40657

Aldenhoven Interieurbouw

€ 200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 324
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 324 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Aldenhoven Interieurbouw
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering / werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2001
Website www.aldenhoven.nl

Leendoel

Aldenhoven Interieurbouw wordt al jaren geëxploiteerd door Coen Aldenhoven. Aldenhoven Interieurbouw maakt meubels en complete interieurs op maat. Er worden unieke meubelstukken ontworpen en geproduceerd. De ondernemer erft het naastgelegen bedrijfspand. De ondernemer wil het bedrijfspand onderbrengen in de eenmanszaak en daarvoor dient de huidige financiering geherfinancierd te worden. Daarnaast is de ondernemer op zoek naar een werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 175.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 119.000
Werkkapitaal € 81.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer K.J.A.J. Aldenhoven handelend onder de naam Aldenhoven Interieurbouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het te erven bedrijfspand aan de Berkenbos 2B, 5672 AK te Nuenen (kadastraal bekend als sectie F, nummer 3572 te Nuenen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26 februari 2018 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 320.000,-.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden ten gunste van de investeerders. 
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Aldenhoven Interieurbouw is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Aldenhoven Interieurbouw. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De coronapandemie heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. De pandemie heeft er zelfs toe geleid dat meer particulieren zijn gaan verbouwen waardoor de vraag vanuit de markt enkel is toegenomen.

Toelichting jaarcijfers
Aldenhoven Interieurbouw heeft tijdens de crisis zware jaren gekend, als gevolg waarvan het eigen vermogen negatief is geworden. Enkele jaren geleden heeft de ondernemer besloten om het tij te keren en een externe adviseur in de arm te nemen. Dit begint nu vruchten af te werpen. In combinatie met een gunstige markt heeft dit geleid tot een sterk verbeterd resultaat in het eerste halfjaar van 2021. Daarnaast zal het eigen vermogen ook verbeteren door het inbrengen van het geërfde pand in de eenmanszaak. Na de herwaardering van de vaste activa in de onderneming zal het eigen vermogen weer positief zijn. Ondanks het negatieve resultaat in 2020 was de cashflow door de afschrijvingen à € 72.000,- in 2020 wel positief.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 446.000
Vlottende activa € 166.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 614.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/-230.000
Langlopende schulden € 303.000
Kortlopende schulden € 541.000
Totaal € 614.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 1.426.000  
Bruto winst € 810.000  
Kosten

€ 836.000

 
Resultaat € -/-26.000  

 

Winst- en verliesrekening eerste half jaar 2021

Omzet € 856.000  
Bruto wins € 609.000  
Kosten € 491.000  
Resultaat € 118.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43988 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-08-2021 om 11:12
investeerder-110601 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-08-2021 om 11:12
investeerder-7623 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-08-2021 om 11:12
investeerder-103745 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-08-2021 om 11:11
investeerder-260675 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-08-2021 om 11:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders