43390

Akca truck & trailer service

€ 1.050.000  |  7,5% rente  |  30 maanden  Investeerders: 788
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

44 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-11-2022 in 13 dagen volgeschreven door 788 investeerders

Samenvatting

De heren F. Akca en C. Akca (vader en zoon) hebben een vaste klantenkring in de transportbranche opgebouwd. Ze krijgen nu de mogelijkheid om het bedrijfspand, dat men momenteel gedeeltelijk huurt, aan te kopen. Voor een deel van het pand en het buitenterrein hebben ze reeds 2 huurcontracten met een jaarlijkse opbrengst van € 66.000,- gesloten. Daarnaast vervallen de huidige huurlasten. De heer F. Akca verstrekt naast de eerste hypothecaire inschrijving, op het aan te kopen pand, een 3e hypothecaire inschrijving op zijn privé woning. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.200.000,-. Naast de eigen inbreng en een familielening bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.050.000,-. De looptijd is 30 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 950.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de VOF Akca Trucks & Trailers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment beperkt de privévermogenspositie van de ondernemers zich tot de overwaarde in de privéwoning;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Distriboulevard 1, 4761 RZ te Zevenbergen kadastraal bekend als sectie A nummer 849, te Zevenbergen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.075.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 juli 2022;
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Plataanstraat 18, 4731 CK te Oudenbosch welke is voorbelast met een 1e en 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 205.184, en een restant schuld van € 158.724 ,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 oktober 2022. Indien de woning tussentijds wordt verkocht, wordt er € 150.000,- vergoedingsvrij extra afgelost welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Akca Trucks & Trailer Service worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met als adres: de Distriboulevard 1, 4761 RZ te Zevenbergen kadastraal bekend als sectie A nummer 849, te Zevenbergen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De lening van RC Trans ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van het gedeeltelijk gehuurde bedrijfspand.

Ondernemer

De heer F. Akca (1964) is in 2002 met zijn eigen bedrijf begonnen. Hierbij heeft hij ook veel voor Rynart gewerkt, waarvan hij nu het pand huurt. Zijn zoon C. Akca (1992) is in 2017 toegetreden tot het bedrijf, waarna het bedrijf flink is gegroeid.

Beide ondernemers zijn harde werkers, hebben kwaliteit en hebben goede service hoog in het vaandel staan. Hierdoor hebben ze veel trouwe klanten, die het onderhoud van hun trucks volledig aan hen uitbesteden.

Onderneming

De huidige activiteiten bestaan uit: onderhoud, APK-keuring, schadeherstel, airco-, banden- en pech- service voor trucks en trailers. Door de aankoop van het pand kunnen deze activiteiten verder groeien en worden uitgebreid met een truck carwash. Deze is reeds aanwezig in het pand, maar momenteel niet in gebruik. Met enkele kleine wijzigingen is de truck carwash operationeel en verwacht men jaarlijks een extra omzet van circa € 50.000,- te kunnen realiseren. Daarnaast is men voornemens de kantoorruimtes voor transportbedrijven , 31 parkeerplaatsen inclusief chauffeurs benodigdheden (douche, keuken etc.) en de aanwezige loods met 2 docks te gaan verhuren.

Onroerend goed
Het pand ligt op een zichtlocatie in Moerdijk. Het betreft industriegrond met bedrijfspand en parkeerplaatsen met een oppervlakte van 4.322 m2. De bedrijfshal met kantoorruimtes kent een oppervlakte van 895 m2. Er is op het buitenterrein ruimte voor 31 te verhuren truckparkeerplaatsen en in het pand is sprake van een opslagloods met 2 docks. Het kantoor is op te splitsen in meerdere aparte kantoren. Momenteel zijn er al 2 huurcontracten afgesloten voor de verhuur van de loods, kantoren en parkeerplaatsen voor € 66.000,- per jaar. De marktwaarde bedraagt € 1.075.000,- conform taxatie d.d. 14 oktober 2022.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 1.100.000,-
k.k. € 100.000,-
Totaal € 1.200.000,-
Eigen middelen € 100.000,-
Lening familie € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.050.000,-

Leenbedrag: € 1.050.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 30 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 950.000,-.

Er is geen sprake van andere langlopende schulden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Akca Trucks & Trailer Service is Laag risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de tussentijdse cijfers 2022, forecast 2022 en prognose 2023 na aankoop pand. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De omzet in 2021 bedroeg € 603.000,- met een overschot in de operationele cashflow na ondernemersbeloningen van € 38.000,-. In 2022 groeit de onderneming hard en is deze omzet al na 7 maanden gerealiseerd. Geprognosticeerd komt men eind dit jaar op een jaaromzet uit van € 986.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 151.000,-. Na investering vervallen de huurlasten van € 46.000,- per jaar, worden de huurontvangsten minimaal € 66.000,- in het eerste jaar en zal de omzet stijgen naar € 1.052.000,- met een overschot in de operationele cashflow na ondernemersbeloningen van € 154.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2021 bedraagt 55% op een balanstotaal van € 97.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed wordt de balans omvangrijker. Naar verwachting zal de solvabiliteit eind 2023 23% bedragen op een balanstotaal van € 1.490.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de VOF Akca Trucks & Trailers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment beperkt de privévermogenspositie van de ondernemers zich tot de overwaarde in de privéwoning;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Distriboulevard 1, 4761 RZ te Zevenbergen kadastraal bekend als sectie A nummer 849, te Zevenbergen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.075.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 juli 2022;
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Plataanstraat 18, 4731 CK te Oudenbosch welke is voorbelast met een 1e en 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 205.184, en een restant schuld van € 158.724 ,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 oktober 2022. Indien de woning tussentijds wordt verkocht, wordt er € 150.000,- vergoedingsvrij extra afgelost welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Akca Trucks & Trailer Service worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met als adres: de Distriboulevard 1, 4761 RZ te Zevenbergen kadastraal bekend als sectie A nummer 849, te Zevenbergen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De lening van RC Trans ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Mede dankzij de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-353010 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
15-11-2022 om 17:53
investeerder-5969 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2022 om 17:32
investeerder-193784 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-11-2022 om 16:50
investeerder-353199 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-11-2022 om 16:43
investeerder-75225 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2022 om 15:57

Ondernemer

C. Akca

F. Akca

Crowdfund Coach


Marc Kogels