44682

Albizia Beheer B.V.

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 393
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-03-2023 in 3 uur volgeschreven door 393 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Albizia Beheer B.V.strong>
Sector Financiële holding
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aandelentransactie
Datum van oprichting 22-03-2023

Leendoel

René Caron kan via zijn opgerichte holding Albizia Beheer B.V. een aandeel van 4,1% inkopen van Agro Adviesburo BM Holding B.V. naast het al 4,9% in bezit hebbende belang. Hierdoor krijgt hij 9% van de certificaten in bezit. De aandelen kosten € 80.000,- per procent. Agro Adviesburo BM Holding B.V. is 100% aandeelhouder van AAB BM Nederland B.V. AAB (opgericht in 1985) en is een groot en vakkundig advieskantoor voor alle tuinbouw gerelateerde (inter)nationale bedrijven. Specialismes onder 1 dak van techniek, (aard)warmteprojecten, (duurzame) energiezaken, modellering, ruimtelijke ontwikkeling, corporate finance en makelaardij.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij met een slottermijn ter hoogte van € 125.000,-. en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop aandelenbelang € 350.000
Totaal € 350.000
Lening aandeelhouders € 100.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is Albizia Beheer B.V.
  • De heer R. Caron en mevrouw D.F. Wiering geven een gezamenlijke borgtocht af ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is momenteel materieel van aard, gezien de overwaarde in de privéwoning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving  ter hoogte van het leenbedrag gevestigd op het woonhuis aan de Nerts 28, 2693 EJ ’s-Gravenzande, kadastraal bekend als ’s-Gravenzande K 7393, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. ter hoogte van € 667.690,- en een openstaande schuld ter hoogte van € 523.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 925.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 januari 2022.
  • De heer R. Caron en mevrouw D.F. Wiering geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan Nerts 28, 2693 EJ ’s-Gravenzande, kadastraal bekend als ’s-Gravenzande K 7393. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De geldnemers heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Albizia Beheer B.V. is Laag risico. De scores voor AAB BM Nederland B.V. en Agro Adviesburo BM Holding B.V. zijn Minimaal risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van AAB BM Nederland B.V. over 2020, 2021 en concept cijfers over 2022. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De gepresenteerde prognose winst- en verliesrekening is gebaseerd op de managementvergoeding van ondernemer en het jaarlijkse te ontvangen dividend. Het gemiddelde jaarlijkse dividend wat vanuit AAB aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd bedraagt € 1.140.000,- over de afgelopen 5 jaar, waarvan 9,0% toekomt aan Albizia Beheer B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  BNI
Vaste activa € 720.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € —
Totaal € 720.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 370.000
Langlopende schulden € 350.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 720.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 164.000
Bruto winst € 135.000
Loonkosten € 81.000
Resultaat voor belasting € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103112 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-03-2023 om 13:56
investeerder-107975 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-03-2023 om 13:53
investeerder-114933 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-03-2023 om 13:52
investeerder-371161 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-03-2023 om 12:13
investeerder-14898 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-03-2023 om 12:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders