46567

Altena Car Lease

€ 45.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Altena Car Lease
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel herfinanciering/werkkapitaal
Datum van oprichting 07-07-2020
Website www.altenacarlease.nl

Leendoel

Altena Car Lease is in juli 2020 opgericht door Hanko Rosenbrand. Altena Car Lease is een onafhankelijke lease intermediair dat zorgt voor het juiste advies, een scherpe leaseprijs en totale ontzorging voor zijn relaties. Daarnaast richt hij zich op verduurzaming doormiddel van het aanbieden van laadoplossingen voor elektrische auto's.

Na het behalen van zijn Mavo opleiding heeft Hanko de IVA Driebergen afgerond, dit betreft een managementopleiding voor de auto- en watersportbranche. Hanko is inmiddels ruim 20 jaar werkzaam in de Automotive wereld.

Na vele jaren aan de kant van autobedrijven en leasemaatschappijen gewerkt te hebben, kwam Hanko erachter dat hij het meest vrolijk werd van het helpen van relaties in hun mobiliteitsvraagstuk. In 2020 heeft hij Altena Car Lease opgericht waar hij reeds 3 jaar werkzaam in is.

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering kredieten € 25.000
Sales en marketing € 20.000
Totaal € 45.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Altena Car Lease. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het woonhuis met als adres: Dorpsstraat 42A, 4268 GJ Meeuwen, kadastraal bekend als sectie B, nummer 106, te Aalburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 292.022,07,- per d.d. 19-09-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 539.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022. De heer J.H. Rosenbrand en mevrouw T.A. Rosenbrand-Heijstek zijn tevens eigenaar van een perceel grond, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1296 te Aalburg. Op het perceel grond is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- gevestigd. Dit is tevens de uitstaande hoofdsom. De aankoopprijs bedroeg in 2021 € 55.000,-. Zowel het perceel grond als het perceel waarop het woonhuis gevestigd is maken deel uit van de WOZ waarde van in totaliteit € 599.000,-, in onderhavige aanvraag gaan we uit van een WOZ waarde minus de hypothecaire inschrijving op het perceel grond en kent op basis hiervan een waarde van € 539.000,-.
  • Mevrouw T.A. Heijstek geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Altena Car Lease is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Altena Car Lease. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers 2023 zijn gebaseerd op de tussentijdse jaarcijfers tot en met 3 oktober 2023 aangevuld met een prognose tot het eind van het jaar. In de gepubliceerde jaarcijfers is de financiering van Collin meegenomen. Op basis van de jaar- en prognosecijfers 2023 zijn de leninglasten ten behoeve van Collin, privé onttrekkingen en te betalen belasting voldoende om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de jaarcijfers 2022 is er een winst voor belasting behaald van € 33.000,-. Op basis van de prognose van 2024 verwacht Hanko een omzet van € 100.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  2023
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 11.000
Overige vlottende activa € 22.000
Totaal € 34.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € -24.000
Langlopende schulden € 45.000
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 34.000

Winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 90.000
Bruto winst € 85.000
Kosten € 21.000
Resultaat € 64.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-356991 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2023 om 14:05
investeerder-65515 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-10-2023 om 14:05
investeerder-386569 heeft € 400 geïnvesteerd.
31-10-2023 om 14:04
investeerder-17412 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-10-2023 om 14:04
investeerder-398997 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders