44478

Amstelveen Posturefixx B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Amstelveen Posturefixx B.V.
Sector Zorg
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 09-03-2023
Website www.posturefixx.nl

Leendoel

Alexander Yu is werkzaam als chiropractor in zijn praktijken onder de naam Posturefixx. Eerder is de ondernemer een financiering via Collin Crowdfund aangegaan voor een vestiging in Utrecht (toentertijd onder de naam Top Chiropractie). Nu heeft hij de kans gekregen om een nieuwe vestiging te openen in Amstelveen. Voor de aankleding van de vestiging en een stuk werkkapitaal is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Appratuur en verbouwingskosten € 27.000
Werkkapitaal € 33.000
Totaal € 60.000
Factoring € 10.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Amstelveen Posturefixx B.V.
  • Het Gooi Posturefixx B.V.
  • Posturefixx B.V.
  • The Notable Corp B.V.
 • De heer A. Yu geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het onroerend goed aan de Oudegracht 77, 3511 AD Utrecht, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 8197 appartementsindexen 3 en 12 te Utrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 425.000,- en een openstaande schuld van € 422.041,- per d.d. 31-12-2022 en een tweede hypothecaire inschrijving door Collin Crowdfund van € 70.000,- en een openstaande schuld van € 33.833,23 per d.d. 06-04-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 464.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Amstelveen Posturefixx B.V. en Posturefixx B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van The Notable Corp B.V. en Het Gooi Posturefixx B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor The Notable Corp B.V., Het Gooi Posturefixx B.V. en Posturefixx B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Amstelveen Posturefixx B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de definitieve cijfers 2021 van de ondernemingen, de kolommenbalansen 2022, en de prognose van Amstelveen Posutrefixx B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 (kolommenbalans) Het Gooi Posturefixx B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € 6.000
Vlottende activa € 84.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 104.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 104.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal € 104.000

Winst- en verliesrekening 2022 (kolommenbalans) Het Gooi Posturefixx B.V.

Omzet € 106.000
Bruto winst € 106.000
Kosten € 52.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 46.000

 

Balans overzicht ultimo 2022 (kolommenbalans) Posturefixx B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € 21.000
Vlottende activa € 63.000
Overige vlottende activa € 18.000
Totaal € 102.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 69.000
Langlopende schulden € 30.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 102.000

Winst- en verliesrekening (kolommenbalans) 2022 Posturefixx B.V.

Omzet € 216.000
Bruto winst € 216.000
Kosten € 146.000
Belasting € 11.000
Netto winst € 59.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024 Amstelveen Posturefixx B.V.

Omzet € 325.000
Bruto winst € 325.000
Kosten € 225.000
Belasting € 19.000
Netto winst € 81.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59022 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 14:07
investeerder-363243 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 14:07
investeerder-369248 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 14:06
investeerder-378128 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 14:06
investeerder-371698 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-05-2023 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders