42021

Alkema Shipping

€ 500.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 414
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-05-2022 in 10 dagen volgeschreven door 414 investeerders

Samenvatting

Tom Alkema is al jaren actief in de binnenvaart op diverse motorvrachtschepen en koopt nu een groter schip aan. Met de aankoop van een nieuw motorvrachtschip bedraagt zijn laadvermogen ruim 2.500 ton. Het motorvrachtschip wordt met name ingezet voor het vervoer van bulk- en stukgoederen.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft vrijwel geen invloed gehad op het bedrijf. De marktomstandigheden zijn al langere tijd redelijk en sinds oktober 2021 goed te noemen. 

Dit wel in achtneming van de torenhoge brandstofprijzen die forse impact hebben. De vrachtprijzen zijn daarmee behoorlijk omhoog gegaan om de hoge gasolieprijzen te compenseren.

Financieringsbehoefte
De totale financiering bedraagt € 2.050.000,-. Hiervan wordt € 1.035.000,- door BeeQuip gefinancierd, wordt er € 325.000,- aan eigen middelen en € 190.000,- aan achtergesteld vermogen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Alkema Shipping is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer T. Alkema, handelend onder de naam Alkema Shipping. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het motorschip met de naam Rosalie, brandmerk 36384 B 2015, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door BeeQuip ter hoogte van € 1.035.000,-. Het schip kent een marktwaarde van € 1.860.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 11 juni 2021.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt de bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer T. Alkema voor een bedrag van € 175.000,- in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De looptijd van deze overlijdensrisicoverzekering is tot 01-02-2025.
 • De lening van € 100.000,- door familie Van der Wal wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De lening van € 90.000,- door Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van motorvrachtschip Rosalie.

Ondernemer

Tom Alkema is al langer actief in de binnenvaart. Al op jonge leeftijd heeft hij als deksman/matroos op een vrachtschip in de binnenvaart gewerkt. Tom is na het behalen van zijn vmbo diploma, door gaan leren voor een beroep in de binnenvaart. Hij heeft aan het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam zijn mbo diploma stuurman/schipper binnenvaart behaald en daarna op de Maritieme Academie in Harlingen het mbo diploma kapitein binnenvaart. Nadien heeft Tom bij diverse bedrijven in de binnenvaart in loondienst gewerkt, zowel in de droge lading/containervaart, passagiersvaart als in de tankvaart. In rang heeft hij zich ontwikkeld tot zelfstandig schipper/kapitein. Begin 2016 is Tom als zelfstandig ondernemer gestart met de aankoop van zijn eigen vrachtschip Mi Vida. 

Ondertussen zijn deze diploma’s uitgebreid met het Rijnpatent tot Basel en een radarpatent.

Onderneming

Alkema Shipping is in 2016 opgericht. Destijds is hij gaan varen met het door de onderneming aangekochte, 55 meter lange binnenvaartschip Mi Vida. 

Na de verkoop van het motorschip Mi Vida, die in februari/maart 2017 heeft plaatsgevonden, heeft Tom met name afloswerk gedaan als kapitein op diverse schepen. De wens was om weer een schip zelf te kunnen gaan aankopen. Met de Warber was daar geschikt schip voor gevonden. Begin 2018 heeft hij via een eerdere campagne bij Collin zijn schip Warber aangekocht. 

Nu wordt het motorvrachtschip Rosalie aangekocht. 
Belangrijkste specificaties:
Naam: Rosalie (ex Somtrans VIII) 
Bouwjaar: Het schip is in 1992 als enkelwandige tanker in Polen gebouwd en is in 2015 omgebouwd tot vrachtschip.
Bouwwerf: Plock (Polen) 
Afmetingen: 109 meter x 10,5 meter 
Laadvermogen: 2.500 ton 
Geldigheid CvO: 11 maart 2029 (net vernieuwd) 
Hoofdmotor: Caterpillar 3512B, bouwjaar 2004. 

Het schip zal met name gaan varen voor Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. Zolang de lening van Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. loopt zal Tom voor dit bedrijf varen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motorvrachtschip Rosalie € 1.775.000,-
Bijkomende kosten € 125.000,-
Herfinanciering Collin € 83.000,-
Herfinanciering Rabobank € 67.000,-
Totale investering € 2.050.000,-
Inbreng eigen middelen € 325.000,-
Financiering BeeQuip

€ 1.035.000,-

Financiering Fam. Van der Wal-Zoer € 100.000,-
Financiering Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. € 90.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

 

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 250.000,-.

Overige financiers:
BeeQuip
BeeQuip verstrekt een lening van € 1.0350.000,- met een looptijd van 5 jaar en een slottermijn van € 650.000,-. BeeQuip vestigt een eerste hypothecaire inschrijving op het motorvrachtschip Rosalie van € 1.035.000,-.

Familie Van der Wal-Zoer
Familie Van der Wal-Zoer verstrekt een achtergestelde lening van € 100.000,- met een looptijd van 10 jaar. Familie Van der Wal-Zoer vestigt een gezamenlijke derde hypothecaire inschrijving met Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V., op het motorvrachtschip Rosalie van € 100.000,-. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden, zodra de aflos- en renteverplichtingen van zowel BeeQuip als Collin zijn voldaan. Rentebetalingen op de lening zijn wel toegestaan.

Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V.
Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. verstrekt een achtergestelde lening van € 90.000,- met een looptijd van 10 jaar. Gebr. De Korte B.V. vestigt een gezamenlijke derde hypothecaire inschrijving met Familie Van der Wal-Zoer, op het motorvrachtschip Rosalie van € 90.000,-. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden, zodra de aflos- en renteverplichtingen van zowel BeeQuip als Collin zijn voldaan. Rentebetalingen op de lening zijn wel toegestaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Alkema Shipping is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2020, de tussentijdse cijfers van 2021 en de prognosecijfers van 2022 en 2023. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet van Alkema Shipping bedroeg in 2020 € 266.000,- met een resultaat na belastingen van € 69.000,-. Na verkoop van het oude schip, motorvrachtschip Warber en de aankoop van het nieuwe motorvrachtschip Rosalie, wordt een omzet verwacht van € 545.000,- voor het eerst komende jaar, met een netto cashflow overschot van € 41.000,-. Voor het tweede jaar wordt een omzet verwacht van € 545.000,- met een netto cashflow overschot van € 39.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking bedraagt 17% op een balanstotaal van € 1.860.000,-. In 2023 zal de solvabiliteit naar verwachting licht stijgen tot 20% op een balanstotaal van € 1.767.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer T. Alkema, handelend onder de naam Alkema Shipping. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het motorschip met de naam Rosalie, brandmerk 36384 B 2015, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door BeeQuip ter hoogte van € 1.035.000,-. Het schip kent een marktwaarde van € 1.860.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 11 juni 2021.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt de bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer T. Alkema voor een bedrag van € 175.000,- in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De looptijd van deze overlijdensrisicoverzekering is tot 01-02-2025.
 • De lening van € 100.000,- door familie Van der Wal wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • De lening van € 90.000,- door Gebr. De Korte Handel- en Transportmaatschappij B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Daarna zal de lening lineair in acht jaar afgelost worden. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering. 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende 
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-324487 heeft € 52.000 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 13:33
investeerder-30172 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 13:00
investeerder-125281 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 12:59
investeerder-234525 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 12:51
investeerder-49792 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 12:37

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij