38486

Anadolu -2- Almere Import en Export

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 482
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-12-2020 in 2 uur volgeschreven door 482 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Anadolu -2- Almere Import en Export
Sector Logistiek
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal / Herfinanciering
Datum van oprichting 20-10-2009
Website www.anadolu2almere.nl

Leendoel

Anadolu -2- Almere Import en Export is een autogarage opgericht door de heer Çimen. Zijn drie zoons zijn inmiddels ook als vennoot toegetreden in de onderneming. De ondernemers zijn gespecialiseerd in het onderhoud en de reparaties van auto’s. Nu willen de vennoten de bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de verkoop van occasions. Voor deze uitbreiding is men op zoek naar werkkapitaal. Daarnaast zal de financiering die op het huidige bedrijfspand rust met deze lening worden geherfinancierd om hiermee een betere dekkingspositie voor de investeerders te borgen.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 150.000
Herfinanciering € 100.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heren H. Çimen, N. Çimen, Y. Çimen en K. Çimen handelend onder de naam Anadolu -2- Almere Import en Export. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Anadolu -2- Almere Import en Export worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfspand aan de Gordingweg 20 te Almere verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 januari 2018 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 230.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Anadolu -2- Almere Import en Export is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Anadolu -2- Almere Import en Export. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan dat het coronavirus tot dusver geen invloed heeft gehad op de bedrijfsactiviteiten. De tussentijdse cijfers laten zien dat de omzet juist is gestegen ten opzichte van 2019.

Toelichting jaarcijfers
De omzet in 2020 is tot dusver vergelijkbaar met 2019. In 2021 verwachten ze meer omzet te draaien in verband met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Het verwachtte resultaat in 2021 is vergelijkbaar met 2019. Dit komt onder andere vanwege de hogere rentelasten en het feit dat er rekening is gehouden met extra personeelskosten. In 2022 en de daaropvolgende jaren wordt een stijging in resultaat verwacht.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 409.000
Vlottende activa € 63.000
Overige vlottende activa € 11.000
Totaal € 483.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 302.000
Langlopende schulden € 162.000
Kortlopende schulden € 19.000
Totaal € 483.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 356.000  
Bruto winst € 191.000  
Kosten € 57.000  
Resultaat € 134.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 501.000  
Bruto winst € 225.000  
Kosten € 99.000  
Resultaat € 126.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38169 heeft € 300 geïnvesteerd.
04-12-2020 om 12:12
investeerder-10199 heeft € 400 geïnvesteerd.
04-12-2020 om 12:11
investeerder-4234 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2020 om 12:08
investeerder-9161 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2020 om 12:08
investeerder-51520 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2020 om 12:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders