fbpx
39346

Alida de Vries

€ 110.000  |  8,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 243
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 243 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Alida de Vries (Double FF Drachten)
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 14-12-2020

Leendoel

Onderneemster, Alida de Vries, werkt al circa 8 jaar voor Double FF. Momenteel werkt ze als bedrijfsleider voor de vestiging in Noord Leeuwarden. Double FF is ooit gestart als fastfoodketen in Noord-Nederland en positioneert zichzelf momenteel als foodcorner. Dit vanwege het brede assortiment met onder andere: burgers, broodjes, wraps, pizza, kebab, uitsmijters, shakes en (biologische) friet. De onderneemster heeft de mogelijkheid gekregen om als franchisenemer haar eigen Double FF op te starten in Drachten. Hiervoor is ze op zoek naar financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Apparatuur / machines € 68.000
Inventaris € 63.000
Verbouwing € 12.000
Overige kosten € 12.000
BTW € 30.030
Totaal € 185.030
Eigen inbreng € 10.000
Achtergestelde lening franchisegever € 15.000
Achtergestelde lening leverancier € 20.000
Voorfinanciering BTW franchisegever € 30.030
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw A.S.E. de Vries handelend onder de naam Alida de Vries (Double FF Drachten). Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Alida de Vries (Double FF Drachten) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer W. Rijfkogel (franchisegever) afgegeven ter hoogte van € 70.000,-. Deze borgstelling is lineair dalend met de lopende financiering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Alida de Vries (Double FF Drachten) is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Alida de Vries (Double FF Drachten). De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft weinig tot geen invloed op de bedrijfsvoering op de bestaande Double FF vestigingen. De bezorging is drukker dan voorheen, dit maakt het verlies van klanten in de winkel goed.

Toelichting jaarcijfers
De prognoses van jaar 1 en jaar 2 zijn mede gebaseerd op de jaarcijfers en ontwikkelingen van de vestigingen in Leeuwarden.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  openingsbalans
Vaste activa € 155.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € –
Totaal € 155.000

Passiva

  openingsbalans
Eigen vermogen € 45.000
Langlopende schulden € 110.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 155.000

Prognose winst- en verliesrekening jaar 1

Omzet € 575.000  
Bruto winst € 375.000  
Kosten € 315.000  
Resultaat € 60.000  

 

Prognose winst- en verliesrekening jaar 2

Omzet € 615.000  
Bruto winst € 400.000  
Kosten € 334.000  
Resultaat € 66.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-163634 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-03-2021 om 14:25
investeerder-54325 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-03-2021 om 14:25
investeerder-110550 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-03-2021 om 14:24
investeerder-211944 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-03-2021 om 14:23
investeerder-21531 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-03-2021 om 14:23

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders