levert Airco HP op maat gesneden oplossingen, zowel eenvoudig tot zeer geavanceerde installaties, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Dit alles met oog voor detail. Diverse topmerken worden geleverd en geïnstalleerd. (o.a. Mitsubishi). De zorg van Airco HP houdt niet op bij de installatie van de apparatuur. Ook aan nazorg en onderhoud besteden zij veel aandacht. Klimaattechniek moet immers jarenlang optimaal en storingvrij kunnen functioneren.

Het leveringsprogramma is zowel gericht op de zakelijke als particuliere markt. Het grootste deel van hun omzet komt uit business-to-business. Ze mogen veel gerenommeerde retail- en horecaketens tot hun vaste klantenkring rekenen, bijvoorbeeld Zeeman. Voor alle bestaande en nieuwe Zeeman-vestigingen verzorgen zij de airconditioning- en klimaatbeheersingssystemen, zowel installatie als onderhoud.

De organisatie van Airco HP is het laatste jaar verder gegroeid. Er werken nu 4 (parttime) medewerkers op kantoor, waarvan de meeste met een tijdelijk arbeidscontract. In het veld zijn 11 service- en onderhoudsmonteurs werkzaam. Ook is de onderneming aan het eind van 2019 verhuisd naar een grotere locatie. De voornaamste reden van de verhuizing was vooral het magazijn dat op de oude locatie veel te klein geworden was. Dit zorgde voor inefficiënties in het proces en frustraties bij de monteurs. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinancieren Spotcap € 110.000,-
Voorraad € 50.000,-
Werkkapitaal € 140.000,-
Totaal € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan 3 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing

Naast de crowdfunding zijn er een aantal financial leases voor de bestelbussen en een rekening-courant krediet van € 75.000,- bij ABN-AMRO.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het privé-appartement met als adres Vivalidpark 40 te Hilversum gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €375.000,-, en met een waarde van € 725.000,- volgens een taxatierapport met een waardepeildatum van 16 april 2020.
  • De debiteuren zijn H.P. van den Heuvel en J. Van den Heuvel, ten deze handelend zowel voor zich en als vennoten van de VOF Airco HP. Op dit moment is de privévermogenspositie van H.P. van den Heuvel, mede door de verhypothekeerde overwaarde op het privé-appartement, ruim. J. Van den Heuvel heeft, op basis van de WOZ-waarde, een overwaarde van € 55.000,- in zijn woning.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF Airco HP is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de conceptcijfers van 2019 en de prognose over 2020 van de vof. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet over 2019 bedraagt € 2.240.000,- met een netto cashflowoverschot van € 137.000,-. Dit was nog gebaseerd op de situatie met 3 vennoten en is inclusief een aantal bijzondere baten. In 2020 wordt, ondanks de coronacrisis, een verdere groei verwacht tot € 3.000.000,- omzet met een operationele cashflow na privé-opnames van € 165.000,-. Het geprognosticeerde netto cashflowoverschot in 2020 bedraagt € 159.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is het zwakke punt van de onderneming. Door diverse redenen in het verleden is deze ultimo 2019 nog –€ 149.000,- op een balanstotaal van € 893.000,-. Conform de prognose zal deze ultimo 2020 –€ 59.000,- bedragen op een balanstotaal van € 997.000,-, de verwachting is dat deze per medio 2021 positief zal zijn. Een mitigant in dezen is de overwaarde op de woningen van de vennoten welke gedeeltelijk ook worden ingezet voor de financiering. De solvabiliteit kwalificeren we als Matig.

Zekerheden

  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het privé-appartement met als adres Vivalidpark 40 te Hilversum gevestigd, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €375.000,-, en met een waarde van € 725.000,- volgens een taxatierapport met een waardepeildatum van 16 april 2020.
  • De debiteuren zijn H.P. van den Heuvel en J. Van den Heuvel, ten deze handelend zowel voor zich en als vennoten van de VOF Airco HP. Op dit moment is de privévermogenspositie van H.P. van den Heuvel, mede door de verhypothekeerde overwaarde op het privé-appartement, ruim. J. Van den Heuvel heeft, op basis van de WOZ-waarde, een overwaarde van € 55.000,- in zijn woning.

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-161880 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2020 om 10:21
investeerder-24315 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2020 om 10:20
investeerder-161889 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2020 om 10:20
investeerder-110853 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-05-2020 om 10:20
investeerder-13211 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2020 om 10:19

Ondernemer

H.P. van den Heuvel en J. van den Heuvel

Crowdfund Coach


Marc Kogels