46013

Anadolu Voedingsmiddelen

€ 100.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 203
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 203 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Anadolu Voedingsmiddelen
Sector Logistiek
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 27-06-2018

Leendoel

Ibrahim Düz exploiteert sinds 2018 de supermarkt Anadolu op het Lambertus Zijlplein in Amsterdam. Hij wil met oog op de toekomst zijn winkel verbouwen met een nieuwe slagershoek, koeling en kassasysteem. Daarnaast wil hij voor € 25.000,- werkkapitaal ophalen.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Verbouwing € 75.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer(s) voor de financiering is Ibrahim Düz handelend onder de naam Anadolu Voedingsmiddelen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis met als adres: Spanderswoudstraat 16, 1024 LD te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie AL complexaanduiding 3690 appartementsindex 31 te Amsterdam, ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis kent een waarde op basis van WOZ per 01-01-2022 van € 320.000 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 375.000,- met een openstaande schuld van € 229.719,02 per 15-08-2023.
  • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Spanderswoudstraat 16, 1024 LD te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie AL complexaanduiding 3690 appartementsindex 31 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • Een persoonlijke borgstelling afgegeven door de partner mevrouw: T. Dinç geboren op 09-12- 1990 te Amsterdam (Nederland) ter hoogte van € 100.000,-. Deze is vanwege de overwaarde op het woonhuis grotendeels materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Anadolu Voedingsmiddelen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Anadolu Voedingsmiddelen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 74.000
Vlottende activa € 286.000
Liquide middelen € 5.000
Totaal € 365.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 28.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 337.000
Totaal € 365.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 3.119.000
Bruto winst € 493.000
Kosten € 144.000
Cashflow € 87.000
Aflossing Collin € 27.000
Netto cashflowoverschot € 60.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-227454 heeft € 600 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 14:50
investeerder-207940 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 14:46
investeerder-12259 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 14:45
investeerder-24723 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 14:44
investeerder-41622 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 14:42

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders