29444

Al Tanoer

€ 145.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 186
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 186 investeerders

Samenvatting

Deze leningaanvraag is voor 1 april in prépublicatie gegaan en valt daarom onder de oude algemene voorwaarden van voor 1 april 2018.

Al Tanoer B.V. is een producent van traditionele Syrische broden en wordt opgestart door Micheal Zen en Enam Hushan. Zij hebben enkele jaren geleden noodgedwongen hun geboorteland Syrië moeten verlaten en hebben een verblijfsvergunning in Nederland verkregen. Beide heren hebben een enorme drive om van dit bedrijf in Nederland een succes te maken. Tijdens het voortraject en ook hierna zullen zij worden ondersteund door de Stichting Ondernemersklankbord. Na een lange zoektocht hebben ze een geschikte productlocatie in Vlissingen gevonden waar zij een vrij nieuwe productielijn voor brood voor een interessante prijs kunnen overnemen. Er is onder andere voor Zeeland gekozen omdat vanuit deze locatie de geproduceerde producten makkelijker gedistribueerd kunnen worden naar haar afnemers in Zuid-Nederland, Rotterdam en België, met name Brussel en Antwerpen. Micheal en Enam worden via hun persoonlijke holdings voor 50% eigenaar van Al Tanoer B.V.

Financieringsbehoefte
Voor de aanschaf van de productielijn, (bestel)auto’s en werkkapitaal is een bedrag van € 205.000,- nodig. De verkoper van de productielijn is bereid om een achtergestelde lening van € 60.000,- te verstrekken. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Al Tanoer B.V., Hushan B.V. en Al-Zen B.V. De ondernemers geven ieder een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-, die op dit moment van morele waarde is. De lening van Cedars of Lebanon Bakery and Sweets B.V. ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Al Tanoer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund inclusief de productielijn met een recent onafhankelijk getaxeerde marktwaarde van € 188.000,-.

Leendoel

De lening is bedoeld voor financiering van de overname van de productielijn, aanschaf bestelauto’s en werkkapitaal voor de opstart van het bedrijf.

Ondernemer

Het management van het bedrijf zal gevoerd worden door Enam Hushan en Micheal Zen. Zij hebben een verblijfsvergunning en zijn van plan met hun gezin in Nederland te blijven. Micheal is accountant en Enam is meer de praktische man. Beide heren zijn goed opgeleid en hebben de nodige ervaring binnen en buiten deze branche.

Enam Hushan (36 jaar) heeft de havo-opleiding afgerond en een mbo-opleiding Hotel en Toerisme. Na zijn opleiding heeft hij van 2002 tot 2015 als kok en bakker in zijn eigen restaurant gewerkt, voordat hij naar Nederland kwam. Zijn specialiteiten waren BBQ, shoarma, fried chicken en Arabisch brood. Enam is sociaal vaardig, behulpzaam, klantgericht, sterk in planning en organisatie, leergierig en nauwkeurig.

Micheal Zen (40 jaar) heeft na zijn middelbare school een bacheloropleiding afgerond in Accounting en is hierna ook in het accountantsvak aan het werk gegaan. Onder andere voor LEAD Construction (Gas & Oil Industry in Damascus) als Chief Accountant en hier heeft hij tevens leidinggegeven aan de financiële afdeling. Vanaf 2012 heeft hij gewerkt voor Al-Moukhtar Bakeries in Dubai als General Accountant. Tijdens zijn werkend leven heeft hij tevens vakopleidingen gevolgd. Micheal heeft doorzettingsvermogen en kan goed samenwerken. Hij heeft respect voor de mening en inbreng van anderen en heeft focus en accuratesse in zijn werk.

Vanuit hun beider achtergrond hebben zij afgesproken dat Micheal zich vooral richt op de financiën, administratie, juridische zaken, contacten met leveranciers en Public Relations. Enam neemt de leiding over de fabriek, de productie, logistiek en personeel voor zijn rekening.

Onderneming

De activiteiten betreffen het produceren van traditionele Syrische broden. De productielijn voor Arabisch brood die kan worden overgenomen is nu eigendom van Cedars of Lebanon en staat in Vlissingen. Zeeland is een geschikte locatie, omdat Al Tanoer de producten dan gemakkelijker kan distribueren naar haar afnemers in Zuid-Nederland, Rotterdam en België, met name Brussel en Antwerpen. De huidige locatie is uitstekend geschikt voor de productie van de broden. Er is een opslagruimte om de grondstoffen te kunnen bewaren, een ruimte voor de zakken voor het brood, een kantoor en andere noodzakelijke faciliteiten. De productielijn is vrijwel nieuw en kan voor een interessant bedrag worden gekocht. De lijn met aanverwante onderdelen is in december 2017 door Troostwijk Taxaties getaxeerd. De huidige marktwaarde van € 188.000,- bij continuering van de bedrijfsactiviteiten komt ruim overeen met het bedrag waarvoor de productielijn wordt gekocht. 

Er blijkt een grote vraag te zijn naar deze broden. De verkoop zal in de eerste fase vooral in de regio’s Zeeland en West-Brabant plaatsvinden. Vervolgens zullen ook verkooppunten in grote steden zoals Rotterdam, Den Haag, Enschede, Antwerpen, Brussel et cetera worden bewerkt om een brede distributie te verkrijgen.

Doelgroep
Er zijn een groot aantal Arabische mensen die in Nederland en België wonen. Op dit moment zijn dat er circa 900.000. Het aantal mensen van de belangrijkste doelgroep (met name vluchtelingen uit Syrië en andere landen) groeit nog steeds. Een gemiddeld gezin eet dit brood iedere dag bij de verschillende maaltijden. Het gebruik per persoon ligt daardoor hoog. Naar schatting heeft de markt voor Arabisch brood in Nederland en België een waarde van circa € 190 miljoen. Dit biedt voor Al Tanoer prima mogelijkheden om een goede marktpositie op te bouwen. 

De focus zal vooral liggen op verkooppunten waar de doelgroep Syriërs, Irakezen, Marokkanen en dergelijke nu deze producten kopen. Het gaat hierbij vooral om Turkse en Marokkaanse winkels (bijvoorbeeld Tanger Markt met 12 supermarkten in Nederland) en soortgelijke kanalen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om bij supermarkten zoals Jumbo, Albert Heijn, Lidl, et cetera de distributie op lokaal of regionaal niveau te verwerven. Het is echter duidelijk dat dit serieuze inspanning en tijd zal vragen voordat opname kan worden verwezenlijkt. Vandaar de concentratie van aandacht en bewerking van winkels die zich met name op mensen van Arabische, Turkse en Marokkaanse oorsprong richten.

Missie
Onze missie is met dit bedrijf in te spelen op de groeiende behoefte aan Arabisch brood in Nederland, België en omringende landen. Het eten van dit brood is een belangrijke gewoonte voor Arabische mensen. Bij alles wat zij eten, eten ze dit brood erbij. Met onze onderneming willen wij via onderstaande belofte zoveel mogelijk (Arabische) mensen dagelijks laten genieten van ons brood.

“Tanoer brood doet door zijn heerlijke smaak en versheid denken aan het brood dat vroeger thuis door moeder gemaakt werd.”

Doelstelling
In de eerste fase zal de focus liggen op productie en verkoop van de basis broodproducten en daar een dekkende distributie voor op te bouwen om zo de mensen die qua oorsprong voornamelijk uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika komen van hun favoriete dagelijkse verse brood te voorzien. Assortimentsuitbreiding zal snel volgen, ook met biologische varianten, om op die manier een winstgevend bedrijf op te bouwen en de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De huidige concurrenten zijn Arabic Bread in Almere, Bakkerij Alsham in Zoetermeer en Almalika. Onderscheidend is dat Al Tanoer melk in plaats van water gebruikt. De samenstelling van het brood bevat in principe de standaard ingrediënten die voor dit soort producten nodig zijn. Om echter een kwalitatief optimaal product te kunnen maken en leveren wordt melk gebruikt in plaats van water, waarmee de meeste concurrenten hun brood samenstellen. Hierdoor wordt ook één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten, namelijk langere versheid, te realiseren en te garanderen. Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan een hoogwaardig product is het tempo van het productieproces en met name het koelen. De koeling verloopt zodanig langzaam dat de smaak- en versheidseigenschappen optimaal zijn. 

Structuur
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aanschaf productielijn € 150.000,-
Aanschaf auto’s € 15.000,-
Opstart/werkkapitaal € 40.000,-
Totaal € 205.000,-
Achtergestelde lening huidige eigenaar € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 145.000,-

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Al Tanoer B.V., Hushan B.V. en Al-Zen B.V.
  • De heer M. Zen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer E. Hushan geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van Cedars of Lebanon Bakery and Sweets B.V. ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, waarbij is afgesproken dat aflossing op de lening mag plaatsvinden uit de vrije netto cashflow en nadat de verplichtingen jegens de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan. De rente mag evenwel worden betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Al Tanoer B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Dit is inclusief de aan te kopen productielijn die op basis van een recent onafhankelijk taxatierapport een marktwaarde van € 188.000,- heeft.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Al Tanoer B.V., Hushan B.V. en Al-Zen B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op het bedrijfsplan van de ondernemers. Hierin zijn prognoses opgenomen voor de komende drie jaar inclusief een pessimistisch scenario. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Voor de eerste 12 maanden wordt een omzet van ruim € 800.000,- geprognosticeerd en een netto cashflowoverschot van € 117.000,-. De score komt daarmee uit op Excellent. Voor het tweede jaar wordt een verdere groei van het bedrijf verwacht. Na een omzet van € 1.269.000,- komt het netto cashflowoverschot uit op € 262.000,- (score Excellent). Op basis van een pessimistisch scenario is er voor het eerste jaar een omzet van circa € 600.000,- geprognosticeerd. Hierbij is de cashflow nog steeds toereikend om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien de prognoses nog gerealiseerd moeten worden, hebben wij de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Dankzij de achtergestelde lening van de verkoper is er sprake van voldoende aansprakelijk vermogen. De solvabiliteit na financiering komt uit op ruim 29% bij een balanstotaal van € 205.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. Na realisatie van de prognose over het eerste jaar komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 55% bij een balanstotaal van € 300.000,- (score Excellent). Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in de openingsbalans uit op 1,3 en scoort daarmee Ruim voldoende. Na realisatie van de prognoses komt de current ratio de komende jaren uit op 3,3 en hoger (score Excellent). Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor de Liquiditeit vastgesteld op basis van de openingsbalans op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18288 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2018 om 11:46
investeerder-52752 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2018 om 11:46
investeerder-9099 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2018 om 11:45
investeerder-14385 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2018 om 11:45
investeerder-7654 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2018 om 11:45

Ondernemer

Micheal Zen en Enam Hushan

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas