30410

Ambrosijn

€ 125.000  |  6,5% rente  |  78 maanden  Investeerders: 132
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 132 investeerders

Samenvatting

Vanaf 2009 wordt op het waddeneiland Schiermonnikoog het horecabedrijf Ambrosijn van de heer Huijbrechts geëxploiteerd. Dat bestaat momenteel uit een restaurant, twee ijssalons (open in het seizoen) en een viertal luxe hotelsuites. Er wordt nu geïnvesteerd in de aankoop van een nabij gelegen pand, wat onder meer wordt gefinancierd door deze grotendeels hypothecair gedekte crowdfundlening. Op de benedenverdieping gaat de ondernemer wonen en op de bovenverdieping worden twee extra luxe hotelsuites gerealiseerd. 

Het verdienmodel rust op drie pijlers; ijsverkoop, restaurant/terras en verhuur van suites. De risico’s in de exploitatie zijn beperkt. Schiermonnikoog ontvangt jaarlijks een vaste stroom van ruim 300.000 bezoekers en de ondernemer heeft in de afgelopen jaren bewezen goed op kwaliteit, sfeerbeleving en kosten te kunnen sturen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 465.000,- en bestaat uit de aankoop en verbouwing van het pand. Deze aankoop wordt door huisbankier Rabobank gefinancierd door een lening van € 340.000,-. De investering in de verbouw en inrichting van de twee luxe hotelsuites bedraagt € 125.000,- waarvoor de financiering aan Collin Crowdfund gevraagd wordt. De looptijd is 78 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand, geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 72 maanden. De rente bedraagt 6,5 % gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert de score Laag risico voor Restaurant/Ijssalon Ambrosijn. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is de heer J.J.Huibrechts h.o.d.n. Restaurant/Ijssalon Ambrosijn. Op het aan te schaffen en te verbouwen pand aan de Melle Jans Tuntelerstraat 1 in Schiermonnikoog wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund een tweede hypotheek gevestigd van € 125.000,-. Deze hypothecaire inschrijving is na verbouwing grotendeels materieel op basis van de getaxeerde marktwaarde in juni 2018. De vader van de ondernemer heeft een lening van € 95.000,- verstrekt aan de onderneming. Deze lening wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders bij Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund wordt gebruikt voor de verbouwing en inrichting van een tweetal luxe hotelsuites in het aan te schaffen pand.

Ondernemer

De heer J.J. Huijbrechts (47 jaar) is al vanaf zijn vijftiende actief als gepassioneerd kok. Hij doorliep de opleidingen voor kok, zelfstandig werkend kok, gespecialiseerd kok en ijsbereider en werd in 2007 benoemd tot beste ijsbereider van Nederland. Hij heeft gewerkt in een aantal gerenommeerde horecabedrijven in heel Nederland. In verband met zijn benoeming tot chef-kok in een nieuw hotel-restaurant vestigde hij zich rond 1995 op Schiermonnikoog en koos ervoor om daar in 2009 een eigen horecabedrijf te beginnen in het hogere segment. De ondernemer is een kok pur sang met een goed gevoel voor trends en een zeer gastgerichte attitude. Daarnaast weet hij zijn team te motiveren en heeft een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in het horecavak.

Onderneming

Kernprofiel
Ambrosijn (www.ambrosijn.nl) op Schiermonnikoog is een veelzijdig horecabedrijf in het hogere segment. Schiermonnikoog is een typisch vakantie-eiland met een kleine eigen bevolking (circa 1000 inwoners) en een grote schare bezoekers (300.000 per jaar). Ambrosijn beschikt over een restaurant, twee ijssalons (open in het seizoen) en een viertal luxe hotelsuites. Het bedrijf is gestart in 2009. De ondernemer is van professie kok en heeft verschillende opleidingen gevolgd en hij heeft bij meerdere bedrijven door heel Nederland als kok en chef-kok gewerkt. Sinds 2009 heeft hij zijn eigen bedrijf waar hij als chef-kok werkzaam is. In het bedrijf werken verder enkele vaste medewerkers en in het seizoen enkele tientallen seizoenkrachten.

Missie & Visie
Na de onderhavige investering opereert de onderneming vanaf drie vlakbij elkaar gelegen locaties in het dorp. Ambrosijn is gevestigd aan de Langestreek. In het pand is het restaurant (met uitgebreid terras) en de ijssalon gevestigd. Op de bovenverdieping bevinden zich vier luxe hotelsuites, gewaardeerd met vier sterren volgens de nieuwe Europese hotelclassificatie. 
Het restaurant en de hotelsuites kenmerken zich door een sfeer van kwaliteit en intimiteit, er is veel aandacht voor de klant. Er wordt op hoog niveau gekookt, per couvert wordt een gemiddelde omzet van € 75,- behaald. In de Michelin gids staat het restaurant vermeld met een vork.

Twee jaar geleden werd in één van de winkelstraten van het dorp een tweede pand verworven, waarin onder de naam “Ambrosijntje’”nu ook een kleine tweede ijssalon is gevestigd. Verder wordt het pand benut voor de huisvesting van medewerkers en de verhuur van een zelfstandige recreatiewoning en appartement.

Op 150 meter afstand van Ambrosijn is recent een royale woning gekocht. Op de benedenverdieping gaat de ondernemer met zijn gezin wonen. Op de bovenverdieping worden twee nieuwe hotelsuites gebouwd (doel van deze aanvraag).

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 340.000,-
Bouw en inrichting hotelsuites € 125.000,-
Totale investering € 465.000,-
Lening Rabobank* € 340.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 78 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Daarna wordt lineair maandelijks afgelost in 72 maanden.

*De Rabobank verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het pand aan de Melle Jans Tuntetelerstraat 1 in Schiermonnikoog. De lening heeft een looptijd van 30 jaar en een rente van 2,25%. Voor de reeds bestaande zakelijke kredietfaciliteit van € 85.000,- heeft de Rabobank de inventaris, voorraad en debiteuren in eerste verband verpand. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J.J. Huijbrechts h.o.d.n. Restaurant/Ijssalon Ambrosijn. 
  • De lening van vader ter hoogte van € 95.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er per jaar € 5.000,- afgelost worden, welke wordt verrekend met een schenking van hetzelfde bedrag. De rente wordt wel betaald.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 125.000,- op het pand aan de Melle Jans Tuntetelerstraat 1 in Schiermonnikoog ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 340.000,-. Na verbouwing zal de tweede hypothecaire inschrijving grotendeels materieel zijn conform de getaxeerde waarde na de gerealiseerde verbouwing van € 460.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor de eenmanszaak Restaurant/Ijssalon Ambrosijn de kwalificatie Laag risico af.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de door de accountant opgestelde jaarrekening van 2017 en de door hem verwerkte prognoses over 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Er wordt de laatste jaren een constant omzetniveau van ongeveer € 700.000,- behaald. In 2017 is volgens de definitieve jaarcijfers een omzet gerealiseerd van € 713.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 106.000,-. Dit was ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Het boekjaar 2018 is een overgangsjaar waarbij de nieuwe financieringsverplichting al ingaan, terwijl de inkomsten uit de nieuwe hotelsuites pas van 2019 komen. In het huidige jaar wordt een omzet begroot van € 715.000,- wat vervolgens resulteert in een genormaliseerde cashflow van € 101.000,- (score Ruim voldoende). Dit is voldoende om de hogere aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Vanaf 2019 wordt het positieve effect van onderhavige investering zichtbaar. De omzet van de extra hotelsuites zorgt ook dat de brutomarge verbetert. In dat jaar wordt een omzetstijging verwacht naar € 834.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 144.000,-. Omdat de privé opnamen consequent op een laag niveau gehouden worden, wordt er aan vermogensvorming gedaan. Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Rekening houdend met de achtergestelde lening van vader en de overwaarde van het onroerend goed is het totale eigen vermogen volgens de definitieve jaarrekening 2017 € 251.000,-. Dit heeft een solvabiliteit van 18% (score Voldoende) tot gevolg. Door onder meer een toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen zal het eigen vermogen conform prognose in 2018 groeien naar € 310.000,- met een solvabiliteit van 21%. Ultimo 2019 wordt een eigen vermogen begroot van € 382.000,- met een solvabiliteit van 27% (score Voldoende). Wij hebben de Solvabiliteit vastgesteld op de score Voldoende.

Liquiditeit
In de jaarrekening oogt de liquiditeit gespannen met een current ratio van 0,4 volgens de definitieve jaarrekening 2017. Benadrukt moet worden dat dit (op balansdatum) een vertekend beeld geeft omdat het bedrijf een nadrukkelijk seizoenpatroon kent. Gemiddeld, door het seizoenpatroon heen, is de liquiditeit voldoende. Op balansdatum is de bankstand met debet € 35.000,- overigens ruimschoots toereikend bij een kredietlimiet van € 85.000,-. Voor 2019 is de verwachting dat de current ratio zal stijgen naar 1,1. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investeerding vanaf € 1.000,- ontvangt u een kennismakingsmenu met drie gangen inclusief een wijnarrangement. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44991 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-07-2018 om 10:07
investeerder-19336 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-07-2018 om 10:06
investeerder-53049 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-07-2018 om 10:06
investeerder-48034 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-07-2018 om 10:06
investeerder-5707 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-07-2018 om 10:06

Ondernemer

De heer J.J. Huijbrechts

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach