29079

Alkema Shipping

€ 175.000  |  7,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 166 | Reacties: 2
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-01-2018 in 2 uur volgeschreven door 166 investeerders

Samenvatting

Alkema Shipping is een binnenvaartonderneming die met het aan te kopen binnenvaartschip Warber (1.011 ton) allerlei soorten droge lading goederen gaat vervoeren over de binnenwateren naar diverse bestemmingen in binnen- en buitenland. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 175.000,- gevestigd op het schip Warber met een indicatieve waarde van € 332.500,-.
De onderneming wordt gedreven door Tom Alkema, die in 2016 als zelfstandig ondernemer is gestart in de binnenvaartbranche. Al op jonge leeftijd is Tom gaan werken in de binnenvaartbranche, waarbij bij diverse bedrijven ervaring werd opgedaan als matroos en later als schipper/kapitein. Tom voert zijn onderneming als eenmanszaak. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop van het schip en bijkomende kosten is € 362.500,-, waarvan de ondernemer zelf € 57.500,- inbrengt (inclusief een achtergestelde lening van € 50.000,-). Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verstrekt een financiering van € 130.000,-. Het resterende deel van € 175.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 84 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5 % gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor Alkema Shipping een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. Er wordt een tweede hypotheek van € 175.000,- verstrekt op het schip Warber. Tevens wordt een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 175.000,- op het leven van de heer Alkema verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Voor de aankoop en uitboeking van de lening wordt het aan te kopen schip uitgebreid gekeurd (hoofdmotor, vlak en kimmen), getaxeerd en voorzien van nieuwe binnenvaartcertificaten.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund is bedoeld voor de hypothecair gedekte financiering van de aankoop van het schip Warber, inclusief bijbehorende aankoopkosten en ruimte voor onvoorzien/werkkapitaal.

Ondernemer

De eigenaar van de eenmanszaak Alkema Shipping is Tom Alkema (23 jaar). Tom is na het behalen van zijn vmbo diploma, door gaan leren voor een beroep in de binnenvaart. Hij heeft aan het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam zijn mbo diploma stuurman/schipper binnenvaart behaald en daarna op de Maritieme Academie in Harlingen het mbo diploma kapitein binnenvaart. Ondertussen zijn deze diploma’s uitgebreid met het Rijnpatent tot Mannheim (met inmiddels voldoende vaartijd tot Iffezheim om ook het patent tot die bestemming aan te vragen) en een Radarpatent.

Hoewel Tom niet afkomstig is uit een binnenvaartfamilie, zat de interesse voor het varen er al vroeg in. Al op jonge leeftijd werd als deksman/matroos gewerkt op een vrachtschip in de binnenvaart. Nadien heeft Tom bij diverse bedrijven in de binnenvaart in loondienst gewerkt, zowel in de droge lading/containervaart, passagiersvaart als in de tankvaart. In rang heeft hij zich ontwikkeld tot zelfstandig schipper/kapitein. Begin 2016 is Tom als zelfstandig ondernemer gestart met de aankoop van zijn eigen vrachtschip Mi Vida. 

Onderneming

Alkema Shipping is in 2016 opgericht door Tom Alkema. Destijds is hij gaan varen met het door de onderneming aangekochte, 55 meter lange binnenvaartschip Mi Vida. Met dit schip werd voornamelijk op de Nederlandse binnenwateren gevaren in opdracht van de PTC. De PTC is als coöperatie in 1994 opgericht door binnenvaartvaartschippers die de krachten hiermee hebben gebundeld. Inmiddels is de PTC een niet meer weg te denken speler op het gebied van het aanbieden van transport over water. Een grote opdrachtgever is onder andere Tata Steel (Corus), waarvoor grote volume transporten worden verzorgd op contractbasis. Voor dit vervoer zijn een behoorlijk aantal schepen van PTC speciaal aangepast voor het vervoer van rollen staal (voor de automotive industrie).
Na de verkoop van het motorschip Mi Vida, die in februari/maart 2017 heeft plaatsgevonden, heeft Tom met name afloswerk gedaan als kapitein op diverse schepen. De wens was om weer een schip te kunnen gaan aankopen. Met de Warber is nu een geschikt schip gevonden, waarvan de PTC ook heeft aangegeven dat dit schip goed in de vloot past.

Belangrijkste gegevens:

Bouwjaar: 1958
Tonnage: 1.011
Afmetingen: 74,58 * 8,20 * 2,59
Hoofdmotor: 860pk Mitsubishi (1996)
Buikdenning/vloer: Hardox stalen vloer.

Het schip Warber kan door haar afmetingen op veel bestemmingen komen en voldoet met haar uitrusting aan de huidige eisen die aan een binnenvaartschip worden gesteld.

Marktinformatie
De Nederlandse binnenvaartvloot is veruit de grootste in Europa. De vloot is niet alleen groot in aantal, ze is ook groot in diversiteit. Dit is ook nodig om alle verschillende soorten en hoeveelheden lading naar de bestemmingen aan grote en kleine vaarwegen te kunnen vervoeren. Het kleinste schip kan circa 350 ton vervoeren (dat zijn 14 vrachtwagens) en de grootste duwstellen hebben een laadvermogen tot 16.000 ton (660 vrachtwagens). De schepen zijn te verdelen in soorten schepen waarbinnen diverse scheepstypen te onderscheiden zijn.

Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zogenaamde tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.011 ton. Een fors deel van de Europese binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af, doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. Zeker nu het economisch weer goed gaat, is er veel vraag naar vervoer met dit type schip. 

Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen. Door de grote diversiteit aan schepen kunnen vrijwel alle soorten goederen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Je moet dan met name denken aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. 

De inzet van een bepaald type binnenvaartschip is niet alleen afhankelijk van de grootte en soort lading, ook de bestemming speelt hierin een rol. Door diversiteit in de afmetingen van de vaarwegen en sluizen zijn de scheepstypen daarop aangepast. Hierdoor zijn er met de huidige range aan schepen, mogelijkheden voor vrijwel elk soort lading en voor vrijwel elke bestemming.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop schip € 332.500,-
Aankoopkosten (werf, notaris, keuring, provisies etc.) € 15.000,-
Overige kosten / werkkapitaal € 15.000,-
Totale investering € 362.500,-
Eigen inbreng € 7.500,-
Achtergestelde lening * € 50.000,-
Financiering door Rabobank Zeeuws-Vlaanderen ** € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 84 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

* De achtergestelde lening van de familie van de ondernemer kent een rentepercentage van 5%.

** Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verstrekt in totaliteit een financiering van € 130.000,- De financiering is als volgt te verdelen:

  • 8-jarige lening van € 100.000,-
  • Krediet in rekening courant van € 30.000,-

Rabobank vestigt een eerste hypotheek van € 130.000,- op het schip Warber. Tevens vestigt zij een eerste pandrecht op vorderingen, inventaris en transportmiddelen. Ook worden de rechten uit een overlijdensrisicoverzekering verpand.

Risico

We hebben bij deze aanvraag te maken met een ondernemer die een binnenvaartschip gaat aankopen om er daarna internationaal mee te gaan varen. Belangrijk is dat er sprake is van een grondige keuring van het aan te kopen schip Warber. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat het schip op kosten van de koper gekeurd mag worden. Dit wordt met name toegespitst op de dikte van het vlak en de kimmen. Hiervan wordt een vlak- en kimmenrapport opgemaakt door de scheepsexpert die de keuring verricht. Deze keuring is tegelijkertijd bepalend voor het verkrijgen van een nieuw Certificaat van Onderzoek. Ook andere onderdelen van het schip worden hiervoor gekeurd. Tevens vindt keuring plaats van de hoofdmotor, wat wordt vastgelegd. Indien zaken worden aangetroffen die niet in orde zijn, dan dient de verkoper dit te repareren. Na de keuring en het verkrijgen van het nieuwe certificaat mag ervan uit gegaan worden dat het schip prima in orde is. Tegelijkertijd wordt een taxatierapport opgesteld waarbij de taxatiewaarde naar verwachting op zijn minst de aankoopwaarde zal zijn. Het schip zal bij een gespecialiseerde scheepsverzekeraar worden verzekerd tegen schade.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer T. Alkema, handelend onder de naam Alkema Shipping.
  • De lening van de heer A. van der Wal en mevrouw T. van der Wal-Zoer ter hoogte van € 50.000,- , wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende het eerste jaar van de looptijd van de lening via Collin mag er niet worden afgelost op deze lening. De rente mag vanaf de aanvang van de lening wel worden betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van T. Alkema voor een bedrag van minimaal € 175.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, op het Schip Warber, scheepsnummer 02317877, voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 130.000,-. De indicatieve waarde van het schip is € 332.500,-.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor T. Alkema handelend onder de naam Alkema Shipping is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De berekeningen zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 2016, alsmede op de door de accountant opgestelde prognoses voor de jaren 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In maart 2016 is deze ondernemer gestart met de exploitatie van zijn toenmalige binnenvaartschip. Het werd een succesvol jaar, mede door de aansluiting bij de binnenvaart coöperatie PTC. Uiteindelijk kon op basis van een nettowinst (na privé) van € 22.000,-, een netto cashflowoverschot worden geboekt van € 27.000,-. Dit resulteert in een score Excellent. Het jaar 2017 is geen representatief jaar, aangezien het vorige schip in januari/februari van dat jaar uit de vaart is gegaan. Nadien is als aflosser gewerkt. Van de winst konden de privé uitgaven worden bekostigd. Het negatieve netto cashflowoverschot in het afgelopen jaar zorgt voor een score Matig. Het prognosejaar 2018 is het eerste volledige jaar met het aan te kopen schip. Onder meer gebaseerd op de omzetindicatie van PTC en gegevens van vergelijkbare schepen, is een prognose vervaardigd die uitzicht geeft op een rendabele exploitatie. Uiteindelijk leidt de opgestelde prognose tot een verwacht netto cashflowoverschot van € 38.000,-. Dit is goed voor een score Excellent. Omdat de score gebaseerd is op het eerste prognosejaar met het nieuwe schip, hebben wij de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve aangepast naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2016 betreft het eigen vermogen € 22.000,- met een solvabiliteitsratio van 29%. Dit heeft een score Ruim voldoende tot gevolg. Ultimo 2017 blijft het eigen vermogen gelijk in combinatie met een dalend balanstotaal. De solvabiliteit stijgt derhalve naar 92% met een score Excellent. Zoals vermeld geeft dit geen realistisch beeld. In 2018 wordt een risicodragend vermogen van € 101.000,- verwacht op een balanstotaal van € 390.000,-, mede door de verstrekking van de achtergestelde lening. De solvabiliteit komt dan uit op 25% met een score Voldoende. Voor nu waarderen wij de Solvabiliteit op score Voldoende. Extra comfort geeft het nog aanwezige vermogen in privé ad € 28.000,-, wat niet is meegenomen in de berekening van de solvabiliteit.

Liquiditeit
In 2016 en 2017 is de current ratio 1,4 en 9,0 wat respectievelijk correspondeert met de score Goed en Excellent. Ondanks de geprognotiseerde toename van financiële middelen is de liquiditeitsratio ultimo 2018 1,0 met een score Matig. Gezien de goed onderbouwde verwachtingen voor wat betreft de groei van de onderneming en de daaruit voortvloeiende verbetering van de current ratio, bepalen wij de score voor de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12676 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2018 om 12:28
investeerder-48106 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2018 om 12:27
investeerder-37888 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2018 om 12:23
investeerder-30919 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2018 om 12:23
investeerder-5024 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2018 om 12:20

Reacties

Investeerder – 17403
10-01-2018 12:11
L.S. De afmetingen van het schip komen niet overeen met die op de website van Binnenvaart.nl! Daar is het schip 80 meter lang en een tonnage van 1400 ton.

BVD voor een reactie.

T Alkema
10-01-2018 13:06
Goedemiddag,

Op de site van de binnenvaart is het schip bekend als eerste naam: Harald. (afmetingen: 74.48 bij 8.20) tevens was dit in die tijd een tankmotorschip, verdere namen zijn: Karin-M, Andromeda en later dus Warber.
Vandaar het misverstand.

Met vriendelijke groet
Tom Alkema

Ondernemer

Tom Alkema

Crowdfund Coach


Peter Stout